Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

26.03.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17763.402

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem występujący na komputerach, które mają wiele urządzeń audio. Aplikacje, które zapewniają zaawansowane opcje wewnętrznym lub zewnętrznym urządzeniom wyjściowym audio, mogą nieoczekiwanie przestawać działać. Ten problem występuje w przypadku użytkowników, którzy wybrali urządzenie wyjściowe audio inne niż „Domyślne urządzenie audio”. Przykładami aplikacji, które mogą przestać działać, są programy Windows Media Player, Realtek HD Audio Manager i Sound Blaster Control Panel.

 • Aktualizuje Tryb gry w celu zapewnienia, że funkcja nie będzie już miała wpływu na doświadczenia użytkownika podczas korzystania z najbardziej popularnych w branży programów do przesyłania strumieniowego i nagrywania.

 • Umożliwia aktywację kompilacji niejawnego programu testów systemu Windows 10 Enterprise dla pulpitów wirtualnych w środowisku Microsoft Azure. Microsoft Azure to jedyna przetestowana i obsługiwana platforma, na której można uruchamiać system Windows 10 Enterprise dla pulpitów wirtualnych będący kluczowym składnikiem rozwiązania Windows Virtual Desktop. 

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować utratę ulubionych lub listy do przeczytania w przeglądarce Microsoft Edge po zaktualizowaniu systemu operacyjnego.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że program Internet Explorer losowo przestaje działać podczas przeglądania.

 • Rozwiązuje problem z przewijaniem treści w oknie ActiveX w programie Internet Explorer 11 podczas operacji przewijania wyzwalanej przez użytkownika.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia wczytywanie nowych plików ikon przez system operacyjny w przypadku wykrycia źle sformatowanego pliku ikony.

 • Aktualizuje informacje o strefie czasowej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

 • Zaktualizowano informacje o strefach czasowych w Kazachstanie.

 • Aktualizuje informacje o strefie czasowej Buenos Aires w Argentynie.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający działanie zasady grupy „Wyłącz powiadomienia aplikacji na ekranie blokady”. Ścieżka: „Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\System\Logo”.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że funkcja DeleteObject() graficznego interfejsu urządzenia (GDI) może powodować zaprzestanie działania procesu wywołującego, gdy są spełnione oba następujące warunki:

  • Procesem wywołującym jest proces emulatora WOW64, który obsługuje adresy pamięci większych niż 2 GB.

  • Funkcja DeleteObject() jest wywoływana w kontekście urządzenia zgodnym z kontekstem urządzenia drukarki.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia aplikacji i systemom wywołującym nawiązywanie połączeń z docelowymi punktami końcowymi, jeśli korzystają z interfejsów sieciowych, które nie mają bramy domyślnej. Ten problem dotyka następujących obszarów:

  • Brak dostępu do Internetu na urządzeniach z modemami DSL i w przypadku telefonicznego łączenia z Internetem PPPoE (który jest powszechnie używany z modemami DSL).

  • Aplikacje z nowoczesnym interfejsem i ze sklepu Microsoft Store zachowują się tak, jakby na urządzeniach z modemami DSL nie było dostępu do Internetu.

Ten problem nie dotyczy przeglądarek internetowych i aplikacji Win32, które są połączone z Internetem. 

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że system Windows ponownie używa wygasłej dzierżawy usługi DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), jeśli dzierżawa wygasła podczas zamykania systemu operacyjnego.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że okno RemoteApp zawsze jest aktywne i na pierwszym planie po zamknięciu okna.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia wyświetlenie okna dialogowego poświadczeń uwierzytelniających, gdy serwer sieci web klasy Enterprise próbuje połączyć się z Internetem.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić wyświetlenie ikon aplikacji z nowoczesnym interfejsem w przełączniku zadań i na pasku zadań podczas połączenia RemoteApps.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że niektóre aplikacje ze sklepu Microsoft Store nie uruchomiają się lub przestają działać, takie jak WeChat, na platformie uniwersalnej systemu Windows (UWP).

 • Rozwiązuje problem związany z niemożliwością poprawnego zarejestrowania kamer USB w funkcji Windows Hello po pierwszym uruchomieniu systemu (OOBE, out-of-box experience).

 • Dodaje nowe ustawienie zasad grupy o nazwie „Zezwalaj systemowi Windows na programowe odłączanie komputera od sieci”. To ustawienie określa, jak system Windows odłącza komputer od sieci, gdy stwierdzi, że komputer nie powinien już być do niej podłączony.

  • Po włączeniu tej opcji system Windows odłącza komputer od sieci płynnie i łagodnie.

  • Jeśli opcja jest wyłączona, system Windows odłącza komputer od sieci natychmiast.

  • Jeśli opcja nie jest skonfigurowana, domyślnym zachowaniem jest odłączenie programowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat odłączania programowego, zobacz Opis i konfigurowanie Menedżera połączeń systemu Windows.

Ścieżka: Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Sieć\Menedżer połączeń systemu Windows

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia uruchomienie wirtualnej karty inteligentnej, jeśli równocześnie jest uruchomione oprogramowanie Citrix 7.15.2000 Workstation VDA.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikom skonfigurowanie ekranów do odtwarzania wideo w wysokiej rozpiętości tonalnej (HDR).

 • Rozwiązuje problem z ekranem blokady systemu Windows, który uniemożliwia użytkownikom odblokowanie urządzenia po tym, gdy wielu użytkowników kart inteligentnych użyło tego samego urządzenia. Ten problem występuje w trakcie próby użycia stacji roboczej, która została zablokowana przez innego użytkownika.

 • Rozwiązuje problem z przeciekiem pamięci występującym, gdy system przetwarza sesje logowania.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że trasy wykluczeń funkcji zawsze włączonych profilów VPN działają tylko w przypadku wykluczeń połączeń lokalnych.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie odnawiania certyfikatu podczas używania właściwości CERT_RENEWAL_PROP_ID z interfejsem ICertPropertyRenewal.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje wyciszenie dźwięków aplikacji jednorazowych (zazwyczaj używanych w scenariuszach kiosku) po wznowieniu systemu ze stanu uśpienia.

 • Rozwiązuje problem, aby spełnić wymagania dotyczące certyfikatów GB18030.

 • Rozwiązuje problem, który zmniejsza wydajność serwera lub powoduje, że serwer przestaje odpowiadać ze względu na wiele reguł zapory systemu Windows. Aby włączyć to rozwiązanie, należy użyć programu regedit do zmodyfikowania następującego klucza i ustawić go na wartość 1:

  • Wpisz: „DeleteUserAppContainersOnLogoff” (DWORD)

  • Ścieżka: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia odszyfrowywanie danych przy użyciu systemu Windows 10, wersji 1703 lub nowszej. Ten problem występuje, jeśli zaszyfrowano dane przy użyciu aplikacji DPAPI-NG lub pliku PFX z ochroną grupy w systemie Windows 10 w wersji 1607, Windows Server 2016 lub w starszej wersji systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem z ocenianiem stanu zgodności całego ekosystemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

 • Rozwiązuje niewielkie problemy z nieznanymi opcjami (nieznanymi obiektami OPT) w mechanizmach rozszerzeń systemu DNS (EDNS) dla roli serwera DNS w systemie Windows.

 • Rozwiązuje problem czasu, który może spowodować naruszenie zasad dostępu podczas konfigurowania zespołów kart sieciowych osadzonych w przełącznikach (SET).

 • Problem dotyczący polecenia cmdlet Remove-StoragePool programu PowerShell, które nie czyści metadanych puli na dyskach fizycznych NVDIMM.

 • Włączenie obsługi trybu X2APIC na platformach AMD w celu obsługi co najmniej 256 procesorów logicznych w systemie Windows Server 2019.

 • Rozwiązuje problemu polegający na tym, że usługa modułu IKE oraz modułu kluczowania zabezpieczeń protokołu internetowego IKE (IKEEXT) przestaje działać. W efekcie wszystkie połączenia z protokołem IPSec (Internet Protocol Security) na serwerze wirtualnej sieci prywatnej (VPN) są rozłączane.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji program Internet Explorer 11 może mieć problemy z uwierzytelnianiem. Dzieje się tak, gdy co najmniej dwie osoby używają tego samego konta do wielu równoczesnych sesji logowania na tym samym komputerze z systemem Windows Server, między innymi do logowania w programie Terminal Server czy Remote Desktop Protocol (RDP). Objawy zgłaszane przez klientów obejmują (ale mogą nie być do nich ograniczone):

 • Rozmiar pamięci podręcznej i jej lokalizacji ma wartość zerową lub jest pusty.

 • Skróty klawiaturowe mogą nie działać prawidłowo.

 • Strony sieci Web mogą sporadycznie nie być ładowane lub renderowane poprawne.

 • Problemy dotyczące monitów o podanie poświadczeń.

 • Problemy podczas pobierania plików.

Utwórz unikatowe konta użytkowników, tak aby dwie osoby nie dzieliły tego samego konta użytkownika podczas logowania do komputera z systemem Windows Server. Ponadto wyłącz wiele sesji protokołu RDP pojedynczego konta użytkownika dla konkretnego serwera z systemem Windows Server.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji analizator MSXML6 powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, jeśli wystąpił wyjątek podczas operacji na węzłach, takich jak appendChild(), insertBefore() czy moveNode().

Edytor zasad grupy może przestać odpowiadać podczas edycji obiektu zasad grupy (GPO) zawierającego preferencje zasad grupy dla ustawień przeglądarki Internet Explorer 10.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji niestandardowe schematy identyfikatorów URI dla programów obsługi protokołu aplikacji mogą nie uruchamiać odpowiednich aplikacji na potrzeby lokalnego intranetu i zaufanych witryn w przeglądarce Internet Explorer.

Kliknij prawym przyciskiem myszy łącze URL, aby je otworzyć w nowym oknie lub na karcie.

Lub

Włącz tryb chroniony w przeglądarce Internet Explorer dla lokalnego intranetu i zaufanych witryn.

 1. Wybierz kolejno opcje Narzędzia > Opcje internetowe > Zabezpieczenia.

 2. W sekcji Wybierz strefę do wyświetlenia lub zmień ustawienia zabezpieczeń wybierz opcję Lokalny intranet, a następnie opcję Włącz tryb chroniony.

 3. Wybierz opcję Zaufane witryny, a następnie opcję Włącz tryb chroniony.

 4. Wybierz przycisk OK.

Po wprowadzeniu tych zmian należy ponownie uruchomić przeglądarkę.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji mogą występować problemy podczas używania środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) do uruchamiania urządzenia z poziomu serwera usług wdrażania systemu Windows (WDS) skonfigurowanego do używania rozszerzenia zmiennego okna. Może to spowodować, że połączenie z serwerem usług WDS zostanie przedwcześnie zakończone podczas pobierania obrazu. Ten problem nie dotyczy klientów ani urządzeń, które nie używają rozszerzenia zmiennego okna.

Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia problemu, wyłącz rozszerzenie zmiennego okna na serwerze usług WDS przy użyciu jednej z następujących opcji:

Opcja 1:
Otwórz wiersz polecenia administratora i wpisz następujące polecenie:

Wdsutil /Set-TransportServer /EnableTftpVariableWindowExtension:No

Opcja 2:
Użyj interfejsu użytkownika usług wdrażania systemu Windows.

 1. Otwórz usługi wdrażania systemu Windows z folderu Narzędzia administracyjne systemu Windows.

 2. Rozwiń węzeł Serwery, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy serwer usług WDS.

 3. Otwórz właściwości serwera i na karcie TFTP wyczyść pole wyboru Włącz rozszerzenie zmiennego okna.

Opcja 3:
Ustaw następującą wartość rejestru na 0:

„HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WDSServer\Providers\WDSTFTP\EnableVariableWindowExtension”.

Uruchom ponownie usługę WDSServer po wyłączeniu rozszerzenia zmiennego okna.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Jeśli włączysz obsługę znaków zdefiniowanych przez użytkownika końcowego (EUDC) dla poszczególnych czcionek, system przestanie działać i podczas uruchamiania pojawi się niebieski ekran. Nie jest to typowe ustawienie w regionach innych niż azjatyckie.

Aby uniknąć tego problemu, nie włączaj obsługi znaków EUDC dla poszczególnych czcionek. Zamiast tego można zmodyfikować rejestr, aby ograniczyć ten problem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4496149.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń Microsoft. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4493510) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4490481

Informacje pokrewne

Dziękujemy za dzisiejsze odwiedziny strony historii aktualizacji systemu Windows 10 w wersji 1809. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat używania tych stron i jak najlepszego wykorzystania zawartych na nich informacji, zobacz nasz wpis na blogu.

Aby poprawić informacje przedstawiane na stronach historii i powiązanych stronach o aktualizacjach KB oraz zwiększyć ich przydatność dla naszych klientów, utworzyliśmy anonimową ankietę, w której możesz nam przekazać swoje komentarze i opinie. 

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×