Powiązane tematy
×
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania: 24 września 2019 r.

Wersja: Program .NET Framework 4,8

Aktualizacja dla systemu Windows 10 w wersji 1709 z 24 września 2019 zawiera skumulowane ulepszenia niezawodności w programie Microsoft .NET Framework 4,8. Zalecamy zastosowanie tej aktualizacji w ramach zwykłych procedur konserwacyjnych. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji zobacz sekcje wymagania wstępne i wymagania dotyczące ponownego uruchamiania .

Udoskonalenia jakości i niezawodności

BCL

  • Dotyczy problemu, który wpływa na rywalizację o wątki występujące w BinaryFormatter. GetTypeInformation przy użyciu ConcurrentDictionary w celu obsługi wielowątkowego dostępu.

TECHNOLOGII

  • Dotyczy problemu, który wpływa na składnik ComboBox programu WPF (lub dowolny selektor) w komórce DataGrid, która może próbować zmienić właściwości zaznaczenia (SelectedIndex, SelectedItem, SelectedValue), gdy element danych komórki zostanie ponownie zwirtualizowany lub usunięty z kolekcji źródłowej. Może się tak zdarzyć, jeśli właściwość ItemSource selektora ma dane powiązane za pośrednictwem ustawienia kontekstu danych w komórce. W zależności od trybu wirtualizacji i powiązań zadeklarowanych dla właściwości wyboru objawy mogą zawierać nieoczekiwane zmiany (do null) właściwości elementu danych oraz nieoczekiwane wyświetlenia (jako null) innych elementów danych, które ponownie używają interfejsu użytkownika, który był wcześniej dołączony do elementu wirtualnego.

  • Problem polegający na tym, że pole tekstowe programu WPF lub element RichTextBox, w którym jest włączone sprawdzanie pisowni, i zwraca błąd "ExecutionEngineException" w kilku sytuacjach, łącznie z wstawianiem tekstu w pobliżu hiperlinku.

  • Dotyczy problemu, który dotyczy aplikacji WPF opartych na monitorze, które obsługują system Windows obsługujący lub nieznający podrzędnych okien i które działają w programie .NET Framework 4,8. Ta wersja platformy .NET sporadycznie ulega awarii i zwraca wyjątek "System. Collections. Generic. KeyNotFoundException".

CLR3,2

  • Dotyczy problemu, który może powodować przecieki z obsługą w scenariuszach wielokrotnie ładujących i rozładowywania biblioteki Mscoree. dll.

  • Rozwiązanie rzadko występujących przypadków, które niepoprawnie powodowały zakończenie procesu zamiast przeprowadzenia oczekiwanych wyników NullReferenceException .

Biblioteka klas bazowych (BCL) Platforma Windows Presentation Foundation (WPF) 3,2 Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Instalowanie tej aktualizacji

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana w usłudze Windows Update.

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, musi być zainstalowany program .net Framework 4,8 .

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer, jeśli są używane jakieś pliki, których dotyczy problem. Zalecamy zamknięcie wszystkich aplikacji opartych na platformie .NET Framework przed zastosowaniem tej aktualizacji.

Aktualizowanie informacji o zastępowaniu

Ta aktualizacja zastępuje uprzednio wydaną aktualizację 4511520.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dotyczącą tej aktualizacji

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×