18 lipca 2017 r. — KB4025334 (kompilacja systemu operacyjnego 14393.1532)

Data wydania:

Wersja:

18.07.2017

kompilacja systemu operacyjnego 14393.1532

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia dotyczące jakości. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano problem z wyciekiem portu i wątku, który mógł powodować szeroką gamę objawów, w tym brak odpowiedzi systemu i awarie połączeń docelowych iSCSI. Problem występuje po zainstalowaniu comiesięcznych aktualizacji wydanych między 11 kwietnia 2017 (KB4015217) a 11 lipca 2017 (KB4025339). Ten problem został oznaczony jako znany w odpowiednich informacjach o wersji dotyczących tych aktualizacji.

 • Rozwiązano problem ze spadkiem wydajności standardowego sterownika NVM Express firmy Microsoft, którego przyczyną był uszkodzony krzem na dyskach SSD. 

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że sterownik Windows NVDIMM podejmował próbę odinstalowania dowolnych woluminów na urządzeniu i przejścia do stanu tylko do odczytu, gdy urządzenia NVDIMM traciły stan trwały.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że usługa WinRM zgłaszała niepotrzebny błąd w dzienniku zdarzeń (ID 10119) po czystej instalacji systemu operacyjnego.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli podczas zarządzania serwerami wirtualnymi za pomocą SCVMM którykolwiek CSV był offline, SCVMM nie mógł wyliczyć lub zlokalizować CSV w klastrach.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po przełączeniu z połączenia przewodowego na bezprzewodowe edytowany plik (.ppt, xls itp.) otrzymywał oznaczenie „Tylko do odczytu”.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po włączeniu deduplikacji w woluminie większym niż 10 TB optymalizacja mogła zatrzymać się przedwcześnie i nigdy nie dojść do końca.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas użycia przekierowania folderu z tylko jednym zdefiniowanym komputerem podstawowym, przekierowanie folderu jest włączone dla wszystkich użytkowników na wszystkich komputerach.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w Microsoft Store nie można dodać konta pracy i szkoły i może pojawiać się błąd z opisem: „Wystąpił błąd; spróbuj zalogować się ponownie później”.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że Windows Multipoint Server (WMS) 2016 nie zezwala na konfigurowanie według urządzenia.

 • Rozwiązano problem w programie Windows Multipoint Server 2012 polegający na tym, że DisplayToast() ulega awarii w przypadku korzystania z niestandardowej powłoki.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że Eksplorator plików nie są odświeżał automatycznie zmian podczas korzystania z RemoteApps w systemie Windows Server 2016.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że rekursja We/Wy powodowała zakleszczenie Ujednoliconego filtra zapisu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że urządzenie BT LE nie było prawidłowo wyliczone, co powodowało błąd w Menedżerze urządzeń.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wyszukiwanie LDAP mające na celu ocenę przechodniości dużej liczby obiektów zużywa za dużo pamięci. Przykładem takiego wyszukiwania jest zastosowanie filtra memberof:1.2.840.113556.1.4.1941: = cn GroupA, Ou = kont, DC = = Contoso, DC = Com i zakresu poddrzewo.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że uruchomienie aplikacji przy użyciu systemu serwera aplikacji sporadycznie kończyło się niepowodzeniem. Ponadto w trakcie tego procesu awarii ulegał plik logonui.exe.

 • Rozwiązano problem z niezawodnością polegający na tym, że otwarcie listy IncomingDependencies bez uzyskania LoaderLock powodowało brak odpowiedzi systemu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zasada „Dostęp do magazynu wymiennego > odmowa prawa do zapisu” nie była honorowana.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wyzwalacz powtarzania zadania przestawał działań po ponownym rozruchu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli zaktualizować ustawień bufora przez godzinę po jego ponownym uruchomieniu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że połączenie Ujednoliconego filtra zapisu ze starszą wersją sterownika powodowało zakleszczenie urządzeń punktu sprzedaży.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że połączenie LUN, które zostało odebrane po przydzieleniu bufora w trakcie zbierania danych statystycznych iSCSI, przepełniało się i bufor powodował błąd 0x19. Problem z interfejsu użytkownika, która ukrywa obiekty docelowe iSCSI zostanie naprawiony w najbliższej wersji.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że błąd ścieżki MPIO na hoście funkcji Hyper-V mógł prowadzić do całkowitej utraty dostępu do dysku.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że brakująca instrukcja przerwania mogła powodować nieoczekiwane usunięcie MPIO LUN.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że system plików NTFS odwoływał się do nieprawidłowego parametru przy użyciu Harmonogramu zadań, co powodowało błąd zatrzymania 0x24.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że system sygnalizował błąd podczas próby instalowania uszkodzonego woluminu ReFS w trybie Tylko do odczytu.

 • Rozwiązano problemy z wydajnością w systemie plików ReFS podczas tworzenia kopii zapasowych danych o objętości wielu terabajtów.

 • Rozwiązano problem polegający na blokowaniu się wątku w systemie plików ReFS, co mogło prowadzić do uszkodzenia pamięci.

 • Rozwiązano problem polegający na niespójnym zgłaszaniem kondycji klastrów S2D.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że często ładowanie i zwalnianie po włączeniu Ujednoliconego filtra zapisu mogło powodować awarię systemu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że ekran dotykowy i czytnik linii papilarnych przestawały działać, gdy zalogowanych było wielu użytkowników.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że uruchomienie zadania dla użytkownika usługi z zapisanym hasłem kończyło się niepowodzeniem i błędem ERROR_LOGON_FAILURE.

 • Rozwiązano problem przez zmianę sposobu obsługi wymiany certyfikatu z oddzielnych wywołań „usuń” -> „dodaj” na jedno niepodzielne wywołanie „aktualizuj”.

 • Rozwiązano problem, polegający na tym, że funkcja UWF nie może wykonać aktualizacji za pośrednictwem usługi Windows Update z powodu niezgodności kategorii rejestru.

 • Rozwiązano problem polegający na konieczności dodania nowych zasad grupy po stronie klienta, który opcjonalnie powodują wyłączanie funkcji podwójnego skanowania.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program obsługi tokenów PkeyAuth może nie przechodzić uwierzytelniania, jeśli żądanie PkeyAuth zawiera nieprawidłowe dane. Proces uwierzytelnienia powinien być kontynuowany bez uwierzytelniania urządzenia.

 • Dodano nowe zmienne serwera do programu IIS służące do przechwytywania danych protokołu SSL/TLS i algorytmów pakietu szyfrowania używanych przy każdym żądaniu. Ponadto wprowadziliśmy funkcję rozszerzonego rejestrowania w programie IIS do rejestrowania tych informacji.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Firma Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją.
 

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4025334

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×