Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

18.07.2017

Wersja:

kompilacja systemu operacyjnego 14393.1532

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia dotyczące jakości. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano problem z wyciekiem portu i wątku, który mógł powodować szeroką gamę objawów, w tym brak odpowiedzi systemu i awarie połączeń docelowych iSCSI. Problem występuje po zainstalowaniu comiesięcznych aktualizacji wydanych między 11 kwietnia 2017 (KB4015217) a 11 lipca 2017 (KB4025339). Ten problem został oznaczony jako znany w odpowiednich informacjach o wersji dotyczących tych aktualizacji.

 • Rozwiązano problem ze spadkiem wydajności standardowego sterownika NVM Express firmy Microsoft, którego przyczyną był uszkodzony krzem na dyskach SSD. 

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że sterownik Windows NVDIMM podejmował próbę odinstalowania dowolnych woluminów na urządzeniu i przejścia do stanu tylko do odczytu, gdy urządzenia NVDIMM traciły stan trwały.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że usługa WinRM zgłaszała niepotrzebny błąd w dzienniku zdarzeń (ID 10119) po czystej instalacji systemu operacyjnego.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli podczas zarządzania serwerami wirtualnymi za pomocą SCVMM którykolwiek CSV był offline, SCVMM nie mógł wyliczyć lub zlokalizować CSV w klastrach.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po przełączeniu z połączenia przewodowego na bezprzewodowe edytowany plik (.ppt, xls itp.) otrzymywał oznaczenie „Tylko do odczytu”.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po włączeniu deduplikacji w woluminie większym niż 10 TB optymalizacja mogła zatrzymać się przedwcześnie i nigdy nie dojść do końca.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas użycia przekierowania folderu z tylko jednym zdefiniowanym komputerem podstawowym, przekierowanie folderu jest włączone dla wszystkich użytkowników na wszystkich komputerach.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w Microsoft Store nie można dodać konta pracy i szkoły i może pojawiać się błąd z opisem: „Wystąpił błąd; spróbuj zalogować się ponownie później”.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że Windows Multipoint Server (WMS) 2016 nie zezwala na konfigurowanie według urządzenia.

 • Rozwiązano problem w programie Windows Multipoint Server 2012 polegający na tym, że DisplayToast() ulega awarii w przypadku korzystania z niestandardowej powłoki.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że Eksplorator plików nie są odświeżał automatycznie zmian podczas korzystania z RemoteApps w systemie Windows Server 2016.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że rekursja We/Wy powodowała zakleszczenie Ujednoliconego filtra zapisu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że urządzenie BT LE nie było prawidłowo wyliczone, co powodowało błąd w Menedżerze urządzeń.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wyszukiwanie LDAP mające na celu ocenę przechodniości dużej liczby obiektów zużywa za dużo pamięci. Przykładem takiego wyszukiwania jest zastosowanie filtra memberof:1.2.840.113556.1.4.1941: = cn GroupA, Ou = kont, DC = = Contoso, DC = Com i zakresu poddrzewo.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że uruchomienie aplikacji przy użyciu systemu serwera aplikacji sporadycznie kończyło się niepowodzeniem. Ponadto w trakcie tego procesu awarii ulegał plik logonui.exe.

 • Rozwiązano problem z niezawodnością polegający na tym, że otwarcie listy IncomingDependencies bez uzyskania LoaderLock powodowało brak odpowiedzi systemu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zasada „Dostęp do magazynu wymiennego > odmowa prawa do zapisu” nie była honorowana.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wyzwalacz powtarzania zadania przestawał działań po ponownym rozruchu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogli zaktualizować ustawień bufora przez godzinę po jego ponownym uruchomieniu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że połączenie Ujednoliconego filtra zapisu ze starszą wersją sterownika powodowało zakleszczenie urządzeń punktu sprzedaży.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że połączenie LUN, które zostało odebrane po przydzieleniu bufora w trakcie zbierania danych statystycznych iSCSI, przepełniało się i bufor powodował błąd 0x19. Problem z interfejsu użytkownika, która ukrywa obiekty docelowe iSCSI zostanie naprawiony w najbliższej wersji.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że błąd ścieżki MPIO na hoście funkcji Hyper-V mógł prowadzić do całkowitej utraty dostępu do dysku.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że brakująca instrukcja przerwania mogła powodować nieoczekiwane usunięcie MPIO LUN.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że system plików NTFS odwoływał się do nieprawidłowego parametru przy użyciu Harmonogramu zadań, co powodowało błąd zatrzymania 0x24.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że system sygnalizował błąd podczas próby instalowania uszkodzonego woluminu ReFS w trybie Tylko do odczytu.

 • Rozwiązano problemy z wydajnością w systemie plików ReFS podczas tworzenia kopii zapasowych danych o objętości wielu terabajtów.

 • Rozwiązano problem polegający na blokowaniu się wątku w systemie plików ReFS, co mogło prowadzić do uszkodzenia pamięci.

 • Rozwiązano problem polegający na niespójnym zgłaszaniem kondycji klastrów S2D.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że często ładowanie i zwalnianie po włączeniu Ujednoliconego filtra zapisu mogło powodować awarię systemu.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że ekran dotykowy i czytnik linii papilarnych przestawały działać, gdy zalogowanych było wielu użytkowników.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że uruchomienie zadania dla użytkownika usługi z zapisanym hasłem kończyło się niepowodzeniem i błędem ERROR_LOGON_FAILURE.

 • Rozwiązano problem przez zmianę sposobu obsługi wymiany certyfikatu z oddzielnych wywołań „usuń” -> „dodaj” na jedno niepodzielne wywołanie „aktualizuj”.

 • Rozwiązano problem, polegający na tym, że funkcja UWF nie może wykonać aktualizacji za pośrednictwem usługi Windows Update z powodu niezgodności kategorii rejestru.

 • Rozwiązano problem polegający na konieczności dodania nowych zasad grupy po stronie klienta, który opcjonalnie powodują wyłączanie funkcji podwójnego skanowania.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program obsługi tokenów PkeyAuth może nie przechodzić uwierzytelniania, jeśli żądanie PkeyAuth zawiera nieprawidłowe dane. Proces uwierzytelnienia powinien być kontynuowany bez uwierzytelniania urządzenia.

 • Dodano nowe zmienne serwera do programu IIS służące do przechwytywania danych protokołu SSL/TLS i algorytmów pakietu szyfrowania używanych przy każdym żądaniu. Ponadto wprowadziliśmy funkcję rozszerzonego rejestrowania w programie IIS do rejestrowania tych informacji.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Firma Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją.
 

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4025334

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×