Spis treści
×

Data wydania:

22.02.2018

Wersja:

wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia i poprawki, które były częścią comiesięcznego pakietu zbiorczego KB4074593(wydanego 13 lutego 2018 r.), a także następujące nowe ulepszenia jakości jako wersję zapoznawczą następnego comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji:

  • Aktualizuje informacje o strefie czasowej.

  • Rozwiązuje problem, który powoduje, że services.exe przestaje działać po zastosowaniu uprawnień „Uzyskaj token personifikacji dla innego użytkownika w ramach tej samej sesji” na komputerach z systemem Windows Server 2012 R2. Te komputery wchodzą potem w pętlę ponownego uruchamiania. System może zgłaszać zdarzenie SceCli 1202 z błędem 0x4b8. Ponadto może zgłosić zdarzenie błędu aplikacji o identyfikatorze 1000 z błędną nazwę modułu scesrv.dll oraz kodem wyjątku 0xc0000409. To uprawnienie zostało wprowadzone w systemie Windows Server 2016.

  • Rozwiązuje problem, polegający na tym, że readresator SMB może przestać odpowiadać przez nieograniczony czas, gdy istnieje duża liczba jednoczesnych operacji sprzężenia zwrotnego.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją.

Jak uzyskać tę aktualizację

Jest ona dostępna jako opcjonalna aktualizacja w usłudze Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uruchamiania usługi Windows Update, zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem usługi Windows Update. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4075213

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×