2 listopada 2017 r. — KB4049370 (kompilacja systemu operacyjnego 15063.675)

Data wydania:

Wersja:

02.11.2017

kompilacja systemu operacyjnego 15063.675

Ulepszenia i poprawki

Ta wersja jest przeznaczona tylko dla użytkowników urządzeń Microsoft Surface Laptop. Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że po zainstalowaniu aktualizacji KB4038788 niektóre urządzenia Microsoft Surface Laptop uruchamiały się z czarnym ekranem. Ponadto w celu przywrócenia funkcjonalności trzeba było długo naciskać przycisk zasilania.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zapoznaj się z przewodnikiem aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Zainstalowanie tej aktualizacji może spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji opartych na aparacie bazy danych Microsoft JET (Microsoft Access 2007 i starszych oraz aplikacji producentów innych niż Microsoft) podczas tworzenia lub otwierania plików .xls programu Microsoft Excel. Jest wtedy wyświetlany komunikat o błędzie „Nieoczekiwany błąd (1) w sterowniku zewnętrznej bazy danych. (Aparat bazy danych Microsoft JET)”.

Pobierz i zainstaluj pakiet redystrybucyjny Aparat bazy danych programu Microsoft Access 2010, a następnie zmodyfikuj ciągi połączeń z bazą danych w programie Microsoft Excel, aby używały dostawcy ACE. Przykład: zmień ciąg Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 na Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Aplikacje platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP), które używają języka JavaScript i pliku asm.js, mogą przestać działać po zainstalowaniu aktualizacji KB4041676.

Odinstaluj aplikację. Po zakończeniu tej operacji zainstaluj ją ponownie.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Nawet po pomyślnym zainstalowaniu aktualizacji i ponownym uruchomieniu użytkownik może zostać wyświetlony komunikat „Aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera” w interfejsie użytkownika w Panelu sterowania.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownicy programu Internet Explorer 11, którzy korzystają z usługi SQL Server Reporting Services (SSRS), mogą nie być w stanie przewijać menu rozwijanego za pomocą paska przewijania.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4053580.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4049370.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×