Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

22.02.2018

Wersja:

kompilacja systemu operacyjnego: 15063.936

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że aplikacja nie może odczytać lub zapisać atrybutów okien należących do innego procesy przy użyciu poleceń Get/SetWindowWord, Get/SetWindowLong lub Get/SetWindowLongPtr.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że program Internet Explorer przestaje odpowiadać, co opóźnia wyświetlenie pulpitu, sprawia, że menu Start przestaje odpowiadać, i powoduje zniknięcie niektórych ikon z zasobnika systemowego.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że członkowie grupy Użytkownicy dzienników wydajności otrzymują błąd „Odmowa dostępu. (Wyjątek od HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))”. Ten błąd pojawia się podczas próby zaplanowania rejestrowania liczników wydajności, włączania dostawców śledzenia i zbierania wyników śledzenia zdarzeń.

 • Rozwiązano problem powodujący, że podczas korzystania z usługi dostępu warunkowego występowało niepowodzenie uwierzytelniania w programie Microsoft Outlook.

 • Rozwiązuje problem niezawodności, polegający na tym, że niektóre zasady funkcji Device Guard mogą spowodować, że system przestanie działać.

 • Rozwiązuje problem polegający na występowaniu awarii 0x06d9, gdy użytkownik próbuje uaktualnić system operacyjny lub zaktualizować LCU. System automatycznie powraca do poprzedniej wersji uaktualnienia lub aktualizacji.

 • Rozwiązuje problem, w którym błąd serwera pojawia się od czasu do czasu podczas transferu plików. Błąd to „Stop D1 in tcpip!TcpSegmentTcbSend”.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że nazwa serwera wydruku zawierająca symbol wieloznaczny (*, ?) uniemożliwia działanie zasady grupy Ograniczenia trybu Wskaż i drukuj.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że nazwa serwera usługi telefonujących użytkowników zdalnego uwierzytelniania (RADIUS) nie jest uwierzytelniane podczas nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że przekierowanie do obiektu docelowego iSCSI podczas logowania może spowodować błąd zatrzymania 9f.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje regresję wydajności po stronie serwera i niską szybkość transferu dla scenariuszy z dużymi opóźnieniami.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że połączenia usługi połączenia internetowego (ICS) nie są utrwalane w przypadku ponownych uruchomień systemu operacyjnego lub usługi ICS. To rozwiązanie można także aktywować za pomocą opcjonalnego klucza rejestru EnableRebootPersistConnection opisanego w dokumencie KB4055559.

 • Rozwiązuje problem z szablonami skrzynki odbiorczej automatycznego rejestrowania dla UEV, jeśli zaplanowane zadanie nie ma odpowiedniego wyzwalacza.

 • Rozwiązuje problem, w którym klient App-V nie czytał zasad dla SyncOnBatteriesEnabled, jeśli zasady były ustalane za pomocą obiektu zasad grupy (GPO).

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że pole Obsługiwane na dla zasady Włącz klienta rozwiązania App-V jest puste w edytorze zasad grupy.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że dane gałęzi użytkownika rejestrze nie są przechowywane poprawnie, gdy niektóre pakiety App-V należą do grupy połączenia.

 • Zapewnia dodatkowe funkcje rejestrowania dla administratorów do podjęcia działań, takich jak pobrania właściwej konfiguracji dla ich pakietu App-V, gdy jest wiele plików konfiguracji dla pojedynczego pakietu.

 • Rozwiązuje problem z pakietami App-V, które nie są zgodne z wirtualizacją rejestru przy użyciu kontenerów jądra. Aby rozwiązać ten problem, zmieniliśmy wirtualizacje rejestru, tak aby domyślnie używały starszych metod (innych niż kontener). Klienci, którzy chcą korzystać z nowej metody (kontener jądra) dla wirtualizacji rejestru, mogą się na nią przełączyć, ustawiając wartość 1 w następującym rejestrze:

  • Ścieżka: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Client\Compatibility

  • Ustawienie: ContainerRegistryEnabled

  • DataType: DWORD

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że otwarcie uchwytu do usługi trybu użytkownika oznaczonej do usunięcia nieprawidłowo zwraca komunikat „ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST”. To uniemożliwia zatrzymanie usługi oznaczonej do usunięcia.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie ma to zastosowania do długoterminowych planów serwisowych.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Z powodu problemu z niektórymi wersjami oprogramowania antywirusowego ta poprawka ma zastosowanie tylko do komputerów, na których niezależny dostawca oprogramowania antywirusowego zaktualizował klucz rejestru Zezwalaj.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4088782.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, niektóre zlokalizowane urządzenia mają nieprawidłowe ciągi lub zachowują się nietypowo w różnych obszarach interfejsu użytkownika, co sprawia, że interfejs użytkownika jest niestabilny.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4092077.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4077528.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×