Spis treści
×

Data wydania:

27.11.2017

Wersja:

kompilacja systemu operacyjnego 14393.1914

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązano problem polegający na wyświetlaniu rozdartego ekranu i pomieszanej zawartości w aplikacjach w przypadku, gdy komputer jest podłączony do trzech lub więcej urządzeń wyświetlających przez port USB 3.0. Dzieje się tak po zmianie zawartości na jednym lub więcej podłączonych urządzeń wyświetlających.

 • Rozwiązano problem polegający na niemożności uruchomienia usługi, gdy jedna lub więcej usług korzysta z tego samego konta wbudowanego (na przykład NetworkService lub LocalService). W razie wystąpienia tego problemu usługa, której nie udaje uruchomić, zgłasza błąd „Usługa nie została uruchomiona z powodu nieudanego logowania” lub „Określona sesja logowania nie istnieje. Być może została już zakończona.”

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zaplanowane zadania z przechowywanymi poświadczeniami nie są uruchomiane po włączeniu funkcji Credential Guard. Zadanie kończy się niepowodzeniem i powoduje zgłaszanie zdarzenia o identyfikatorze 104 z następującym komunikatem: „Harmonogram zadań nie może zalogować zadania ‘\Test’ . Miejsce wystąpienia błędu: „LogonUserExEx”. Akcja użytkownika: Upewnij się, że poświadczenia zadania są poprawnie określone. Dane dodatkowe: Wartość błędu: 2147943726. 2147943726 : ERROR_LOGON_FAILURE (Nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne).”

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas odszyfrowywania lub szyfrowania dysku za pomocą funkcji BitLocker, pliki chronione przez Encrypting File System (EFS) mogą zostać uszkodzone.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że otwieranie plików Microsoft Office z serwera z włączoną funkcją Windows Information Protection powodowało wyświetlenie błędu „Niestety, nie można otworzyć dokumentu xxxx”.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że dysk objęty konfiguracją bezpośrednich miejsc do magazynowania (S2D), który uległ awarii lub został usunięty z węzła, jest w narzędziach administracyjnych nieprawidłowo zgłaszany jako będący w dobrej kondycji. Narzędzia te obejmują Get-PhysicalDisk, Menedżer serwera i Menedżer klastra trybu failover.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zadanie naprawy może zostać zawieszone na nieograniczony czas po ponownym dodaniu węzła do klastra S2D.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że niepełna naprawa funkcji miejsc do magazynowania może spowodować uszkodzenie metadanych, a w efekcie nieprawidłowe działanie przyszłych napraw.

 • Rozwiązano problem z wyciekiem tokenu w procesie services.exe, który występuje po zastosowaniu aktualizacji MS16-111/KB3175027. Skutkuje to wyciekiem obiektu sesji jądra, co z czasem obniża wydajność systemu. Dotyczy to szczególnie implementacji serwera terminali, gdzie zwykle następuje więcej logowań użytkowników.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że zasada przekierowania schowka funkcji Pulpit zdalny nie zaczyna obowiązywać, jeśli jest nawiązywane ponowne połączenie z istniejącą sesją, a zasada uległa zmianie między początkowym połączeniem a ponownym połączeniem z sesją.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w środowisku języka innego niż angielski proces OOBE OEM nie może dokończyć działania podczas tworzenia klastra trybu failover. Proces kończy się niepowodzeniem z następującym komunikatem o błędzie: „Nie można odnaleźć składnika integracji o podanej nazwie”.

 • Poprawiono wydajność podczas wykonywania zapytań do formatów systemu plików urządzeń pamięci masowej z dostępem bezpośrednim.

 • Rozwiązano problem z zasadami dotyczącymi kondycji klastrowania, które decydują o postępowaniu z niereagującymi dyskami w klastrze. Domyślnie niereagujące dyski są wycofywane. Częstotliwość naprawiania poprzez resetowanie w razie braku reakcji jest zbyt agresywna.

 • Rozwiązano problem z oknem wysuwanym Sieć polegający na tym, że nieoczekiwane zamknięcie okna dialogowego logowania (np. kliknięcie poza oknem) blokowało wyświetlanie kolejnych okien dialogowych logowania, gdy użytkownik próbuje się połączyć z tą samą siecią.

 • Poprawiono wydajność podczas uruchamiania aplikacji, które wykorzystują usługę dysków wirtualnych do zarządzania woluminami.

 • Rozwiązano problem dotyczący niektórych drukarek Epson SIDM (mozaikowych) i TM (kasowych), który uniemożliwiał drukowanie z urządzeń o architekturze x64 i x86. Problem występował po zainstalowaniu aktualizacji KB4048953.

 • Rozwiązano problem, który powoduje, że proces VmCompute przestaje działać po zresetowaniu maszyny wirtualnej (VM) po tym jak pamięć dynamiczna (DM) zmieni jego zużycie pamięci. Dzieje się tak, gdy łączenie węzłów niejednolitego dostępu do pamięci (NUMA) jest wyłączone i DM jest włączone.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Ulepszenie klienta Windows Update

Firma Microsoft opublikuje aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności działania usługi. Będzie ona oferowana tylko na urządzenia, na których nie zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownicy programu Internet Explorer 11, którzy korzystają z usługi SQL Server Reporting Services (SSRS), mogą nie być w stanie przewijać menu rozwijanego za pomocą paska przewijania.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4053579.

Po zainstalowaniu aktualizacji KB4041688, KB4052231 lub KB4048953 pojawia się błąd „Usługa CDPUserSvc_XXXX przestała działać”. Ponadto w dzienniku zdarzeń aplikacji jest rejestrowane zdarzenie o identyfikatorze 1000. Stwierdza ono, że proces svchost.exe_CDPUserSvc_XXXX przestał działać, a modułem powodującym ten błąd jest „cdp.dll”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4053579.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji serwery z włączoną opcją Credential Guard mogą nieoczekiwanie uruchamiać się ponownie z błędem „Proces systemowy lsass.exe nieoczekiwanie wyłączył się z kodem stanu -1073740791. System zostanie zamknięty i uruchomiony ponownie”.

Identyfikator zdarzenia 1000 w dzienniku aplikacji pokazuje:

"C:\windows\system32\lsass.exe' nieoczekiwanie zakończył działanie z kodem stanu -1073740791

Aplikacja powodująca błąd: lsass.exe, Wersja: 10.0.14393.1770, Sygnatura czasowa: 0x59bf2fb2

Aplikacja powodująca błąd: ntdll.dll, Wersja: 10.0.14393.1715, Sygnatura czasowa: 0x59b0d03e

Wyjątek: 0xc0000409

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4077525.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4051033.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×