30 sierpnia 2018 r. — KB4343893 (kompilacja systemu operacyjnego 16299.637)

Data wydania:

Wersja:

30.08.2018

Kompilacja systemu operacyjnego 16299.637

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem w aplikacjach korzystających z biblioteki Microsoft Foundation Class (MFC), który może powodować migotanie okien aplikacji.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że proces win32kfull.sys przestaje działać (błąd zatrzymania 3B) podczas anulowania operacji zaczepienia dziennika lub rozłączania sesji zdalnej.

 • Rozwiązuje problem, który powodował, że użytkownicy musieli dwa razy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, aby wyjść z przypisanego trybu dostępu przy włączonej funkcji logowania automatycznego.

 • Rozwiązuje problem, który po zakończeniu wykonywania zasady integralności kodu uniemożliwiał aplikacji PackageInspector.exe należącej do rozwiązania Device Guard dołączenie wszystkich plików niezbędnych do poprawnego działania tej aplikacji.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikom kart inteligentnych PIV/CAC uwierzytelnienie się w celu korzystania z zasobów przedsiębiorstwa albo uniemożliwia skonfigurowanie aplikacji Windows Hello dla firm podczas pierwszego logowania.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że przeglądarka Microsoft Edge przestaje działać po ustawieniu reguły dla bibliotek DLL w funkcji AppLocker.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że czasami odszyfrowane dane nie były usuwane z pamięci po ukończeniu operacji odszyfrowywania CAPI.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie uwierzytelniania metodą EAP-TTLS (CHAP) w sieci Wi-Fi, jeśli użytkownik zapisze dane poświadczeń przed rozpoczęciem uwierzytelniania.

 • Rozwiązuje problem powodujący intensywne wykorzystywanie procesora na komputerach z wbudowanymi modułami łączności szerokopasmowej Sierra po przełączeniu z sieci WLAN na LAN. Usługa WWanSvc zajmuje coraz więcej pamięci, aż komputer przestaje odpowiadać i pojawia się czarny ekran.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia ponowne zastosowanie punktu kontrolnego utworzonego w klastrze w środowisku systemu Windows Server 2016. Dzieje się tak, gdy maszyny wirtualne są uruchomione na udostępnionym woluminie klastra (CSV), a zgłaszany błąd to „Wystąpił błąd podczas odczytu ze strumienia. HRESULT = 0xC00CEE3A.”

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia funkcji Przekierowanie folderu zaktualizowanie ścieżki UNC serwera po zmianie ścieżki z powodu zmiany wartości zmiennej środowiskowej (%HOMESHARE% lub %USERNAME%). Aby zapobiec temu problemowi, należy dla funkcji Przekierowanie folderu ustawić zasadę nieprzenoszenia danych po zmianie ścieżki.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje konieczność dwukrotnego wprowadzenia hasła, jeśli łączysz się zablokowanym urządzeniem przy użyciu aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że urządzenia, które mają włączoną obsługę protokołu 802.1x Extensible Authentication Protocol (EAP), losowo przestają działać, czemu towarzyszy błąd zatrzymania „0xD1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL”. Ten problem występuje, gdy pula pamięci jądra ulegnie uszkodzeniu. Awarie zwykle występują w kontekście pliku nwifi.sys.

 • Zapewnia rozwiązanie stabilizujące dla natywnego elementu stałotekstowego interfejsu Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) i stanu D3 środowiska wykonawczego (RTD3).

 • Rozwiązuje problem, który może powodować usuwanie opcji Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) z rezerwacji po zmianie ustawień zakresu protokołu DHCP.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić otwarcie menu Start po odświeżeniu komputera.

 • Rozszerza usługę zarządzania kluczami (KMS) o obsługę nadchodzących wersji klienckiego systemu Windows 10 Enterprise LTSC i serwerowego systemu Windows Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4347075.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Na niektórych platformach nieanglojęzycznych może być wyświetlany następujący ciąg znaków w języku angielskim zamiast w języku tłumaczenia: „Reading scheduled jobs from file is not supported in this language mode” (Odczytywanie zaplanowanych zadań z pliku nie jest obsługiwane w tym trybie języka). Ten błąd pojawia się podczas próby odczytu utworzonych zaplanowanych zadań, gdy jest włączona funkcja Device Guard.

Po przeprowadzeniu oceny firma Microsoft stwierdziła, jest to problem o niskim prawdopodobieństwie i ryzyku wystąpienia, dlatego na tym etapie nie przygotujemy rozwiązania dla systemu Windows 10 w wersji 1709. 

Jeśli uważasz, że ten problem dotyczy Ciebie, skontaktuj się z Pomocą techniczną Microsoft.

Po włączeniu Device Guard niektóre platformy nieangielskojęzyczne mogą wyświetlać następujące ciągi w języku angielskim zamiast języków lokalizacji:

 • "Nie można użyć operatorów "&" lub "." do wywoływania poleceń zakresu modułu w granicach języka."

 • "Zasób"Skrypt" z modułem "PSDesiredStateConfiguration" nie jest obsługiwany, jeśli Device Guard jest włączona. Użyj zasobu „Skrypt” opublikowanego przez moduł PSDscResources z galerii PowerShell.”

Po przeprowadzeniu oceny firma Microsoft stwierdziła, jest to problem o niskim prawdopodobieństwie i ryzyku wystąpienia, dlatego na tym etapie nie przygotujemy rozwiązania dla systemu Windows 10 w wersji 1709. 

Jeśli uważasz, że ten problem dotyczy Ciebie, skontaktuj się z Pomocą techniczną Microsoft.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji niektórzy użytkownicy korzystający z sieci VPN chronionych protokołem IKEv2 mogą stracić możliwość ustanawiania połączeń przez VPN. Niepowodzeniu towarzyszy komunikat o błędzie „Błąd dostępu zdalnego 809”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4464217.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji system Windows przestaje rozpoznawać certyfikat wymiany informacji osobistych (PFX), który jest używany do uwierzytelniania połączenia z siecią Wi-Fi lub VPN. W związku z tym usługa Microsoft Intune potrzebuje bardzo dużo czasu na dostarczenie profili użytkowników, ponieważ nie rozpoznaje, że wymagany certyfikat znajduje się na urządzeniu.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4464217.

Po zainstalowaniu Wersji zapoznawczej pakietu zbiorczego aktualizacji jakości z sierpnia lub Aktualizacji .NET Framework z 11 września 2018 r., wystąpienia SqlConnection mogą zwracać wyjątki. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4470809 wyjątki wystąpień SqlConnection w .NET 4.6 i późniejszych wersjach po aktualizacjach NET Framework z sierpnia i września 2018 r

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4480967.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4343893

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×