21 czerwca 2018 r. — KB4284833 (kompilacja systemu operacyjnego 14393.2339)

Data wydania:

Wersja:

21.06.2018

Kompilacja systemu operacyjnego 14393.2339

System Windows 10 w wersji 1607 przestał być obsługiwany 10 kwietnia 2018 r. Urządzenia z systemami operacyjnymi Windows 10 Home i Pro nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows do najnowszej wersji.

WAŻNE: Systemy Windows 10 Enterprise i Windows 10 Education otrzymają bezpłatnie pomoc techniczną przez dodatkowe sześć miesięcy. Urządzenia z systemami w kanale obsługi długoterminowej (LTSC) będą otrzymywać aktualizacje do października 2026 roku, zgodnie z informacjami na stronie zasad cyklu życia. Urządzenia z Rocznicową aktualizacją systemu Windows 10 (wer. 1607) wyposażone w mikroukład Intel „Clovertrail” będą otrzymywać aktualizacje do stycznia 2023 roku, zgodnie z informacjami na blogu Microsoft Community.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem ze spadkiem wydajności w narzędziu App-V, co spowalnia wykonywanie wielu działań w systemie Windows 10.

 • Rozwiązuje problem z umieszczaniem symboli tekstowych w językach z zapisem od prawej do lewej.

 • Rozwiązuje problem z powodowaniem awarii systemu (błąd zatrzymania 3B) przez plik win32kfull.sys podczas anulowania operacji zaczepienia dziennika lub rozłączania sesji zdalnej.

 • Rozwiązuje problem z nieoczekiwanym zakończenie logowania za pomocą aplikacji usługi pulpitu zdalnego (RDS) innego producenta.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że użytkownicy musieli dwa razy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, aby wyjść z przypisanego trybu dostępu przy włączonej funkcji logowania automatycznego.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że menu Start wyświetlane na całym ekranie przestaje działać podczas logowania.

 • Rozwiązuje problem, który sprawia, że system rejestruje negatywne zdarzenia dla prawidłowych plików binarnych, które powinny być zaufane. Ten problem występuje podczas działania funkcji Kontrola aplikacji usługi Windows Defender (Device Guard) w trybie inspekcji.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje sporadyczne problemy z uwierzytelnianiem podczas korzystania z Menedżera uwierzytelniania systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje wyświetlanie niepotrzebnych komunikatów „Wymagane poświadczenie” i „Czy chcesz zezwolić aplikacji na dostęp do klucza prywatnego?”. Ten problem występuje po uruchomieniu aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP).

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że usługa LSASS przestanie odpowiadać i w celu przywrócenia funkcjonalności trzeba ponownie uruchomić system.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że aplikacje klienckie działające w obrazie kontenera są niezgodne z dynamicznym zakresem portów.

 • Rozwiązuje problem z przeciekiem pamięci w funkcji RtlDosPathNameToRelativeNtPathName. Przeciek występuje po włączeniu ustawienia LongPathsEnabled w rejestrze, a następnie wywołaniu CreateFile lub innego interfejsu API Win32 opartego na nazwie przy użyciu ścieżki dłuższej niż 260 znaków.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że narzędzie chkdsk nie aktualizuje rozmiaru pliku i prawidłowej długości danych, kiedy trzeba zmniejszyć lista atrybutów głównej tabeli plików (MFT). Uniemożliwia to zainstalowanie następnego woluminu, ponieważ system plików NTFS uznaje wolumin za uszkodzony, a ponowne uruchomienie narzędzia chkdsk nie rozwiązuje problemu.

 • Rozwiązuje problem powodujący niską wydajność CPU, gdy następował wyciek z portów przełącznika wirtualnego podczas migrowania maszyny na żywo między hostami.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że niektóre maszyny wirtualne z dynamiczną i początkową pamięcią RAM ustawioną na 32 GB uruchamiają się ponownie z niebieskim ekranem. Zgłaszany błąd to „PFN_List_Corrupt 0x4e”.

 • Rozwiązuje problem ze środowiskiem Hyper-V w systemie Windows 2016 polegający na tym, że utworzenie maszyny wirtualnej w udziale kontrolowanym przez protokół Server Message Block (SMB) 3.0 może spowodować niepowodzenie automatycznej rejestracji w Menedżerze funkcji Hyper-V. Ten problem występuje podczas wykonywania kopii zapasowej na potrzeby przywrócenia do alternatywnej lokalizacji. Błąd ma treść „Usługa zarządzania maszynami wirtualnymi funkcji Hyper-V napotkała nieoczekiwany błąd: Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny. (0x80070570).”

 • Rozwiązuje problem z migracją hosta i gościa w narzędziu Hyper-V w systemie Windows Server 2016 polegający na tym, że przywrócenie strumienia pliku SQL w systemie 2016 nie udaje się, czemu towarzyszy błąd „Identyfikator zdarzenia 11”. Problem powoduje również zatrzymanie procesu SQL.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że ponowne uruchomienie hosta Hyper-V z włączoną funkcją Hyper-V Replica (HVR) może spowodować zatrzymanie replikacji. Może być również konieczne ręczne ponowne uruchomienie w celu „wznowienia replikacji” ze stanu zawieszenia. Po ponownym uruchomieniu hosta Hyper-V/VMMS stan replikacji powinien być normalny.

 • Rozwiązuje problem, który czasami uniemożliwia użytkownikom uruchomienie programu Microsoft Outlook po zalogowaniu w sesji pulpitu zdalnego.

 • Rozwiązuje problem z programem dfsutil.exe, który występuje podczas eksportowania obszaru nazw systemu plików DFS w postaci pliku XML. Problem następuje, gdy obszar nazw zawiera łącze wskazujące obiekt docelowy będący folderem udostępnionym o nazwie zawierającej znak „&”. W efekcie wygenerowany kod XML nie interpretuje prawidłowo znaku „&” i program dfsutil.exe nie może wyeksportować obszaru nazw.

 • Rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie połączenia w sytuacji, gdy połączenie pulpitu zdalnego nie odczytuje listy obejścia dla serwera proxy zawierającego wiele wpisów.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia odtworzenie maszyn wirtualnych znajdujących się w kolekcji komputerów w puli w usłudze pulpitu zdalnego, jeśli maszyny są 2. generacji.

 • Rozwiązuje problem we wdrożeniu infrastruktury VDI z usługą pulpitu zdalnego, który uniemożliwia odłączenie zainstalowanego dysku UPD, co prowadzi do tworzenia plików tymczasowych.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że interfejs użytkownika w oknie Menedżer serwera systemu Windows Server 2016 > Usługi plików i magazynowania wyświetla typ magistrali NVDIMM-N (pamięci) jako NIEZNANY.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że dziennik zdarzeń systemu rejestruje wiele błędów zdarzenia 29031 usługi IPRIP, gdy system napotka błąd ERROR_OBJECT_ALREADY_EXISTS.

 • Rozwiązuje problem występujący po uruchomieniu polecenia Test-SRTopology między dwoma klastrami i ich ścieżkami CSV. Może wystąpić błąd „Nie można odnaleźć pliku”.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji na serwerze DHCP pracy awaryjnej urządzenia klienckie z wersją Enterprise mogą otrzymywać nieprawidłową konfiguracji w odpowiedzi na żądanie nowego adresu IP.  Może to spowodować utratę łączności, ponieważ systemy nie są w stanie odnowić swoich dzierżaw.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4345418.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Wymagania wstępne: Aktualizacja stosu obsługi (SSU) (KB4132216) musi zostać zainstalowana przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU) (KB4284833). Do czasu zainstalowania aktualizacji SSU aktualizacja LCU nie będzie zgłaszana jako mająca zastosowanie.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4284833

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×