Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

18.10.2018

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 16299.755

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Uwzględnia ponowną denominację lokalnej waluty przeprowadzoną przez wenezuelski bank centralny w celu wprowadzenia do obiegu bolivara soberano (suwerennego).

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że wyszukiwanie przy użyciu funkcji Social Connector w programie Microsoft Outlook nie zwraca żadnych wyników, co powoduje, że lista wyników w okienku Kontakty zawsze jest pusta.

 • Rozwiązuje dodatkowe problemy ze zaktualizowanymi informacjami o strefie czasowej.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający wyświetlanie wysuwanego okna zegara i daty, gdy formatem regionu jest Hiszpański (Hiszpania), a metodą sortowania Tradycyjne.

 • Rozwiązuje problem dotyczący przechodzenia z widoku dekady w kalendarzu japońskim. Gdy użytkownik próbuje przejść z bieżącej ery do następnej ery, nawigacja nie działa poprawnie.

 • Rozwiązuje problem z brakiem obsługi zdarzeń pakietu Microsoft Office na liście ustawień zasady grupy „Ogranicz rozszerzone”.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że aplikacje na komputerach z więcej niż 4 GB pamięci RAM otrzymują kod błędu odmowy dostępu „0x5” po wywołaniu funkcji CreateProcessWithLogonW().

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający wyłączenie protokołu TLS 1.0 i TLS 1.1, gdy włączony jest tryb Federal Information Processing Standard (FIPS).

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że nazwa konta we wpisie dziennika zdarzeń dla źródła Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center i identyfikatora zdarzenia 7 czasami jest uszkodzona.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w aplikacjach występują przecieki z uchwytów podczas używania certyfikatów uwierzytelniania klientów w protokole TLS. Ten problem występuje, gdy wywołanie funkcji FreeCredentialsHandle następuje przed wywołaniem funkcji DeleteSecurityContext w kodzie źródłowym aplikacji.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować sporadyczne awarie połączeń protokołu TCP otwartych dla aplikacji działających w kontenerze systemu Windows. Dzieje się tak, gdy kontener działa w sieci z funkcją translacji adresów sieciowych (NAT) udostępnianej przez translatora adresów sieciowych systemu Windows (WinNAT). Następuje upływ limitu czasu procesu synchronizacji po osiągnięciu maksymalnej liczby ponowień prób synchronizacji.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia usuwanie zadań natychmiastowych po upływie czasu ustawionego w ich czasomierzach usuwania, na przykład jeśli w zasadach grupy skonfigurowano preferencje akcji na zadaniach natychmiastowych.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować niepowodzenie działania pakietów aplikacji wirtualnych z powodu braku plików lub błędów biblioteki DLL.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że niektóre aplikacje przestają odpowiadać po zainstalowaniu.

 • Rozwiązuje problem polegający na niepowodzeniu instalowania woluminu po uruchomieniu funkcji Mount-SRDestination w celu przełączenia woluminu docelowego do trybu online w ramach funkcji Test pracy w trybie failover.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że odwołanie do zestawu System.Security.Cryptography.Algorithms nie było poprawnie ładowane w programie .NET Framework 4.7.1 po zainstalowaniu poprawek z 10 lipca 2018 r. i 14 sierpnia 2018 r.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że system przestaje działać podczas zamykania niektórych aplikacji podsystemu Windows Presentation Foundation (WPF) z powodu zdarzenia TaskCanceledException. Aplikacje narażone na ten problem wykonują pracę obejmującą słabe zdarzenia lub wiązanie danych po zwróceniu wartości przez funkcję Application.Run().

 • Rozwiązuje problem z sytuacją wyścigu w plikach tymczasowych i niektórych skanerach antywirusowych, który powoduje, że program .NET Framework przestaje działać. Wyświetlany komunikat o błędzie to „Proces nie może uzyskać dostępu do pliku <nazwa pliku tymczasowego>”.

 • W programie .NET Framework aktualizuje obsługę formatowania dat japońskich w pierwszych latach er. Jeśli wzorcem formatu jest „y年”, format roku będzie używał symbolu 元, bez numeru roku 1. Ponadto program .NET Framework będzie obsługiwał daty zawierające symbol 元.

 • Aktualizuje informacje o walucie Wenezueli. Ma to wpływ na kulturę „es-VE” w następujący sposób:

  • Symbolem waluty jest „Bs.S”.

  • Nazwą waluty w języku angielskim jest „Bolívar Soberano”.

  • Nazwą waluty w języku lokalnym jest „bolivar soberano”.

  • Międzynarodowym kodem waluty jest „VES”.

 • Rozwiązuje problem z oknem dialogowym zawierającym niemający zastosowania komunikat zaczynający się od słów „Obsługiwane przez...”, które może się pojawić podczas pierwszego uruchomienia przeglądarki Microsoft Edge. To okno dialogowe jest wyświetlane tylko wtedy, gdy po zainstalowaniu aktualizacji z 9 października 2018 r. w przeglądarce Microsoft Edge włączono funkcję Blokuj tylko pliki cookie innych firm i zastosowano wybrane pakiety językowe.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że aplikacja, która ma otwarte okno podrzędne, przestanie przetwarzać dane wejściowe z myszy. Ten problem występuje, gdy precyzyjna płytka dotykowa zainicjuje zdarzenie WM_MOUSEWHEEL.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu Wersji zapoznawczej pakietu zbiorczego aktualizacji jakości z sierpnia lub Aktualizacji NET Framework z 11 września 2018 r., wystąpienia SqlConnection mogą zwracać wyjątki. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4470809 wyjątki wystąpień SqlConnection w .NET 4.6 i późniejszych wersjach po aktualizacjach NET Framework z sierpnia i września 2018 r

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4480967.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownicy mogą nie mieć możliwość używania paska wyszukiwania w programie Windows Media Player podczas odtwarzania określonych plików. Nie ma ona wpływu na normalne odtwarzanie.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4471329.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Aktualizacje zbiorcze systemu Windows wymagają zainstalowania najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). Pomaga to ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4339420) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4462932

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×