21 marca 2017 r. — KB4012220 (wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji)

Data wydania:

Wersja:

21.03.2017

wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia i poprawki, które były częścią comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji KB4012217 (wydanego 14 marca 2017 r.). Ta aktualizacja zawiera też następujące nowe udoskonalenia dotyczące jakości oraz stanowi wersję zapoznawczą następnego comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji. Niektóre kluczowe zmiany:


  • Rozwiązano problem powodujący awarie i usterki w aplikacjach, gdy na komputerze serwera skonfigurowano system plików ReFS (Resilient File System). Nieprawidłowości występują m.in. w następujących sytuacjach: Używanie wbudowanego narzędzia zarządzania dyskami i menedżera serwera; wykonywanie skanowania przez oprogramowanie antywirusowe; wykonywanie kopii zapasowych; uzyskiwanie dostępu do udziałów sieciowych; wywołania do interfejsu we/wy urządzenia pamięci o dostępie bezpośrednim przy dużym obciążeniu; używanie Eksploratora plików.

  • Uproszczono wyświetlanie listy zatwierdzonych serwerów w zasadach grupy Wskaż i drukuj poprzez dopuszczenie symboli wieloznacznych w nazwie serwera.

  • Rozwiązano problem powodujący generowanie uszkodzonych danych wyjściowych podczas odczytywania danych z potoku za pomocą funkcji fread().

  • Rozwiązano problem powodujący, że urządzenia na interfejsie USB eXtensible Host Controller Interface (xHCI) rozłączają się po podłączeniu do komputera z procesorem Intel Skylake.

  • Rozwiązano problem, który prowadzi do opóźnienia odczytu we/wy > 70 milisekund, gdy zajęcie dysku przekracza 90%, < 16 GB dostępnego miejsca i plik stronicowania ma maksymalny rozmiar.

  • Rozwiązano problem powodujący awarię konsoli zarządzania bramą usług pulpitu zdalnego podczas instalowania najnowszych aktualizacji oprogramowania .NET Framework 4.6.1.

  • Rozwiązano problem z aktualizacją informacjo o strefie czasowej.

  • Rozwiązano problem powodujący, że serwery losowo tracą zdolność wykonywania wychodzących połączeń TCP. Dziennik protokołu TCPIP pokazuje zdarzenia 4227 i 4231. http://support.microsoft.com/en-us/kb/3078411.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, iż w przypadku, gdy klaster trybu failover przełącza przetwarzanie z jednego serwera do innego, adres IP zasobu w klastrze nie przechodzi do trybu online i powoduje niepowodzenie przełączania awaryjnego.


Pełną listę plików, na które ma to wpływ, podano w artykule KB4012220.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×