Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

19.08.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17134.984

Aktualizacja systemu Windows 10 z kwietnia 2018 r. osiągnie koniec wsparcia technicznego 12 listopada 2019 r. w przypadku wersji Home oraz Pro. 16 lipca 2019 r. rozpoczniemy uaktualnianie urządzeń z aktualizacją systemu Windows 10 z kwietnia 2018. Dzięki temu te urządzenia pozostaną wspierane i bezpieczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą systemu Windows 10, wersja 1903 pulpitu nawigacyjnego informacji o wydaniach.

Uwaga Obserwuj wiadomości na koncie @WindowsUpdate, aby dowiadywać się o publikowaniu nowej zawartości na pulpicie nawigacyjnym informacji o wydaniach.

Przypomnienie: Aktualizacje z dnia 12 marca i 9 kwietnia były dwiema ostatnimi aktualizacjami różnicowymi dla systemu Windows 10, wersja 1803. Aktualizacje zabezpieczeń i jakości będą w dalszym ciągu dostępne za pośrednictwem aktualizacji ekspresowych i pakietów pełnych zbiorczych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej zmiany, odwiedź nasz blog .

Począwszy od aktualizacji KB4499183 wprowadzamy funkcjonalność umożliwiającą zdecydowanie, kiedy instalować aktualizację funkcji. To Ty zdecydujesz, kiedy pobierzesz aktualizację funkcji. Przy tym Twoje urządzenia będą zawsze zaktualizowane. Aktualizacje funkcji dostępne na kwalifikujących się urządzeniach będą widoczne w osobnym module na stronie Windows Update (Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update). Jeśli chcesz uzyskać dostępne aktualizacje od razu, wybierz opcję Pobierz i zainstaluj teraz. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć na tym blogu

Kiedy urządzenia z systemem Windows 10 będą miały kilka miesięcy do osiągnięcia końca wsparcia technicznego, usługa Windows Update automatycznie rozpocznie aktualizację funkcji. Dzięki temu te urządzenia będą objęte wsparciem i będą otrzymywały comiesięczne aktualizacje niezbędne dla zabezpieczenia urządzenia i zapewnienia dobrej kondycji systemu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów aktualizacji systemu Windows, takich jak krytyczne, zabezpieczeń, sterowników, dodatki Service Pack itp., zobacz następujący artykuł.

Najważniejsze informacje

 • Rozwiązuje problem z przypadkowym usuwaniem poświadczeń usługi Windows Hello.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że strona Ustawienia przestaje działać i sporadycznie uniemożliwia poprawne ustawienie aplikacji domyślnych.

 • Rozwiązuje problem z pobieraniem chronionych prawem autorskim mediów cyfrowych (muzyka, programy telewizyjne, filmy itp.) z niektórych witryn internetowych korzystających z przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem z pobieraniem plików zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) z niektórych witryn internetowych przy użyciu przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że narzędzia Deployment Image Servicing and Management (DISM) sporadycznie przestają reagować podczas cofania obsługi niektórych aplikacji wstępnie zainstalowanych za pomocą programu Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że klawiatura domyślna dla ustawień regionalnych Angielski (Cypr) (en-CY) nie była ustawiona właściwie.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że strona Ustawienia przestaje działać i sporadycznie uniemożliwia poprawne ustawienie aplikacji domyślnych.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że żądanie zapytania klasy Win32_LogonSession dotyczące parametru StartTime wyświetla wartość epoki (na przykład 1-1-1601 1:00:00) zamiast rzeczywistego czasu logowania. Dzieje się tak, gdy użytkownik, który nie jest administratorem, tworzy żądanie zapytania.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że wywołanie Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) w celu nawiązania połączenia z hostem Windows PE (WinPE) kończy się niepowodzeniem z powodu błędu „0x80070721”.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwieranie aplikacji App-V. Jest wyświetlany błąd sieci. Ten problem występuje w pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku wyczerpania baterii zasilającej system lub awarii zasilania.

 • Rozwiązuje problem z przypadkowym usuwaniem poświadczeń usługi Windows Hello po zainstalowaniu aktualizacji KB4489894.

 • Rozwiązuje rzadki problem powodujący, że Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender (ATP) tymczasowo uniemożliwia innym procesom uzyskiwanie dostępu do plików.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że stacja robocza przestaje działać w przypadku logowania przy użyciu zaktualizowanej nazwy głównej użytkownika (UPN) (na przykład zmiana z UserN@contoso.com na User.Name@contoso.com).

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że funkcja Kontrola aplikacji usługi Windows Defender nie zezwala na wczytywanie plików binarnych innych firm z aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows. Błąd zdarzenia CodeIntegrity 3033 ma następującą treść: „Funkcja integralności kodu określiła, że proces (<nazwa procesu>) próbował wczytać element <nazwa elementu binarnego>, który nie spełniał wymagań poziomu podpisu sklepu Microsoft Store”.

 • Usuwa problem, który może spowodować zerwanie relacji zaufania domeny, gdy Kosz jest skonfigurowany w domenie, której przypisano relację zaufania.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający niektórym użytkownikom otrzymywanie wartości czasu wygaśnięcia (TTL), gdy są dodani jako elementy członkowskie w tle. Dzieje się tak w przypadku użytkowników, których nazwa wyróżniająca (DN) zawiera znak ucieczki. Wartość czasu wygaśnięcia jest teraz dodawana zgodnie z oczekiwaniami.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić uruchomienie urządzeń w przypadku ich uruchamiania za pomocą obrazów środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) z poziomu usług wdrażania systemu Windows (WDS) lub programu System Center Configuration Manager (SCCM). Błąd to: „Stan: 0xc0000001, Informacja: Wymagane urządzenie jest niepodłączone lub niedostępne”.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że następujące programy przestaną reagować:

  • Aplikacje utworzone w języku Visual Basic 6 (VB6).

  • Makra korzystające z języka Visual Basic for Applications (VBA).

  • Skrypty lub aplikacje korzystające z języka Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Może być również wyświetlany błąd „Nieprawidłowe wywołanie procedury”.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Analizujemy zgłoszenia mówiące o tym, że po zainstalowaniu aktualizacji niewielka część urządzeń uruchamia się do czarnego ekranu podczas pierwszego logowania.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4519978.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownicy portalu rzeczywistości mieszanej Windows mogą sporadycznie otrzymywać kod błędu „15-5”. W niektórych przypadkach portalu rzeczywistości mieszanej Windows może zgłaszać, że zestaw słuchawkowy jest uśpiony, a naciśnięcie przycisku Wake up może nie wywoływać żadnej akcji.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4519978.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji i ograniczają potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze aktualizacje stosu obsługi SSU (KB4509094) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update lub Microsoft Update

Tak

Przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do obszaru Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Tak

Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS w przypadku skonfigurowania produktów i klasyfikacji następująco:

Produkt: Windows 10

Klasyfikacja: Aktualizacja

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4512509

 

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×