Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

21.05.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17134.799

Przypomnienie: Aktualizacje z dnia 12 marca i 9 kwietnia będą dwoma ostatnimi aktualizacjami różnicowymi dla systemu Windows 10 w wersji 1803. Aktualizacje zabezpieczeń i jakości będą w dalszym ciągu dostępne za pośrednictwem aktualizacji ekspresowych i pakietów pełnych zbiorczych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej zmiany, odwiedź nasz blog .

Począwszy od aktualizacji KB4499183 wprowadzamy funkcjonalność umożliwiającą zdecydowanie, kiedy instalować aktualizację funkcji. To Ty zdecydujesz, kiedy pobierzesz aktualizację funkcji. Przy tym Twoje urządzenia będą zawsze zaktualizowane. Aktualizacje funkcji dostępne na kwalifikujących się urządzeniach będą widoczne w osobnym module na stronie Windows Update (Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update). Jeśli chcesz uzyskać dostępne aktualizacje od razu, wybierz opcję Pobierz i zainstaluj teraz. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć na tym blogu

Kiedy urządzenia z systemem Windows 10 będą miały kilka miesięcy do osiągnięcia końca wsparcia technicznego, usługa Windows Update automatycznie rozpocznie aktualizację funkcji. Dzięki temu te urządzenia będą objęte wsparciem i będą otrzymywały comiesięczne aktualizacje niezbędne dla zabezpieczenia urządzenia i zapewnienia dobrej kondycji systemu.

Aktualizacja systemu Windows 10 z kwietnia 2018 r. osiągnie koniec wsparcia technicznego 12 listopada 2019 r. w przypadku wersji Home oraz Pro. Rozpoczniemy uaktualnianie urządzeń Windows 10 z zainstalowaną aktualizacją z kwietnia 2018 r. (lub wcześniejszą) w drugiej połowie czerwca 2019 r. Dzięki temu te urządzenia pozostaną wspierane i bezpieczne.

 

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Najważniejsze zmiany obejmują:

 • Umożliwia użytkownikom przechodzenie wstecz do przeglądarki hosta z kontenera Windows Defender Application Guard (WDAG).

 • Rozwiązuje problem powodujący, że program Internet Explorer przestaje odpowiadać na żądanie przeglądarki.

 • Rozwiązuje problem z zapętleniem przekierowań między przeglądarką Microsoft Edge a Internet Explorer 11.

 • Aktualizuje bibliotekę wininet.dll, aby zapobiec ponownemu utworzeniu sesji sterowania FTP.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia wczytywanie nowych plików ikon przez system operacyjny w przypadku wykrycia źle sformatowanego pliku ikony.

 • Rozwiązuje problem powodujący błędne ustawianie separatora w japońskim formacie daty krótkiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Zaktualizowano informacje o strefie czasowej Autonomii Palestyńskiej.

 • Rozwiązuje problem, w którym obraz tapety na pulpicie ustawiony w ramach zasady grupy nie aktualizuje się, jeśli ma taką samą nazwę co poprzedni obraz.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający usunięcie urządzeń zewnętrznych Bluetooth® z niektórych systemów z konkretnymi odbiornikami Bluetooth.

 • Rozwiązuje problem związany z użyciem apostrofu lub pojedynczego cudzysłowu w pozycjach dziennika usługi Dziennik zdarzeń.

 • Rozwiązuje problem, w którym system Windows próbuje odnowić certyfikaty tokena Azure Active Directory (AAD), kiedy nie ma połączenia z Internetem. Ten problem występuje podczas uwierzytelniania AAD i spowalnia aplikacje.

 • Rozwiązuje problem mogący uniemożliwić pobieranie aktualizacji z serwera WSUS (Windows Server Update Services), kiedy zasada Kontrola aplikacji usługi Windows Defender jest ustawiona na zarządzanie wyborem aktualizacji do wdrożenia.

 • Rozwiązuje problem z rozłączaniem sesji pulpitu zdalnego, kiedy użytkownik blokuje sesję za pomocą dostawcy poświadczeń innej firmy.

 • Rozwiązuje problem mogący powodować tymczasowe niepowodzenie logowania w ramach protokołu Kerberos (KRB_AP_ERR_MODIFIED) w aplikacjach i usługach skonfigurowanych do użycia konta usługi zarządzanego przez grupę (GMSA). Ten problem występuje po automatycznej aktualizacji hasła konta usług.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający kontrolkom ActiveX automatyczne zainstalowanie za pośrednictwem serwera proxy.

 • Rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie logowania (błąd „Incorrect Username or password”) w przypadku użycia pustego hasła, gdy funkcja Windows Defender Credential Guard jest włączona.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że pakiet Microsoft Office i inne aplikacje wyświetlają monity o hasło po zmianie hasła na koncie użytkownika. Ten problem występuje w hybrydowych systemach przyłączonych do usługi Azure Active Directory (AD).

 • Rozwiązuje problem z usługą BranchCache, kiedy jest ona w trybie rozproszonej pamięci podręcznej. Usługa BranchCache może używać więcej miejsca na dysku niż przypisano dla pamięci podręcznej na potrzeby ponownej publikacji. Aby w pełni rozwiązać ten problem, na urządzeniach, na których przekroczono przydzielone miejsce na dysku, należy poleceniem netsh branchcache flush opróżnić usługę BranchCache.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować błąd „Stop D1”, kiedy zwiększasz przydział pamięci RAM do procesora na maszynie wirtualnej („hot add”).

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że zdarzenie 7600 w dzienniku zdarzeń serwera DNS będzie zawierać niemożliwą do odczytania nazwę serwera.

 • Rozwiązuje problem mogący powodować błąd podczas próby uzyskania dostępu do udziału NFS.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować konieczność ponownego uruchomienia serwera, ponieważ niestronicowana pula systemu zużywa za dużo pamięci.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający prawidłowe działanie klawisza NumLock w czasie sesji Pomocy zdalnej, kiedy okno Pomoc zdalna staje się i przestaje być aktywne.

 • Rozwiązuje problem z opcją „Zezwalaj na dezinstalację funkcji językowych w przypadku odinstalowania danego języka”. Zasady grupy.

 • Rozwiązuje problem w funkcji Windows Defender Application Guard (WDAG) powodujący wyświetlenie błędu „0xc000026b”, kiedy użytkownik wyloguje się.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że usługa Dziennik zdarzeń systemu Windows przestaje działać, kiedy w wydarzeniu znajdują się konkretne znaki.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że renderowanie przestaje działać w przypadku elementów <svg>.

 • Rozwiązuje problem powodujący opóźnienie podczas wczytywania wielu niepodpisanych stref systemu nazw domen (DNS) związanych z funkcją rozszerzeń DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). Ten problem występuje po skonfigurowaniu następującego ustawienia rejestru:

  Ścieżka: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

  Ustawienie: EnableFastLoadUnsignedZones

  Typ: DWORD

  Wartość: wartość 1 powoduje włączenie funkcji. Wartość 0 powoduje wyłączenie funkcji.

  Po zmianie wartości rejestru należy ponownie uruchomić system operacyjny lub serwer DNS.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji mogą występować problemy podczas używania środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) do uruchamiania urządzenia z poziomu serwera usług wdrażania systemu Windows (WDS) skonfigurowanego do używania rozszerzenia zmiennego okna. Może to spowodować, że połączenie z serwerem usług WDS zostanie przedwcześnie zakończone podczas pobierania obrazu. Ten problem nie dotyczy klientów ani urządzeń, które nie używają rozszerzenia zmiennego okna.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4503286.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Uruchomienie programu Internet Explorer 11 może się nie powieść, jeśli domyślny dostawca wyszukiwania nie został ustawiony lub ma nieprawidłową postać.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4503286.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji urządzenia mogą mieć problemy z nawiązywaniem połączenia z niektórymi urządzeniami sieci magazynowania (SAN) za pomocą interfejsu iSCSI (Internet Small Computer System Interface). Błąd może również zostać wyświetlony w sekcji dziennika System w Podglądzie zdarzeń (identyfikator zdarzenia: 43, źródło: iScsiPrt, opis: „Obiekt docelowy nie odpowiedział na czas na żądanie zalogowania”).

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4509478.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji i ograniczają potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze aktualizacje stosu obsługi SSU (KB4497398) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4499183

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×