22 lutego 2018 r. — KB4077528 (kompilacja systemu operacyjnego: 15063.936)

Data wydania:

Wersja:

22.02.2018

kompilacja systemu operacyjnego: 15063.936

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że aplikacja nie może odczytać lub zapisać atrybutów okien należących do innego procesy przy użyciu poleceń Get/SetWindowWord, Get/SetWindowLong lub Get/SetWindowLongPtr.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że program Internet Explorer przestaje odpowiadać, co opóźnia wyświetlenie pulpitu, sprawia, że menu Start przestaje odpowiadać, i powoduje zniknięcie niektórych ikon z zasobnika systemowego.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że członkowie grupy Użytkownicy dzienników wydajności otrzymują błąd „Odmowa dostępu. (Wyjątek od HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))”. Ten błąd pojawia się podczas próby zaplanowania rejestrowania liczników wydajności, włączania dostawców śledzenia i zbierania wyników śledzenia zdarzeń.

 • Rozwiązano problem powodujący, że podczas korzystania z usługi dostępu warunkowego występowało niepowodzenie uwierzytelniania w programie Microsoft Outlook.

 • Rozwiązuje problem niezawodności, polegający na tym, że niektóre zasady funkcji Device Guard mogą spowodować, że system przestanie działać.

 • Rozwiązuje problem polegający na występowaniu awarii 0x06d9, gdy użytkownik próbuje uaktualnić system operacyjny lub zaktualizować LCU. System automatycznie powraca do poprzedniej wersji uaktualnienia lub aktualizacji.

 • Rozwiązuje problem, w którym błąd serwera pojawia się od czasu do czasu podczas transferu plików. Błąd to „Stop D1 in tcpip!TcpSegmentTcbSend”.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że nazwa serwera wydruku zawierająca symbol wieloznaczny (*, ?) uniemożliwia działanie zasady grupy Ograniczenia trybu Wskaż i drukuj.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że nazwa serwera usługi telefonujących użytkowników zdalnego uwierzytelniania (RADIUS) nie jest uwierzytelniane podczas nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że przekierowanie do obiektu docelowego iSCSI podczas logowania może spowodować błąd zatrzymania 9f.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje regresję wydajności po stronie serwera i niską szybkość transferu dla scenariuszy z dużymi opóźnieniami.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że połączenia usługi połączenia internetowego (ICS) nie są utrwalane w przypadku ponownych uruchomień systemu operacyjnego lub usługi ICS. To rozwiązanie można także aktywować za pomocą opcjonalnego klucza rejestru EnableRebootPersistConnection opisanego w dokumencie KB4055559.

 • Rozwiązuje problem z szablonami skrzynki odbiorczej automatycznego rejestrowania dla UEV, jeśli zaplanowane zadanie nie ma odpowiedniego wyzwalacza.

 • Rozwiązuje problem, w którym klient App-V nie czytał zasad dla SyncOnBatteriesEnabled, jeśli zasady były ustalane za pomocą obiektu zasad grupy (GPO).

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że pole Obsługiwane na dla zasady Włącz klienta rozwiązania App-V jest puste w edytorze zasad grupy.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że dane gałęzi użytkownika rejestrze nie są przechowywane poprawnie, gdy niektóre pakiety App-V należą do grupy połączenia.

 • Zapewnia dodatkowe funkcje rejestrowania dla administratorów do podjęcia działań, takich jak pobrania właściwej konfiguracji dla ich pakietu App-V, gdy jest wiele plików konfiguracji dla pojedynczego pakietu.

 • Rozwiązuje problem z pakietami App-V, które nie są zgodne z wirtualizacją rejestru przy użyciu kontenerów jądra. Aby rozwiązać ten problem, zmieniliśmy wirtualizacje rejestru, tak aby domyślnie używały starszych metod (innych niż kontener). Klienci, którzy chcą korzystać z nowej metody (kontener jądra) dla wirtualizacji rejestru, mogą się na nią przełączyć, ustawiając wartość 1 w następującym rejestrze:

  • Ścieżka: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Client\Compatibility

  • Ustawienie: ContainerRegistryEnabled

  • DataType: DWORD

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że otwarcie uchwytu do usługi trybu użytkownika oznaczonej do usunięcia nieprawidłowo zwraca komunikat „ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST”. To uniemożliwia zatrzymanie usługi oznaczonej do usunięcia.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie ma to zastosowania do długoterminowych planów serwisowych.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Z powodu problemu z niektórymi wersjami oprogramowania antywirusowego ta poprawka ma zastosowanie tylko do komputerów, na których niezależny dostawca oprogramowania antywirusowego zaktualizował klucz rejestru Zezwalaj.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4088782.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, niektóre zlokalizowane urządzenia mają nieprawidłowe ciągi lub zachowują się nietypowo w różnych obszarach interfejsu użytkownika, co sprawia, że interfejs użytkownika jest niestabilny.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4092077.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4077528.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×