24 października 2019 r. — KB4522355 (kompilacja systemu operacyjnego 18362.449)

Release Date:

Version:

24.10.2019

Kompilacja systemu operacyjnego 18362.449

Uwaga Obserwuj wiadomości na koncie @WindowsUpdate, aby dowiadywać się o publikowaniu nowej zawartości na pulpicie nawigacyjnym informacji o wydaniach.

Obsługa formatu ePub w przeglądarce Microsoft Edge zakończyła się

Przeglądarka Microsoft Edge nie obsługuje już książek elektronicznych z rozszerzeniem .epub. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pobierz aplikację do obsługi plików ePub, aby kontynuować czytanie książek elektronicznych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów aktualizacji systemu Windows, takich jak krytyczne, zabezpieczeń, sterowników, dodatki Service Pack itp., zobacz następujący artykuł.

Najważniejsze informacje

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający działanie Narratora firmy Microsoft w niektórych przypadkach podczas pracy z trybem dotykowym.

 • Usuwa problem polegający na tym, że technologie pomocnicze (AT, takie jak Narrator firmy Microsoft, lupa czy NVDA) są uruchamiane po zalogowaniu się, a nie przed zalogowaniem się, jak zostało to skonfigurowane.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że lupa przestaje działać w określonych przypadkach i konieczne jest jej ręczne ponowne uruchomienie.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że Narrator firmy Microsoft może przestawać działać w trakcie sesji w określonych przypadkach.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić wybranie paska przewijania.

 • Rozwiązuje problem, który umożliwia urządzeniu przejście w stan uśpienia (S3) nawet wtedy, gdy urządzenie zostanie skonfigurowane tak, aby nigdy nie przechodziło w stan uśpienia.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający zmniejszenie okna w niektórych przypadkach.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwiał użytkownikom łączenie się z siecią VPN.

 • Rozwiązuje problem powodujący migotanie ekranu lub powolne wyświetlanie ekranu podczas wyświetlania miniatur aplikacji na monitorze z dużą liczbą punktów na cal (DPI).

 • Rozwiązuje problem powodujący, że kafelek aplikacji Zdjęcia jest większy niż oczekiwany w menu Start w określonych warunkach.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że system przestaje reagować na ekranie logowania.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować wyświetlanie czarnego ekranu podczas pierwszego logowania po zainstalowaniu funkcji lub aktualizacji jakości.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że w niektórych przypadkach po zainstalowaniu comiesięcznej aktualizacji menu Start, pasek wyszukiwania Cortany, ikony z zasobnika lub program Microsoft Edge przestają reagować.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem z zachowaniem nagłówków protokołu HTTP dotyczących źródeł w przeglądarce Internet Explorer podczas wykonywania żądań udostępniania zasobów między różnymi źródłami (CORS), które używają przekierowanych zasobów w wewnętrznych podsieciach.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający działanie Narratora firmy Microsoft w niektórych przypadkach podczas pracy z trybem dotykowym.

 • Rozwiązuje problem z synchronizowaniem ustawień na stronie Konta, gdy zasady grupy „Ciągłość środowiska na tym urządzeniu” są wyłączone.

 • Usuwa problem polegający na tym, że technologie pomocnicze (AT, takie jak Narrator firmy Microsoft, lupa czy NVDA) są uruchamiane po zalogowaniu się, mimo że ustawienie w Centrum ułatwień dostępu wymaga uruchomienie ich przed zalogowaniem.

 • Rozwiązuje problem z komunikatem o błędzie, który pojawia się przy otwieraniu aplikacji po włączeniu wirtualnej maszyny DOS NT (NTVDM) i starszej wersji trybu konsoli. Ten komunikat o błędzie to: „OACClearArry: Cannot connect to Trace32 OLE Automation server. Error code: -2147483645”.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że lupa przestaje działać w określonych przypadkach i konieczne jest jej ręczne ponowne uruchomienie.

 • Zaktualizowano informacje o strefie czasowej Wyspy Norfolk w Australii.

 • Zaktualizowano informacje o strefie czasowej Fidżi.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że Narrator firmy Microsoft może przestawać działać w trakcie sesji użytkownika w określonych przypadkach.

 • Rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie ustawienia domyślnego koloru okna wiersza polecenia podczas użycia polecenia color bez parametru.

 • Rozwiązuje problem powodujący dodawanie lub naprawianie wymaganych list kontroli dostępu (ACL) przez indeksator programu Microsoft Windows Search (searchindexer.exe) bez sprawdzania, czy listy ACL istnieją.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że kontrolki w aplikacjach Win32 czasami są niepoprawnie renderowane po uruchomieniu ze skryptu wylogowywania za pomocą zasady „Uruchom skrypty zamykania jawnie”.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że zainstalowanie wielu czcionek w systemie powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać.

 • Rozwiązuje problem powodujący duże użycie procesora w Menedżerze okien pulpitu (dwm.exe) w przypadku odłączenia sesji Remote Desktop Protocol (RDP).

 • Rozwiązuje problem, który może zapobiec wybraniu paska przewijania, gdy kontrolka ActiveX implementuje klasę CScrollView. Dzieje się tak przy przemieszczeniu okna przeglądarki Internet Explorer, w przypadku którego pasek przewijania jest przenoszony w lewo.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że system przechodzi w stan uśpienia (S3) po dwóch minutach nieaktywności, nawet jeśli skonfigurujesz czasomierz uśpienia tak, aby urządzenie nigdy nie było wprowadzane w stan uśpienia.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający użytkownikom zmniejszenie rozmiaru okna w niektórych przypadkach.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że nazwy plików Microsoft SharePoint pojawiają się nieprawidłowo w folderze szybkiego dostępu i ostatnie elementy.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwiał użytkownikom łączenie się z sieciami VPN.

 • Rozwiązuje problem powodujący migotanie ekranu lub powolne wyświetlanie ekranu podczas wyświetlania miniatur aplikacji na monitorze z dużą liczbą punktów na cal (DPI).

 • Rozwiązuje problem, którego konsekwencją są nieprawidłowe uprawnienia kluczy rejestru klas użytkownika, które uniemożliwiają użytkownikom otwieranie plików, linków i aplikacji.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że kafelek aplikacji Zdjęcia jest większy niż oczekiwany w menu Start w określonych warunkach.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że system przestaje reagować na ekranie logowania.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w przypadku zasad odblokowania wieloskładnikowego dotyczących mechanizmu Windows Hello dla firm nie jest wyświetlana domyślna opcja logowania na urządzeniach z systemem Windows 10.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że funkcja Windows Search jest nieoczekiwanie zamykana, gdy zasady grupy zastosują grupy podrzędne do układu menu Start.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający pobieranie poprawnych informacji w ramach protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) przez zmianę parametrów DHCP LeaseTerminatesTime i LeaseObatinedTime na właściwy format.

 • Rozwiązuje problem z przetwarzaniem danych diagnostycznych, gdy urządzenie ma włączone ustawienie danych diagnostycznych i ustawione na wartość Podstawowe.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwarcie przeglądarki Internet Explorer, gdy jest używana wirtualizacja Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) do przechodzenia między wieloma ulubionymi elementami.

 • Rozwiązuje problem poprawiający niezawodność monitora UE-V AppMonitor.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że funkcja Microsoft AppLocker może uniemożliwić uruchomienie aplikacji, a przy tym zarejestrować fałszywie dodatni błąd.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający wyświetlenie przez program netdom.exe bitu delegowania nowego biletu TGT dla trybu zapytania lub wyświetlacza.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że serwery dostępu bezpośredniego używają dużej ilości pamięci puli niestronicowanej (pooltag: NDnd).

 • Rozwiązuje problem z przeciekami reguł zapory kontenera aplikacji, gdy goście lub użytkownicy z obowiązkowym profilem użytkownika logują się i wylogowują w systemie Windows Server.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia działanie trybu serwisowania Ujednolicony filtr zapisu (UWF) usługi Windows Update z serwerem WSUS (Windows Server Update Services).

 • Rozwiązuje problem powodujący zużycie wszystkich portów dynamicznych protokołu TCP (Transmission Control Protocol). W wyniku tego komunikacja sieciowa kończyła się niepowodzeniem w przypadku każdego protokołu lub operacji korzystających z portów dynamicznych.

 • Rozwiązuje problem z aplikacjami i skryptami, które wywołują interfejs API NetQueryDisplayInformation lub odpowiednik dostawcy WinNT. Mogą one nie zwracać wyników po pierwszej stronie danych (jest to często 50 lub 100 wpisów). Podczas żądania dodatkowych stron może zostać wyświetlony błąd „1359: Wystąpił błąd wewnętrzny”.

 • Usuwa problem, który zaburza kolejność okien po wyświetleniu etykietek narzędzi w oknie programu RemoteApp.

 • Poprawia mechanizm sprawdzania listy kontroli dostępu (ACL) dotyczący znanych folderów, co zapobiega występowaniu czarnego ekranu podczas logowania się użytkownika pierwszy raz po zainstalowaniu aktualizacji funkcji lub jakości.

 • Rozwiązuje problem z ocenianiem stanu zgodności całego ekosystemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem dotyczący wdrożeń z wysokim standardem przygotowania i z trybem samowdrażania funkcji Autopilot.

 • Rozwiązuje problem niewłaściwego ustawienia parametru pszTargetName w interfejsie InitializeSecurityContext().

 • Rozwiązuje problem powodujący, że w niektórych przypadkach po zainstalowaniu comiesięcznej aktualizacji menu Start, pasek wyszukiwania Cortany, ikony z zasobnika lub program Microsoft Edge przestają reagować.

 Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Podczas konfigurowania nowego urządzenia z systemem Windows w ramach procesu pierwszego uruchamiania (OOBE) może nie być możliwe utworzenie użytkownika lokalnego w przypadku korzystania z edytora IME (Input Method Editor). Ten problem może dotknąć użytkowników używających edytora IME języka chińskiego, japońskiego lub koreańskiego.

Uwaga Ten problem nie ma wpływu na używanie konta Microsoft podczas pierwszego uruchomienia (OOBE).

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4530684.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4525419) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update lub Microsoft Update

Tak

Przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Tak

Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS w przypadku skonfigurowania produktów i klasyfikacji następująco:

Produkt: Windows 10, wersja 1903 i nowsze

Klasyfikacja: Aktualizacje

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4522355

 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×