We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Symptomy

Po skonfigurowaniu programu Microsoft Exchange Server 2019 lub Exchange Server 2016 do statycznego wykluczenia kontrolera domeny jest tworzony następujący klucz rejestru:HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange ADAccess\Instance0

Po wykonaniu tej czynności podczas każdego 90 sekund występuje zdarzenie 2080. Ten klucz rejestru jest przeznaczony dla StaticConfigDomainController , aby sprawdzić, co ustawiono w wartości ConfigDCHostName. Ten klucz jest jednak tworzony bez względu na to, czy ma zostać ustawiona wartość. Ten problem może wystąpić, jeśli w polu StaticConfigDomainController jest przywracana wartość null, po usunięciu wartości ConfigDCHostName i zachowaniu klucza.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj dowolną z następujących aktualizacji:

W przypadku programu Exchange Server 2019 zainstaluj  zbiorczą aktualizację 6 dla programu exchange Server 2019  lub nowszą aktualizację zbiorczą dla programu Exchange Server 2019.W przypadku programu Exchange Server 2016 zainstaluj  Zbiorcza aktualizacja 17 dla programu Exchange Server 2016 lub nowsza aktualizacja zbiorcza dla programu Exchange Server 2016.

Informacje

Dowiedz się więcej o terminologia używana przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×