27 listopada 2017 r. — KB4050945 (wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji)

Data wydania:

Wersja:

27.11.2017

wersja zapoznawcza comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia i poprawki, które były częścią comiesięcznego pakietu zbiorczego KB4048959(wydanego 14 listopada 2017 r.), a także następujące nowe ulepszenia jakości jako wersję zapoznawczą następnego comiesięcznego pakietu zbiorczego aktualizacji:

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że logowanie za pomocą karty inteligentnej nie udaje się po ponownym uruchomieniu uwierzytelniającego kontrolera domeny (DC). Zgłaszany błąd: „Logowanie przy użyciu karty inteligentnej nie jest obsługiwane dla konta użytkownika...”. Uwierzytelniający kontroler domeny rejestruje w dzienniku zdarzeń systemowych zdarzenie 19 Centrum dystrybucji kluczy oraz zdarzenie 29 dystrybucji Kerberos. Dziennik stwierdza, że nie można znaleźć odpowiedniego certyfikatu logowań za pomocą karty inteligentnej.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że baza danych JET nie może otworzyć plików programu Microsoft Excel. Jest wtedy wyświetlany komunikat o błędzie „Nieoczekiwany błąd (1) w sterowniku zewnętrznej bazy danych. (Aparat bazy danych Microsoft JET)”.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że preferencje użytkownika nie są zachowywane po kliknięciu adresu URL w aplikacji opublikowanych przy użyciu platformy Citrix XenApp.

  • Rozwiązano problem dotyczący niektórych drukarek Epson SIDM (mozaikowych) i TM (kasowych), który uniemożliwiał drukowanie z urządzeń o architekturze x64 i x86. Problem występował po zainstalowaniu aktualizacji KB4048959.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją.

Jak uzyskać tę aktualizację

Jest ona dostępna jako opcjonalna aktualizacja w usłudze Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uruchamiania usługi Windows Update, zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem usługi Windows Update. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4050945.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×