Spis treści
×

Data wydania:

27.06.2017

Wersja:

Wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia i poprawki, które były częścią comiesięcznego pakietu zbiorczego KB4022724 (wydanego 13 czerwca 2017 r.), a także następujące nowe ulepszenia jakości jako wersję zapoznawczą następnego comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji:

  • Rozwiązano problem, który może wystąpić, gdy usługa, taka jak jak Exchange server podejmie próbę ponownego ustanowienia sesji klienta protokołu Kerberos. Usługa może sprawić, że system przestanie odpowiadać na skutek przepięcia procesora usługi Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) z powodu usuwania przez Kerberos biletów złożonych.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że sytuacja wyścigu powoduje błąd serwera NFS (0x0000000A), gdy klient NFS instaluje i odinstalowuje udział NFS.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że drukowanie z ramki w programach Internet Explorer i Microsoft Edge mogło skutkować błędem 404 lub drukowaniem pustej strony.

  • Rozwiązano problem z aktualizacją informacjo o strefie czasowej.

  • Rozwiązano problem, gdy nie można zainicjować wystąpienia Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS). Odpowiedzi na błąd usługi Active Directory to 000020EF: SvcErr: DSID-021005A5, problem 5012 (DIR_ERROR), data -1517 (JET_errBadColumnId).

  • Rozwiązano problem z niezawodnością w usłudze Windows Search.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że interfejs użytkownika CRM zawieszał się po naciśnięciu przycisku odpowiedzi w poczcie.

Znane problemy z tą aktualizacją

Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją.

Jak uzyskać tę aktualizację

Jest ona dostępna jako opcjonalna aktualizacja w usłudze Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uruchamiania usługi Windows Update, zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem usługi Windows Update. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×