Spis treści
×

Data wydania:

30.08.2018

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 15063.1292

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem powodujący, że proces win32kfull.sys przestaje działać (błąd zatrzymania 3B) podczas anulowania operacji zaczepienia dziennika lub rozłączania sesji zdalnej.

 • Rozwiązuje problem w aplikacjach korzystających z biblioteki Microsoft Foundation Class (MFC), który może powodować migotanie okien aplikacji.

 • Rozwiązuje problem powodujący niepoprawne wyświetlanie zmian zawartości folderu.

 • Rozwiązuje problem, który po zakończeniu wykonywania zasady integralności kodu uniemożliwiał aplikacji PackageInspector.exe należącej do rozwiązania Device Guard dołączenie wszystkich plików niezbędnych do poprawnego działania tej aplikacji.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikom kart inteligentnych PIV/CAC uwierzytelnienie się w celu korzystania z zasobów przedsiębiorstwa albo uniemożliwia skonfigurowanie aplikacji Windows Hello dla firm podczas pierwszego logowania.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że przeglądarka Microsoft Edge przestaje działać po ustawieniu reguły dla bibliotek DLL w funkcji AppLocker.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikom zalogowanie się po zmianie domeny konta usługi Azure Active Directory.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że skrypty narzędzia PowerShell przestają działać podczas próby wykonania operacji, takich jak Get-Credentials.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że czasami odszyfrowane dane nie były usuwane z pamięci po ukończeniu operacji odszyfrowywania CAPI.

 • Rozwiązuje problem powodujący intensywne wykorzystywanie procesora na komputerach z wbudowanymi modułami łączności szerokopasmowej Sierra po przełączeniu z sieci WLAN na LAN. Usługa WWanSvc zajmuje coraz więcej pamięci, aż komputer przestaje odpowiadać i pojawia się czarny ekran.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie uwierzytelniania metodą EAP-TTLS (CHAP) w sieci Wi-Fi, jeśli użytkownik zapisze dane poświadczeń przed rozpoczęciem uwierzytelniania.

 • Rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie połączenia w sytuacji, gdy usługa pulpitu zdalnego nie odczytuje listy obejścia dla serwera proxy zawierającego wiele wpisów.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu Wersji zapoznawczej pakietu zbiorczego aktualizacji jakości z sierpnia lub Aktualizacji NET Framework z 11 września 2018 r., wystąpienia SqlConnection mogą zwracać wyjątki. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4470809 wyjątki wystąpień SqlConnection w .NET 4.6 i późniejszych wersjach po aktualizacjach NET Framework z sierpnia i września 2018 r

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4480959.

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4343889

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×