24 lipca 2018 r. — KB4338822 (kompilacja systemu operacyjnego 14393.2395)

Data wydania:

Wersja:

24.07.2018

Kompilacja systemu operacyjnego 14393.2395

System Windows 10 w wersji 1607 przestał być obsługiwany 10 kwietnia 2018 r. Urządzenia z systemami operacyjnymi Windows 10 Home i Pro nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows do najnowszej wersji.

WAŻNE: Systemy Windows 10 Enterprise i Windows 10 Education otrzymają bezpłatnie pomoc techniczną przez dodatkowe sześć miesięcy. Urządzenia z systemami w kanale obsługi długoterminowej (LTSC) będą otrzymywać aktualizacje do października 2026 roku, zgodnie z informacjami na stronie zasad cyklu życia. Urządzenia z Rocznicową aktualizacją systemu Windows 10 (wer. 1607) wyposażone w mikroukład Intel „Clovertrail” będą otrzymywać aktualizacje do stycznia 2023 roku, zgodnie z informacjami na blogu Microsoft Community.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje dodatkowe problemy ze zaktualizowanymi informacjami o strefie czasowej.

 • Rozwiązuje problem, w którym znaki nie były renderowane prawidłowo przy użyciu czcionki Meiryo w trybie pismo w pionie.

 • Rozwiązuje problem, który sprawia, że program Microsoft Outlook nie odpowiada podczas sesji zdalnej, jeśli system nadal jest zablokowany po wyjęciu karty inteligentnej.

 • Rozwiązuje problem z niezawodnością podczas ponownego uruchomienia niektórych urządzeń USB typu C.

 • Rozwiązuje problem, w którym użycie pamięci przez usługę LSASS stale rośnie do momentu ponownego uruchomienia systemu.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że w przypadku podwójnie podpisanych plików nastąpi zgłoszenie błędu zamiast powodzenia czynności. Wystąpi to podczas działania funkcji Kontrola aplikacji usługi Windows Defender w trybie inspekcji.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia drukowanie dla wersji 64-bitowego systemu operacyjnego, gdy 32-bitowe aplikacje personifikują innych użytkowników (zazwyczaj przez wywołanie funkcji LogonUser). Ten problem występuje po zainstalowaniu comiesięcznych aktualizacji, począwszy od wydanego w sierpniu 2017 r.pakietu KB4034681. Aby rozwiązać ten problem w przypadku stosownych aplikacji, zainstaluj tę aktualizację, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Użyj Zestawu narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji firmy Microsoft , aby globalnie włączyćpoprawkę zgodności aplikacji Splwow64Compat.

 • Użyj następującego ustawienia rejestru, a następnie ponownie uruchom 32-bitową aplikację: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print Setting: Splwow64Compat

Typ: DWORD

Value1: 1     

 • Rozwiązuje problem powodujący ogromne błędy zatwierdzenia puli (identyfikator zdarzenia 2019 i identyfikator zdarzenia 2020 w dzienniku zdarzeń systemowych ze źródła zdarzenia Srv). Ten problem występuje podczas deduplikacji i tworzenia kopii zapasowych w dużych serwerach plików. (40 TB +).

 • Rozwiązuje problem dotyczący ograniczania szybkości odpowiedzi DNS, który powoduje przeciek pamięci przy włączonym trybie LogOnly. 15874519

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że proces rozszerzenia dysków maszyny wirtualnej z aktywnym plikiem RCT przestanie odpowiadać i nie zostanie ukończony. Dyski maszyny wirtualnej, które nie są rozszerzone nadal migrują. Anulowanie rozszerzenia spowodowałoby jednak, że nie można byłoby obsługiwać hosta zgodnie z poniższym opisem:

  • Nie można migrować maszyn wirtualnych.

  • Nie można rozszerzyć innych dysków.

  • Maszyny wirtualne pozostaną w stanie zatrzymania lub uruchomienia, jeśli zostanie podjęta próba ich zamknięcia lub uruchomienia po tym jak rozszerzenie dysku przestało odpowiadać.

 • Rozwiązuje problem, w którym użytkownik nie jest w stanie rozszerzyć pliku VHD poza jego oryginalny rozmiar po zmniejszeniu go. Może pojawić się błąd „STATUS_INTERNAL_ERROR.” Użytkownik będzie zmuszony wtedy do zatrzymania maszyny wirtualnej, aby można było rozszerzyć dysk poza jego oryginalny rozmiar.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że maszyna wirtualna może wyłączyć się zamiast ponownie uruchomić z włączoną funkcją SLP lub bez niej. Dzieje się tak podczas zmiany lokalizacji plików stronicowania inteligentnego maszyny wirtualnej na inny dysk, a następnie umieszczeniu ich w pustym folderze.

 • Rozwiązuje problem, w którym uruchomienie maszyny wirtualnej na hoście w klastrze Hyper-V w systemie Windows Server 2016 może spowodować, że w innym hoście Hyper-V pojawi się błąd (0x7E) w vhdmp.sys.

 • Rozwiązuje problem z protokołem WAP związany z nieaktywnym połączeniem, które nigdy się nie kończy. Prowadzi to do przecieków zasobów systemu (np. przecieku pamięci) oraz powoduje, że usługa WAP przestaje odpowiadać.

 • Rozwiązuje problem związany z usługą AD FS, który uniemożliwia użytkownikom wybranie innej opcji logowania. Dzieje się tak, gdy użytkownicy wybierają opcję zalogowania za pomocą uwierzytelnienia opartego na certyfikacie, które nie zostało skonfigurowane. Ponadto występuje jeśli użytkownicy wybiorą opcję Uwierzytelnianie oparte na certyfikacie, a następnie spróbują wybrać inną opcję logowania. W takim przypadku użytkownicy zostaną przekierowani do strony uwierzytelnienia opartego na certyfikacie do czasu zamknięcia przeglądarki.

 • Rozwiązuje problem, w którym żądania zmiany protokołu LDAP dla członkostwa w grupie ulegają zmianie. Operator LDAP_SERVER_PERMISSIVE_MODIFY_OID jest zastosowany, a operacja zmodyfikowania członkostwa powiodła się (członek został usunięty bądź jest obecny). W związku z tym pojawia się status SUKCES i zostają wyświetlone zdarzenia inspekcji 4728 i 4729, co oznacza, że operacja została zakończona.

 • Rozwiązuje problem w usługach AD FS, które zawiera zduplikowane zaufanie jednostki uzależnionej w konsoli zarządzania usług AD FS podczas tworzenia lub wyświetlania zaufania jednostki uzależnionej z konsoli.

 • Rozwiązuje problem w usługach ADFS, który powoduje niepowodzenie uruchomienia funkcji Windows Hello dla firm. Ten problem występuje, gdy jest dwóch dostawców oświadczeń. Rejestracja numeru PIN nie powiedzie się i pojawi się komunikat „400: Wewnętrzny błąd serwera: nie można uzyskać identyfikatora urządzenia.”

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że usługi folderów roboczych (SyncShareSvcs) znajdują się w stanie zakleszczenia cyklicznego. Usługa przestała reagować na działania folderów roboczych i rozpoczyna się przeciek pamięci, do momentu gdy system przestanie odpowiadać.

 • Rozwiązuje problem, w którym nie wszystkie drukarki sieciowe są podłączone po zalogowaniu użytkownika. W lokalizacji HKEY_USERS\User\Printers\Connections Key wyświetlane są odpowiednie drukarki sieciowe dla danego użytkownika. Lista drukarek sieciowych z tego klucza rejestru nie jest jednak spopulowana w żadnej aplikacji, uwzględniając Notatnik firmy Microsoft oraz Urządzenia i drukarki. Drukarki mogą zniknąć lub stać się niefunkcjonalne.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że serwery, które są skonfigurowane z funkcją Distributed Fair-Shared Scheduling (DFSS) przestaną odpowiadać lub działać. Dzieje się tak z powodu problemu w logice planowania grupy, która może wystąpić, gdy funkcja DFSS jest używana.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o zlikwidowanych lukach zabezpieczeń, zobacz Security Update Guide.

Usprawnienia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu jednej z aktualizacji zabezpieczeń.NET Framework z lipca 2018 r. nie można załadować składnika COM i wyświetlany jest komunikat „Odmowa dostępu”, „Klasa niezarejestrowana” lub „Z nieznanych powodów wystąpił błąd wewnętrzny”. Najczęstszy podpis błędu jest następujący:

Typ wyjątku: System.UnauthorizedAccessException

Komunikat: odmowa dostępu. (Wyjątek od HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4346877.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Wymagania wstępne: Aktualizacja stosu obsługi (SSU) (KB4132216) musi zostać zainstalowana przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU) (KB4338822). Do czasu zainstalowania aktualizacji SSU aktualizacja LCU nie będzie zgłaszana jako mająca zastosowanie.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4338822

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×