28 maja 2019 r. — KB4499147 (kompilacja systemu operacyjnego 16299.1182)

Data wydania:

Wersja:

28.05.2019

Kompilacja systemu operacyjnego 16299.1182

Przypomnienie: Aktualizacje z dnia 12 marca i 9 kwietnia będą dwoma ostatnimi aktualizacjami różnicowymi dla systemu Windows 10 w wersji 1709. Aktualizacje zabezpieczeń i jakości będą w dalszym ciągu dostępne za pośrednictwem aktualizacji ekspresowych i pakietów pełnych zbiorczych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej zmiany, odwiedź nasz blog .

Przypomnienie: koniec obsługi systemu Windows 10 w wersji 1709 nastąpi 9 kwietnia 2019 r w przypadku urządzeń z systemem Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstation i IoT Core. Te urządzenia nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows do najnowszej wersji.

WAŻNE: wersje Windows 10 Enterprise, Education, i IoT Enterprise będą w dalszym ciągu obsługiwane przez 12 miesięcy bezpłatnie zgodnie z cyklem życia ogłoszonym w październiku 2018 r.

 

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem z zapętleniem przekierowań między przeglądarką Microsoft Edge a Internet Explorer 11.

 • Aktualizuje bibliotekę wininet.dll, aby zapobiec ponownemu utworzeniu sesji sterowania FTP.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia wczytywanie nowych plików ikon przez system operacyjny w przypadku wykrycia źle sformatowanego pliku ikony.

 • Rozwiązuje problem powodujący błędne ustawianie separatora w japońskim formacie daty krótkiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Zaktualizowano informacje o strefie czasowej w Maroku.

 • Zaktualizowano informacje o strefie czasowej Autonomii Palestyńskiej.

 • Rozwiązuje problem, w którym system Windows próbuje odnowić certyfikaty tokena Azure Active Directory (AAD), kiedy nie ma połączenia z Internetem. Ten problem występuje podczas uwierzytelniania AAD i spowalnia aplikacje.

 • Rozwiązuje problem mogący powodować tymczasowe niepowodzenie logowania w ramach protokołu Kerberos (KRB_AP_ERR_MODIFIED) w aplikacjach i usługach skonfigurowanych do użycia konta usługi zarządzanego przez grupę (GMSA). Ten problem występuje po automatycznej aktualizacji hasła konta usług.

 • Rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie logowania (błąd „Incorrect Username or password”) w przypadku użycia pustego hasła, gdy funkcja Windows Defender Credential Guard jest włączona.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że pakiet Microsoft Office i inne aplikacje wyświetlają monity o hasło po zmianie hasła na koncie użytkownika. Ten problem występuje w hybrydowych systemach przyłączonych do usługi Azure Active Directory (AD).

 • Rozwiązuje problem z usługą BranchCache, kiedy jest ona w trybie rozproszonej pamięci podręcznej. Usługa BranchCache może używać więcej miejsca na dysku niż przypisano dla pamięci podręcznej na potrzeby ponownej publikacji. Aby w pełni rozwiązać ten problem, na urządzeniach, na których przekroczono przydzielone miejsce na dysku, należy poleceniem netsh branchcache flush opróżnić usługę BranchCache.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować błąd „Stop D1”, kiedy zwiększasz przydział pamięci RAM do procesora na maszynie wirtualnej („hot add”).

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że zdarzenie 7600 w dzienniku zdarzeń serwera DNS będzie zawierać niemożliwą do odczytania nazwę serwera.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że przeglądarka Microsoft Edge wyświetla stronę z informacją o błędzie, kiedy użytkownik przechodzi na stronę, która została poprzednio opublikowana.

 • Rozwiązuje problem z funkcją scrollLeft w programie Internet Explorer.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że renderowanie przestaje działać w przypadku elementów <svg>.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Uruchomienie programu Internet Explorer 11 może się nie powieść, jeśli domyślny dostawca wyszukiwania nie został ustawiony lub ma nieprawidłową postać.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4503284.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji urządzenia mogą mieć problemy z nawiązywaniem połączenia z niektórymi urządzeniami sieci magazynowania (SAN) za pomocą interfejsu iSCSI (Internet Small Computer System Interface). Błąd może również zostać wyświetlony w sekcji dziennika System w Podglądzie zdarzeń (identyfikator zdarzenia: 43, źródło: iScsiPrt, opis: „Obiekt docelowy nie odpowiedział na czas na żądanie zalogowania”).

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4509477.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4500641) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4499147

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×