19 lutego 2019 r. — KB4487029 (kompilacja systemu operacyjnego: 17134.619)

Data wydania:

Wersja:

19.02.2019

Kompilacja systemu operacyjnego 17134.619

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Pozwala, aby w przeglądarce Microsoft Edge w ramach zawartości multimedialnej były odtwarzane materiały e-learning z użyciem przewodów przejściówki USB plug-and-play.

 • Zapewnia, że w programie Internet Explorer 11 podczas operacji przewijania wykonanej przez użytkownika treść kontrolek ActiveX w oknach wewnątrz ramek iframe jest przewijana razem z pozostałą zawartością strony.

 • Rozwiązuje problem usuwania kluczy rejestru specyficznych dla aplikacji po aktualizacji tej aplikacji.

 • Zaktualizowano informacje o strefach czasowych w Chile.

 • Rozwiązuje problem ze zgodnością sterownika audio podczas grania w nowsze gry z włączonym trybem dźwięku przestrzennego 3D emitowanego przez wielokanałowe urządzenia audio lub przy użyciu technologii Windows Sonic dla słuchawek.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający niektórym użytkownikom przypinanie łącza sieci Web do menu Start i do paska zadań.

 • Rozwiązuje problem, w którym obraz ekranu blokady na pulpicie ustawiony przez zasadę grupy nie aktualizuje się, jeśli jest starszy niż poprzedni obraz lub ma taką samą nazwę jak on.

 • Umożliwia zwiększenie wydajności związane z funkcjami porównania ciągów znaków bez uwzględniania wielkości liter, takimi jak _stricmp(), w uniwersalnym środowisku wykonawczym C.

 • Rozwiązuje problem z ocenianiem całego ekosystemu systemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

 • Zwiększa niezawodność programu UE-VAppmonitor.

 • Rozwiązuje problem z brakiem aktualizowania gałęzi użytkownika w momencie opublikowania opcjonalnego pakietu w grupie połączeń po uprzednim opublikowaniu tej grupy połączeń.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że było możliwe przekazywanie plików chronionych mechanizmem Windows Information Protection przez połączenie Bluetooth na komputery niezarządzane.

 • Rozwiązuje problem związany z ustawieniami serwerów proxy przeglądarki Internet Explorer i konfiguracją po pierwszym uruchomieniu (OOBE). Logowanie początkowe przestaje odpowiadać po użyciu narzędzia Sysprep.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikowi usunięcie profilu sieci bezprzewodowej w niektórych przypadkach.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować błąd „STOP 0x1A” w przypadku korzystania z niektórych aplikacji lub logowania/wylogowywania się z systemu.

 • Rozwiązuje problem w ramach funkcji osi czasu, który powoduje, że Eksplorator plików przestaje działać w przypadku niektórych użytkowników.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że aplikacja Zdjęcia przestaje działać, gdy jest używana z poziomu aplikacji Poczta.

 • Rozwiązuje problem związany z narzędziem PLMDebug.exe, które traci sesje debugowania w przypadku użycia z aplikacją platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP).

 • Ulepsza ponowne łączenie i rozłączanie w ramach funkcji zawsze włączonych profilów VPN (AOVPN).

 • Dotyczy problemu związanego z niemożliwością rozpoznania pierwszego znaku w nazwie ery japońskiej jako skrótu. Mogą występować problemy z analizowaniem dat.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić załadowanie obrazów przez przeglądarkę Internet Explorer w przypadku, gdy ścieżka względna do plików źródłowych zawiera ukośnik odwrócony (\).

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że aplikacje używające bazy danych Microsoft Jet z formatem plików programu Microsoft Access 95 losowo przestają działać.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji podczas instalowania i odinstalowywania niektórych typów plików MSI i MSP może występować „Błąd 1309”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4489868.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji analizator MSXML6 powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, jeśli wystąpił wyjątek podczas operacji na węzłach, takich jak appendChild(), insertBefore() czy moveNode().

Edytor zasad grupy może przestać odpowiadać podczas edycji obiektu zasad grupy (GPO) zawierającego preferencje zasad grupy dla ustawień przeglądarki Internet Explorer 10.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493464.

Aplikacje serwerowe złożonych dokumentów (OLE) umieszczające obiekty osadzone w metaplikach Windows (WMF) za pomocą interfejsu API PatBlt mogą wyświetlać osadzone obiekty nieprawidłowo.

Na przykład po wklejeniu obiektu arkusza programu Microsoft Excel do dokumentu programu Microsoft Word komórki mogą być renderowane z innym kolorem tła.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493464.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4485449) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej SSU, przejdź do wykazu usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4487029

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×