Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

24.10.2018

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17134.376

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem, który czasami uniemożliwia pojawienie się dokumentów w aplikacji Microsoft Edge DevTools debuger.

 • Rozwiązuje problem, który czasami uniemożliwia pojawienie się skryptów rozszerzenia przeglądarki Microsoft Edge w aplikacji Microsoft Edge DevTools.

 • Uwzględnia ponowną denominację lokalnej waluty przeprowadzoną przez wenezuelski bank centralny w celu wprowadzenia do obiegu bolivara soberano (suwerennego).

 • Rozwiązuje dodatkowe problemy ze zaktualizowanymi informacjami o strefie czasowej.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że sysprep/generalize nie przechodzi trybu inspekcji z powodu sytuacji wyścigu podczas usuwania pewnych kluczy rejestru.

 • Rozwiązuje problem w starszej wersji urządzenia Bluetooth® Basic Rate (BR) dotyczący przychodzącego łączenia w parę.

 • Rozwiązuje problem sprawiający, że system operacyjny przestaje działać, gdy urządzenie Bluetooth zostanie przypadkowo usunięte. 

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że usługa Dziennik zdarzeń przestaje odpowiadać i obniża niezawodność różnych obszarów systemu operacyjnego do momentu ponownego uruchomienia. Dzieje się tak, gdy Dziennik zdarzeń jest pełny i wybrano opcję Nie zastępuj zdarzeń (ręczne czyszczenie dziennika) w Właściwości dziennika — System > Po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru dziennika zdarzeń:

 • Rozwiązuje problem z brakiem obsługi zdarzeń pakietu Microsoft Office na liście ustawień zasady grupy „Ogranicz rozszerzone”. 

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający wyłączenie protokołu TLS 1.0 i TLS 1.1, gdy włączony jest tryb Federal Information Processing Standard (FIPS). 

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że aplikacje na komputerach z więcej niż 4 GB pamięci RAM otrzymują kod błędu odmowy dostępu „0x5” po wywołaniu funkcji CreateProcessWithLogonW()

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że nazwa konta we wpisie dziennika zdarzeń dla źródła Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center i identyfikatora zdarzenia 7 czasami jest uszkodzona.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w aplikacjach występują przecieki z uchwytów podczas używania certyfikatów uwierzytelniania klientów w protokole TLS. Ten problem występuje, gdy wywołanie funkcji FreeCredentialsHandle następuje przed wywołaniem funkcji DeleteSecurityContext w kodzie źródłowym aplikacji.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować sporadyczne awarie połączeń protokołu TCP otwartych dla aplikacji działających w kontenerze systemu Windows. Dzieje się tak, gdy kontener działa w sieci z funkcją translacji adresów sieciowych (NAT) udostępnianej przez translatora adresów sieciowych systemu Windows (WinNAT). Następuje upływ limitu czasu procesu synchronizacji po osiągnięciu maksymalnej liczby ponowień prób synchronizacji.

 • Rozwiązuje problem dotyczący komunikatu ostrzegawczego wyświetlanego podczas próby wydrukowania niektórych plików PDF za pomocą przeglądarki Microsoft Edge.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że drukowanie plików PDF z usługi SharePoint Online kończy się niepowodzeniem i zostaje wyświetlony błąd „Nie można otworzyć pliku PDF”.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować niepowodzenie działania pakietów aplikacji wirtualnych z powodu braku plików lub błędów biblioteki DLL.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować niepowodzenie przywrócenia migawki kontenera z powodu braku pliku.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia usuwanie zadań natychmiastowych po upływie czasu ustawionego w ich czasomierzach usuwania, na przykład jeśli w zasadach grupy skonfigurowano preferencje akcji na zadaniach natychmiastowych.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że zaplanowane zadania pozostają w kolejce i są wykonywane dopiero, gdy pierwszy użytkownik zaloguje się na urządzenie z systemem Windows 10 w wersji 1803. Dotyczy to poniższych scenariuszy:

  • Nie można wykonać zaplanowanych zadań zdefiniowanych w ostatniej fazie konfiguracji.

  • Brakuje certyfikatów komputera „automatyczne rejestrowanie” oraz certyfikatów „głównych i pośredniczących”.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający uruchomienie technologii Windows Defender Application Guard (WDAG) na urządzeniach z systemem Windows 10N (Europa) po serwisie.

 • Rozwiązuje problem, który nieprawidłowo określa, że po skonfigurowaniu praw użytkownika w ustawieniach zasad grupy zasady użytkownika nie zostały zastosowane. Narzędzia raportowania, takie jak RSOP.MSC lub Gpresult.exe /h nie wyświetlają zasad praw użytkownika lub zamiast nich wyświetlają czerwony znak X.

 • Rozwiązuje problem polegający na nieprawidłowym scaleniu folderów grupy połączenia.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że zaplanowane zadania skonfigurowane do wykonania danego dnia nie są wykonywane o oczekiwanym czasie.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający wyświetlanie wysuwanego okna zegara i daty, gdy formatem regionu jest Hiszpański (Hiszpania), a metodą sortowania Tradycyjne.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że odwołanie do zestawu System.Security.Cryptography.Algorithms nie było poprawnie ładowane w programie .NET Framework 4.7.1 po zainstalowaniu poprawek z 10 lipca 2018 r. i 14 sierpnia 2018 r.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że system przestaje działać podczas zamykania niektórych aplikacji podsystemu Windows Presentation Foundation (WPF) z powodu zdarzenia TaskCanceledException. Aplikacje narażone na ten problem wykonują pracę obejmującą słabe zdarzenia lub wiązanie danych po zwróceniu wartości przez funkcję Application.Run().

 • Rozwiązuje problem z sytuacją wyścigu w plikach tymczasowych i niektórych skanerach antywirusowych, który powoduje, że program .NET Framework przestaje działać. Wyświetlany komunikat o błędzie to „Proces nie może uzyskać dostępu do pliku <nazwa pliku tymczasowego>”.

 • W programie .NET Framework aktualizuje obsługę formatowania dat japońskich w pierwszych latach er. Jeśli wzorcem formatu jest „y年”, format roku będzie używał symbolu 元, bez numeru roku 1. Ponadto program .NET Framework będzie obsługiwał daty zawierające symbol 元. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Aktualizuje informacje o walucie Wenezueli. Ma to wpływ na kulturę „es-VE” w następujący sposób:

  • Symbolem waluty jest „Bs.S”.

  • Nazwą waluty w języku angielskim jest „Bolívar Soberano”.

  • Nazwą waluty w języku lokalnym jest „bolivar soberano”.

  • Międzynarodowym kodem waluty jest „VES”.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że aplikacja, która ma otwarte okno podrzędne, przestanie przetwarzać dane wejściowe z myszy. Ten problem występuje, gdy precyzyjna płytka dotykowa zainicjuje zdarzenie WM_MOUSEWHEEL.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować zatrzymanie działania niektórych aplikacji po odłączeniu tabletu.

 • Rozwiązuje problem, polegający na tym, że nieoczekiwanie długie tytuły aplikacji były nieprzewidywalnie wyświetlane za pomocą wielokropka (…). W niektórych przypadkach skrócony tekst może wprowadzać użytkowników w błąd.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że aplikacja Windows 8.1 przestaje działać, gdy wywołuje interfejs API ProjectionManager.StartProjectingAsync. Kod błędu to 0x80070057.

 • Rozwiązuje problem dotyczący Windows Text Input Framework. Żądanie układu może spowodować, że elementy wprowadzania tekstu w niektórych aplikacjach przestaną odpowiadać.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że użytkownicy nie mogą wprowadzać tekstu w językach wschodnioazjatyckich po wyświetleniu monitu o utworzenie podpowiedzi do hasła podczas procesu uaktualniania.

 • Rozwiązuje problem związany z wieloma monitorami, które mogą nieprawidłowo renderować aplikację w trybie pełnoekranowym po zmianie trybu wyświetlania.

 • Rozwiązuje problem związany z przeciekami powiązanych z oknami obiektów graficznego interfejsu urządzenia (GDI) podczas niszczenia okna.

 • Rozwiązuje problem występujący podczas wpisywania tekstu w polu tekstowym aplikacji Windows Presentation Foundation (WPF) za pomocą klawiatury ekranowej. Po wybraniu jednej z sugestii przewidywania tekstu słowo zostaje wprowadzone, ale znika po wybraniu innego elementu sterowania.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia aplikacji wyświetlanie okienka wyskakującego lub okna dialogowego, gdy znajduje się ona w trybie pełnoekranowym. Przykładowo próba zmiany ustawienia Multisampling Antialiasing (MSAA) w grze w trybie pełnoekranowym zakończy się niepowodzeniem, ponieważ nie zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o potwierdzenie. To okno dialogowe jest ukryte za aplikacją.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że nawigacja między erami przestaje działać w widoku kalendarza japońskiego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem dotyczący formatu daty w kalendarzu ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że funkcja GetCalendarInfo zwraca nieprawidłową wartości dla ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który zwraca błędy dla aplikacji, które używają rozszerzenia powłoki ICopyHook do przenoszenia obiektów do Eksploratora plików.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Narzędzia programistyczne (F12) mogą się nie uruchomić w przeglądarce Microsoft Edge.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4467702.

Po zainstalowaniu Wersji zapoznawczej pakietu zbiorczego aktualizacji jakości z sierpnia lub Aktualizacji NET Framework z 11 września 2018 r., wystąpienia SqlConnection mogą zwracać wyjątki. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4470809 wyjątki wystąpień SqlConnection w .NET 4.6 i późniejszych wersjach po aktualizacjach NET Framework z sierpnia i września 2018 r

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4480976.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, niektórzy użytkownicy nie mogą skonfigurować ustawień domyślnych programu Win32 dla określonych aplikacji i typów plików za pomocą polecenia Otwórz za pomocą... lub w menu Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje domyślne .

W niektórych przypadkach Notatnika Microsoft lub innych programów Win32 nie można ustawić jako domyślnych.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4467682.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownicy mogą nie mieć możliwość używania paska wyszukiwania w programie Windows Media Player podczas odtwarzania określonych plików. Nie ma ona wpływu na normalne odtwarzanie.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4471324.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Aktualizacje zbiorcze systemu Windows wymagają zainstalowania najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). Pomaga to ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4456655) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4462933

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×