Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

20.09.2018

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 15063.1358

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że zabezpieczenia programu Internet Explorer i okna dialogowe certyfikatu wyświetlają monit o w tle, a nie na pierwszym planie w pewnych okolicznościach.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że system przestanie odpowiadać, gdy aplikacje wywołują interfejs API EnableEUDC.

 • Rozwiązuje problem, w którym zasada „EnterpriseAssignedAccess” na urządzeniach przenośnych nie może skonfigurować niektórych stron Ustawień, w tym języka, regionu, klawiatury i trybu samolotowego.

 • Rozwiązuje problem z potokiem diagnostycznym dla urządzeń zarejestrowanych w Windows Analytics, gdy klucz rejestru CommercialID „HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection” jest obecny.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający synchronizowanie zaplanowanych zadań klienta App-V po włączeniu zasad blokowania Device Guard.

 • Rozwiązuje problem występujący podczas korzystania z zaszyfrowanych wiadomości e-mail. Jeśli klient wybiera Anuluj, gdy po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o podanie numeru PIN, jest wyświetlanych wiele monitów o PIN zanim przestają się w ogóle pojawiać.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że logowanie kończy się niepowodzeniem podczas używania karty inteligentnej, aby zalogować się do serwera usług pulpitu zdalnego. Wyświetlany jest błąd „STATUS_LOGON_FAILURE”.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że połączenie dostępu bezpośredniego kończy się niepowodzeniem, gdy certyfikat uwierzytelnienia klienta jest zapisany na urządzeniu TPM.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że interfejs użytkownika zewnętrznego dostawcy sieci VPN przestaje działać po dynamicznym zwolnieniu Cryptui.dll.

 • Rozwiązuje problem, który sprawia, że system rejestruje negatywne zdarzenia dla prawidłowych sterowników, które powinny być zaufane. Ten problem występuje podczas działania funkcji Kontrola aplikacji usługi Windows Defender (Device Guard) w trybie inspekcji.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że proces usługi podsystemu urzędu zabezpieczeń lokalnych (LSASS) przestaje działać podczas próby przetworzenia nieprawidłowo utworzonego identyfikatora zabezpieczeń (SID).

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że czasami przy logowaniu na serwer host sesji usług pulpitu zdalnego nie ma odpowiedzi.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że Menedżer sterowania usługami (SCM) i Netlogon przestają działać, gdy co najmniej jedna usługa jest skonfigurowana, tak aby była uruchamiana przy użyciu poświadczeń domeny (konta usługi).

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że system operacyjny przestaje odpowiadać podczas uruchamiania w określonych okolicznościach.

 • Rozwiązuje problem występujący podczas korzystania z grupy zasad „X509HintsNeeded” do wstępnego wypełniania pola wskazówki dotyczącej nazwy użytkownika. Pole Wskazówka dotycząca nazwy użytkownika jest nieoczekiwanie puste po odblokowaniu urządzenia po pomyślnym zalogowaniu. Wskazówka dotycząca nazwy użytkownika powinna działać tylko dla blokowania i odblokowywania i nie jest przeznaczona dla wylogowywania i logowania.

 • Rozwiązuje problem z ocenianiem całego ekosystemu systemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem powodujący, ze wszystkie maszyny wirtualne gości wyposażone w podwójne karty sieciowe z funkcją równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) i nadające w trybie emisji pojedynczej nie odpowiadają na żądania NLB, gdy zostaną ponownie uruchomione.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

 

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu Wersji zapoznawczej pakietu zbiorczego aktualizacji jakości z sierpnia lub Aktualizacji NET Framework z 11 września 2018 r., wystąpienia SqlConnection mogą zwracać wyjątki. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4470809 wyjątki wystąpień SqlConnection w .NET 4.6 i późniejszych wersjach po aktualizacjach NET Framework z sierpnia i września 2018 r

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4480959.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Aktualizacje zbiorcze systemu Windows wymagają zainstalowania najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). Pomaga to ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4132649) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej SSU, przejdź do wykazu usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4457141.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×