Spis treści
×

Data wydania:

30.01.2017

Wersja:

kompilacja systemu operacyjnego: 14393.729

Udoskonalenia i poprawki

Ta wersja jest przeznaczona tylko dla Windows Server 2016. Jest ona dostępna tylko na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.


Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia dotyczące jakości. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

  • Rozwiązano problem, który powoduje, że maszyny wirtualne platformy Azure tracą połączenie z siecią po ponownym uruchomieniu

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Usługa klastrowania może nie uruchamiać się automatycznie przy pierwszym rozruchu po zastosowaniu aktualizacji.

Obejściem jest uruchomienie usługi klastrowania za pomocą polecenia cmdlet Start-ClusterNode programu PowerShell lub ponowny rozruch węzła.


Jak uzyskać tę aktualizację

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

  • Informacje o zastępowaniu aktualizacji
    Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydaną aktualizację KB3213986.

  • Informacje o plikach
    Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4010672. Jeśli instalujesz aktualizację systemu Windows 10 po raz pierwszy, pakiet dla wersji x64 ma rozmiar 1090 MB.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×