Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

25.02.2020

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17134.1345

System Windows 10, wersja 1803 (aktualizacja z kwietnia 2018) Home i Pro osiągnął koniec obsługi. W przypadku urządzeń z systemem Windows 10, które są w trakcie zakończenia obsługi lub nastąpi ono w ciągu kilku miesięcy, usługa Windows Update automatycznie rozpocznie aktualizację funkcji (użytkownicy będą mogli wybrać dogodny czas). Dzięki temu te urządzenia będą objęte wsparciem i będą otrzymywały comiesięczne aktualizacje niezbędne do zabezpieczenia każdego urządzenia i zapewnienia dobrej kondycji systemu.

Wyróżnienia

 • Poprawia dokładność uwierzytelniania na podstawie rozpoznawania twarzy przez funkcję Windows Hello.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać ładowanie zawartości kontrolek ActiveX.

 • Rozwiązuje problem, który dodaje niepożądany układ klawiatury jako domyślny po uaktualnieniu, nawet jeśli został on już usunięty.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający niektórym aplikacjom drukowanie na drukarkach sieciowych.

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Poprawia dokładność uwierzytelniania na podstawie rozpoznawania twarzy przez funkcję Windows Hello.

 • Udoskonala odporność Urlmon podczas odbierania nieprawidłowej wartości parametru Content-Length dla odpowiedzi PeerDist.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać ładowanie zawartości kontrolek ActiveX.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować ominięcie serwerów proxy przez przeglądarki firmy Microsoft.

 • Rozwiązuje problem, który dodaje niepożądany układ klawiatury jako domyślny po uaktualnieniu lub migracji, nawet jeśli został on już usunięty.

 • Rozwiązuje problem powodujący błąd podczas otwierania plików na żądanie w usłudze Microsoft OneDrive, jeśli jest włączona wirtualizacja środowiska użytkownika (UE-V). Aby zastosować to rozwiązanie, ustaw następujący wpis DWORD na wartość 1: "HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\UEV\Agent\Configuration\ApplyExplorerCompatFix."

 • W programie jest wyświetlany komunikat o błędzie "Nieznana nazwa użytkownika lub nieprawidłowe hasło" podczas próby zalogowania się. Dzieje się tak w środowisku, w którym znajduje się kontroler domeny z systemem Windows Server 2003 i kontroler domeny z systemem Windows Server 2016 lub nowszym.

 • Rozwiązuje problem ze skryptami logowania, które nie działają, gdy użytkownik się loguje lub wylogowuje.

 • Rozwiązuje problem, który nadal zbiera dane IsTouchCapable i GetSystemSku, gdy nie powinno się ich już zbierać.

 • Zapewnia możliwość reagowania na żywo dającą zespołowi ds. operacji zabezpieczeń (SecOps) natychmiastowy dostęp do naruszonych komputerów za pomocą konsoli usługi Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) (Centrum zabezpieczeń usługi Microsoft Defender).

 • Zwiększona precyzja wykrywania w programie Microsoft Defender ATP Threat & zarządzaniem.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że serwery dostępu bezpośredniego używają dużej ilości pamięci puli niestronicowanej (pooltag: NDnd).

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że usługa WinHTTP AutoProxy nie jest zgodna z wartością określającą maksymalny czas wygaśnięcia (TTL) w pliku Proxy Auto-Configuration (PAC). Zapobiega to dynamicznemu aktualizowaniu pliku przechowywanego w pamięci podręcznej.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający niektórym aplikacjom drukowanie na drukarkach sieciowych.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający pobieranie plików przez usługę inteligentnego transferu w tle (BITS); błąd to "0x80190191".

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że zapora systemu Windows blokuje ruch sieciowy aplikacjom nowoczesnym, takim jak Microsoft Edge, kiedy użytkownik łączy się z siecią firmową przy użyciu VPN.

 • Rozwiązuje problem, który sporadycznie generuje zdarzenia (5125) inspekcji obiektu odpowiadającego protokołu stanu certyfikatów online (OSCP) w celu wskazania, że żądanie zostało przesłane do usługi obiektu odpowiadającego OCSP. Nie ma jednak odwołań do numeru seryjnego ani nazwy domeny (DN) wystawcy żądania.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie zapytania dotyczącego dużych kluczy w NTDS. dit w celu niepowodzenia — błąd "MAPI_E_NOT_ENOUGH_RESOURCES". Ten problem może powodować, że użytkownicy widzą ograniczoną dostępność pokoju na spotkaniu, ponieważ interfejs MAPI (Messaging Application Programming Interface) nie może alokować dodatkowych pamięci dla wezwań na spotkanie.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje szkody dla pliku dziennika, jeśli wolumin magazynu jest zapełniony i dane są nadal zapisywane w pamięci rozszerzonej technologia silników magazynu rozszerzonego (ESENT).

 • Rozwiązuje problem z walidacją certyfikatu polegający na tym, że w programie Microsoft Edge nie można używać trybu programu Internet Explorer.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane na Twoim urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Pewne działania, takie jak Zmień nazwę, wykonywane w przypadku plików i folderów, które znajdują się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą zakończyć się niepowodzeniem z błędem "STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)". Dzieje się tak w przypadku wykonywania operacji w węźle właściciela woluminu CSV z procesu, który nie ma uprawnień administratora.

Po sprawdzeniu stwierdziliśmy, że ten problem nie ma wpływu na tę wersję systemu Windows.

Na urządzeniach używających ręcznie lub automatycznie skonfigurowanych serwerów proxy, zwłaszcza w przypadku wirtualnej sieci prywatnej (VPN), może być wyświetlany ograniczony stan połączenia internetowego lub jego brak we wskaźniku stanu połączenia sieciowego (NCSI) w obszarze powiadomień. Może się to zdarzyć podczas łączenia się lub rozłączania z siecią VPN albo po zmianie stanu między tymi dwoma zdarzeniami. W przypadku urządzeń z tym problemem mogą również wystąpić problemy z dostępem do Internetu przy użyciu aplikacji, które używają usługi WinHTTP lub WinInet. Przykładami aplikacji, których może to dotyczyć na urządzeniach w tym stanie, są między innymi Microsoft Teams, Microsoft Office, Microsoft Office 365, Microsoft Outlook, Internet Explorer 11 i niektóre wersje programu Microsoft Edge.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4554349.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Firma Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać ogólne informacje na temat SSU, zobacz Aktualizacje stosu obsługi (SSU) oraz Aktualizacje stosu obsługi (SSU): często zadawane pytania.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4523203) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet najnowszej aktualizacji SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.  

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update lub Microsoft Update

Tak

Przejdź do obszaru Ustawienia , > aktualizacji & zabezpieczeń > usługi Windows Update. W obszarze dostępne aktualizacje opcjonalne znajduje się link do pobierania i instalowania aktualizacji.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Tę aktualizację można zaimportować do programu WSUS ręcznie. Instrukcje znajdziesz w wykazie usługi Microsoft Update.

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4537795

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×