Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Dotyczy:

Microsoft .NET Framework 4.8

PRZYPOMNIENIE Systemy Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Embedded Standard 7 i Windows Embedded POS Ready 7 osiągnęły koniec wsparcia podstawowego i są obecnie obsługiwane przez dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń (ESU). System Windows Thin PC osiągnął koniec wsparcia podstawowego; pomoc techniczna dla programu ESU nie jest jednak dostępna. 

Począwszy od lipca 2020 r. nie będą już dostępne opcjonalne wersje niezwiązane z zabezpieczeniami (nazywane wersjami "C") dla tego systemu operacyjnego. Systemy operacyjne w ramach wsparcia dodatkowego mają tylko skumulowane comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń (znane jako "B" lub aktualizacja wtorek).

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji sprawdź, czy zainstalowano wymagane aktualizacje wymienione w sekcji Jak uzyskać tę aktualizację . 

Klienci, którzy kupili dodatkowe aktualizacje zabezpieczeń (ESU) dla lokalnych wersji tych systemów operacyjnych, muszą wykonać procedury opisane w aktualizacji KB4522133 , aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń po zakończeniu wsparcia dodatkowego 14 stycznia 2020 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji ESU i obsługiwanych wersji, zobacz KB4497181.

Ponieważ ESU jest dostępna jako oddzielna jednostka SKU dla każdego z lat, w których są oferowane (2020, 2021 i 2022) — a ponieważ ESU można kupić tylko w określonych okresach 12 miesięcy — musisz kupić trzeci rok ochrony ESU oddzielnie i aktywować nowy klucz na każdym odpowiednim urządzeniu, aby twoje urządzenia nadal otrzymywały aktualizacje zabezpieczeń w 2022 roku.

Jeśli Twoja organizacja nie zakupiła trzeciego roku ochrony ESU, musisz zakupić ESU z lat 1, 2 i 3 dla odpowiednich urządzeń z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, zanim zainstalujesz i aktywujesz klucze MAK w roku 3, aby otrzymywać aktualizacje. Kroki instalowania, aktywowania i wdrażania aktualizacji ESU są takie same w przypadku okresu pierwszego, drugiego i trzeciego roku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych Aktualizacje zabezpieczeń dla kwalifikujących się urządzeń z systemem Windows w ramach procesu licencjonowania zbiorowego i Kupowanie aktualizacji ESU systemu Windows 7 jako dostawcy rozwiązań w chmurze dla procesu CSP. W przypadku urządzeń osadzonych skontaktuj się z producentem oryginalnego sprzętu (OEM).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz blog poświęcony ESU.

PRZYPOMNIENIE Od sierpnia 2019 r. aktualizacje .NET Framework systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP1, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows 7SP1 do wersji 4.6 wymagają obsługi podpisywania kodu SHA-2. Przed zastosowaniem tej aktualizacji upewnij się, że masz wszystkie najnowsze Aktualizacje systemu Windows, aby uniknąć problemów z instalacją. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat aktualizacji obsługi podpisywania kodu SHA-2, zobacz KB 4474419.

Podsumowanie

Aktualizacja z 8 listopada 2022 r. dla systemów Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 zawiera zbiorcze ulepszenia niezawodności w .NET Framework 4.8. Zalecamy zastosowanie tej aktualizacji w ramach regularnych procedur konserwacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji zobacz sekcję Jak uzyskać tę aktualizację .

Ulepszenia zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę występującą w bibliotekach System.Data.SqlClient i Microsoft.Data.SqlClient, w której limit czasu występujący w przypadku dużego obciążenia może spowodować zwrócenie nieprawidłowych danych w wyniku asynchronicznego wykonania zapytania lub polecenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CVE-2022-41064.

Ulepszenia dotyczące jakości i niezawodności

Wpf

- Rozwiązuje problem polegający na tym, że awaria failFast może wystąpić podczas korzystania z WebBrowser.NavigateToString.

- Rozwiązuje problem z argumentemOutOfRangeException, który może powstać podczas wywoływania ListBox.ScrollIntoView, gdy oczekujące zmiany w drzewie wizualnym, które zmienią lub wyczyścią źródłową wartość ItemsCollection.

- Rozwiązuje problem z argumentemWyświetlanie "Szerokość i wysokość muszą być nieujemne", które mogą powstać w kontroli elementów z włączonym grupowaniem, marginesach niestandardowych na elementach grupy, zwijaniu/rozwijaniu włączonych elementów grupy i uruchamianiu w wysokiej rozdzielczości DPI.

Windows Presentation Foundation (WPF)

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje na temat tej aktualizacji w odniesieniu do poszczególnych wersji produktu.

  • 5020688 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji zabezpieczeń i jakości dla .NET Framework 3.5.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 dla systemów Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1 (KB5020688)

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

Firma Microsoft nie wie obecnie o żadnych problemach w tej aktualizacji.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Warunkiem wstępnym:

Aby zastosować tę aktualizację, musisz mieć zainstalowaną wersję .NET Framework 4.8.

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał udostępniania

Dostępna

Następny krok

Windows Update i microsoft update

Tak

Brak. Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana z Windows Update.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update .

Windows Server Update Services (WSUS)

Tak

Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS, jeśli skonfigurujesz produkty i klasyfikacje w następujący sposób:

Produkt:Windows 7 z dodatek SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatek SP1

Klasyfikacja: Aktualizacje zabezpieczeń

Wymaganie ponownego uruchomienia

Jeśli są używane jakiekolwiek pliki, których dotyczy problem, może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji. Zalecamy zamknięcie wszystkich aplikacji opartych na .NET Framework przed zastosowaniem tej aktualizacji.

Aktualizowanie informacji o wdrażaniu

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń, przejdź do następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

20221108 Informacje o wdrażaniu aktualizacji zabezpieczeń: 8 listopada 2022 r.

Informacje o usuwaniu aktualizacji

Uwaga 16. Nie zalecamy usuwania żadnej aktualizacji zabezpieczeń. Aby usunąć tę aktualizację, użyj elementu Programy i funkcje w Panel sterowania.

Zaktualizuj informacje o ponownym uruchomieniu

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia systemu po jej zastosowaniu, chyba że zaktualizowane pliki są zablokowane lub używane.

Informacje o zastępowaniach aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydane aktualizacje KB5013870 i KB5018547.

Informacje o plikach

x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Aspnet_perf.dll

4.8.4494.0

36,232

21-paź-2022

02:50

aspnet_wp.exe

4.8.4494.0

40,880

21-paź-2022

02:50

clr.dll

4.8.4526.0

8,658,320

21-paź-2022

02:50

clrjit.dll

4.8.4526.0

555,920

21-paź-2022

02:50

dfdll.dll

4.8.4290.0

178,040

21-paź-2022

02:50

mscordacwks.dll

4.8.4526.0

1,309,096

21-paź-2022

02:50

mscordbi.dll

4.8.4526.0

1,189,800

21-paź-2022

02:50

mscoreei.dll

4.8.4180.0

581,920

21-paź-2022

02:50

mscorlib.dll

4.8.4526.0

5,671,856

21-paź-2022

02:50

mscorsvc.dll

4.8.4331.0

454,032

21-paź-2022

02:50

mscorsvw.exe

4.8.4331.0

125,880

21-paź-2022

02:50

ngen.exe

4.8.4331.0

144,360

21-paź-2022

02:50

Placeholder.dll

4.8.4585.0

19,344

21-paź-2022

02:56

VsVersion.dll

14.8.4585.0

12,688

21-paź-2022

02:56

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4585.0

100,744

21-paź-2022

02:56

peverify.dll

4.8.4526.0

183,720

21-paź-2022

02:50

PresentationCore.dll

4.8.4585.0

3,677,584

21-paź-2022

02:56

PresentationFramework.dll

4.8.4585.0

6,292,416

21-paź-2022

02:50

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4585.0

18,840

21-paź-2022

02:50

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4585.0

234,888

21-paź-2022

02:56

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4585.0

78,784

21-paź-2022

02:56

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4585.0

924,048

21-paź-2022

02:56

ReachFramework.dll

4.8.4110.0

677,656

21-paź-2022

02:50

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4545.0

25,488

21-paź-2022

02:50

SMDiagnostics.dll

4.8.4545.0

68,456

21-paź-2022

02:50

SOS.dll

4.8.4526.0

769,448

21-paź-2022

02:50

System.Speech.dll

4.8.4210.0

676,736

21-paź-2022

02:50

System.Activities.dll

4.8.4545.0

1,528,640

21-paź-2022

02:50

System.Activities.Presentation.dll

4.8.4526.0

2,121,104

21-paź-2022

02:50

System.Core.dll

4.8.4585.0

1,551,152

21-paź-2022

02:50

System.IdentityModel.dll

4.8.4545.0

1,088,816

21-paź-2022

02:50

System.IdentityModel.Services.dll

4.8.4545.0

192,416

21-paź-2022

02:50

System.Printing.dll

4.8.4110.0

399,640

21-paź-2022

02:50

System.Runtime.Serialization.dll

4.8.4545.0

1,049,392

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.Activities.dll

4.8.4261.0

555,384

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.Channels.dll

4.8.4545.0

151,984

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.8.4545.0

302,480

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.dll

4.8.4545.0

6,387,016

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.Internals.dll

4.8.4545.0

248,680

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.8.4545.0

34,192

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.Web.dll

4.8.4261.0

321,792

21-paź-2022

02:50

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4494.0

65,896

21-paź-2022

02:50

System.Web.Extensions.dll

4.8.4494.0

1,844,576

21-paź-2022

02:50

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.8.4210.0

1,712,512

21-paź-2022

02:50

System.Workflow.Activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

21-paź-2022

02:50

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

21-paź-2022

02:50

System.Workflow.Runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

21-paź-2022

02:50

System.Configuration.dll

4.8.4190.0

421,536

21-paź-2022

02:50

System.Data.dll

4.8.4585.0

3,479,968

21-paź-2022

02:56

System.Deployment.dll

4.8.4290.0

1,593,624

21-paź-2022

02:50

System.DirectoryServices.dll

4.8.4510.0

418,112

21-paź-2022

02:50

System.dll

4.8.4545.0

3,556,680

21-paź-2022

02:50

System.Drawing.Design.dll

4.8.4210.0

125,192

21-paź-2022

02:50

System.Drawing.dll

4.8.4395.0

595,728

21-paź-2022

02:50

System.Management.dll

4.8.4450.0

408,856

21-paź-2022

02:50

System.Security.dll

4.8.4261.0

320,280

21-paź-2022

02:50

System.Web.dll

4.8.4494.0

5,410,184

21-paź-2022

02:50

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4585.0

744,864

21-paź-2022

02:50

System.Windows.Forms.dll

4.8.4556.0

5,922,136

21-paź-2022

02:50

System.Xaml.dll

4.8.4585.0

634,168

21-paź-2022

02:50

UIAutomationClient.dll

4.8.4585.0

172,480

21-paź-2022

02:50

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4585.0

355,208

21-paź-2022

02:50

UIAutomationProvider.dll

4.8.4585.0

42,896

21-paź-2022

02:50

UIAutomationTypes.dll

4.8.4585.0

216,968

21-paź-2022

02:50

webengine.dll

4.8.4494.0

20,400

21-paź-2022

02:50

webengine4.dll

4.8.4494.0

565,680

21-paź-2022

02:50

WindowsBase.dll

4.8.4585.0

1,300,416

21-paź-2022

02:50

WindowsFormsIntegration.dll

4.8.4180.0

105,248

21-paź-2022

02:50

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

89,368

21-paź-2022

02:50

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4585.0

13,200

21-paź-2022

02:56

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4585.0

20,912

21-paź-2022

02:56

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4585.0

1,620,360

21-paź-2022

02:56

x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Aspnet_perf.dll

4.8.4494.0

41,864

21-paź-2022

02:50

Aspnet_perf.dll

4.8.4494.0

36,232

21-paź-2022

02:50

aspnet_wp.exe

4.8.4494.0

45,448

21-paź-2022

02:50

aspnet_wp.exe

4.8.4494.0

40,880

21-paź-2022

02:50

clr.dll

4.8.4526.0

11,711,400

21-paź-2022

02:50

clr.dll

4.8.4526.0

8,658,320

21-paź-2022

02:50

clrjit.dll

4.8.4526.0

1,359,280

21-paź-2022

02:50

clrjit.dll

4.8.4526.0

555,920

21-paź-2022

02:50

compatjit.dll

4.8.4526.0

1,274,280

21-paź-2022

02:50

dfdll.dll

4.8.4290.0

214,920

21-paź-2022

02:50

dfdll.dll

4.8.4290.0

178,040

21-paź-2022

02:50

mscordacwks.dll

4.8.4526.0

1,804,200

21-paź-2022

02:50

mscordacwks.dll

4.8.4526.0

1,309,096

21-paź-2022

02:50

mscordbi.dll

4.8.4526.0

1,656,232

21-paź-2022

02:50

mscordbi.dll

4.8.4526.0

1,189,800

21-paź-2022

02:50

mscoreei.dll

4.8.4180.0

689,952

21-paź-2022

02:50

mscoreei.dll

4.8.4180.0

581,920

21-paź-2022

02:50

mscorlib.dll

4.8.4526.0

5,432,744

21-paź-2022

02:50

mscorlib.dll

4.8.4526.0

5,671,856

21-paź-2022

02:50

mscorsvc.dll

4.8.4331.0

557,944

21-paź-2022

02:50

mscorsvc.dll

4.8.4331.0

454,032

21-paź-2022

02:50

mscorsvw.exe

4.8.4331.0

152,000

21-paź-2022

02:50

mscorsvw.exe

4.8.4331.0

125,880

21-paź-2022

02:50

ngen.exe

4.8.4331.0

174,568

21-paź-2022

02:50

ngen.exe

4.8.4331.0

144,360

21-paź-2022

02:50

VsVersion.dll

14.8.4585.0

12,696

21-paź-2022

02:50

Placeholder.dll

4.8.4585.0

21,408

21-paź-2022

02:50

Placeholder.dll

4.8.4585.0

19,344

21-paź-2022

02:56

VsVersion.dll

14.8.4585.0

12,688

21-paź-2022

02:56

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4585.0

121,744

21-paź-2022

02:50

PenIMC2_v0400.dll

4.8.4585.0

100,744

21-paź-2022

02:56

peverify.dll

4.8.4526.0

266,656

21-paź-2022

02:50

peverify.dll

4.8.4526.0

183,720

21-paź-2022

02:50

PresentationCore.dll

4.8.4585.0

3,653,528

21-paź-2022

02:50

PresentationCore.dll

4.8.4585.0

3,677,584

21-paź-2022

02:56

PresentationFramework.dll

4.8.4585.0

6,292,416

21-paź-2022

02:50

PresentationFramework-SystemData.dll

4.8.4585.0

18,840

21-paź-2022

02:50

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4585.0

303,520

21-paź-2022

02:50

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4585.0

78,728

21-paź-2022

02:50

PresentationHost_v0400.dll

4.8.4585.0

234,888

21-paź-2022

02:56

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.8.4585.0

78,784

21-paź-2022

02:56

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4585.0

1,165,192

21-paź-2022

02:50

PresentationNative_v0400.dll

4.8.4585.0

924,048

21-paź-2022

02:56

ReachFramework.dll

4.8.4110.0

677,656

21-paź-2022

02:50

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4545.0

28,576

21-paź-2022

02:50

ServiceMonikerSupport.dll

4.8.4545.0

25,488

21-paź-2022

02:50

SMDiagnostics.dll

4.8.4545.0

68,456

21-paź-2022

02:50

SOS.dll

4.8.4526.0

923,552

21-paź-2022

02:50

SOS.dll

4.8.4526.0

769,448

21-paź-2022

02:50

System.Speech.dll

4.8.4210.0

676,736

21-paź-2022

02:50

System.Activities.dll

4.8.4545.0

1,528,640

21-paź-2022

02:50

System.Activities.Presentation.dll

4.8.4526.0

2,121,104

21-paź-2022

02:50

System.Core.dll

4.8.4585.0

1,551,152

21-paź-2022

02:50

System.IdentityModel.dll

4.8.4545.0

1,088,816

21-paź-2022

02:50

System.IdentityModel.Services.dll

4.8.4545.0

192,416

21-paź-2022

02:50

System.Printing.dll

4.8.4110.0

400,152

21-paź-2022

02:50

System.Printing.dll

4.8.4110.0

399,640

21-paź-2022

02:50

System.Runtime.Serialization.dll

4.8.4545.0

1,049,392

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.Activities.dll

4.8.4261.0

555,384

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.Channels.dll

4.8.4545.0

151,984

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.8.4545.0

302,480

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.dll

4.8.4545.0

6,387,016

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.Internals.dll

4.8.4545.0

248,680

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.8.4545.0

34,192

21-paź-2022

02:50

System.ServiceModel.Web.dll

4.8.4261.0

321,792

21-paź-2022

02:50

System.Web.ApplicationServices.dll

4.8.4494.0

65,896

21-paź-2022

02:50

System.Web.Extensions.dll

4.8.4494.0

1,844,576

21-paź-2022

02:50

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.8.4210.0

1,712,512

21-paź-2022

02:50

System.Workflow.Activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

21-paź-2022

02:50

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

21-paź-2022

02:50

System.Workflow.Runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

21-paź-2022

02:50

System.configuration.dll

4.8.4190.0

421,536

21-paź-2022

02:50

System.Data.dll

4.8.4585.0

3,546,528

21-paź-2022

02:50

System.Data.dll

4.8.4585.0

3,479,968

21-paź-2022

02:56

System.Deployment.dll

4.8.4290.0

1,593,624

21-paź-2022

02:50

System.DirectoryServices.dll

4.8.4510.0

418,112

21-paź-2022

02:50

System.dll

4.8.4545.0

3,556,680

21-paź-2022

02:50

System.Drawing.Design.dll

4.8.4210.0

125,192

21-paź-2022

02:50

System.Drawing.dll

4.8.4395.0

595,728

21-paź-2022

02:50

System.Management.dll

4.8.4450.0

408,856

21-paź-2022

02:50

System.Security.dll

4.8.4261.0

320,280

21-paź-2022

02:50

System.Web.dll

4.8.4494.0

5,398,408

21-paź-2022

02:50

System.Web.dll

4.8.4494.0

5,410,184

21-paź-2022

02:50

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.8.4585.0

744,864

21-paź-2022

02:50

System.Windows.Forms.dll

4.8.4556.0

5,922,136

21-paź-2022

02:50

System.Xaml.dll

4.8.4585.0

634,168

21-paź-2022

02:50

UIAutomationClient.dll

4.8.4585.0

172,480

21-paź-2022

02:50

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.8.4585.0

355,208

21-paź-2022

02:50

UIAutomationProvider.dll

4.8.4585.0

42,896

21-paź-2022

02:50

UIAutomationTypes.dll

4.8.4585.0

216,968

21-paź-2022

02:50

webengine.dll

4.8.4494.0

21,384

21-paź-2022

02:50

webengine.dll

4.8.4494.0

20,400

21-paź-2022

02:50

webengine4.dll

4.8.4494.0

675,200

21-paź-2022

02:50

webengine4.dll

4.8.4494.0

565,680

21-paź-2022

02:50

WindowsBase.dll

4.8.4585.0

1,300,416

21-paź-2022

02:50

WindowsFormsIntegration.dll

4.8.4180.0

105,248

21-paź-2022

02:50

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

102,672

21-paź-2022

02:50

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.8.4110.0

89,368

21-paź-2022

02:50

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4585.0

13,208

21-paź-2022

04:21

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.8.4585.0

13,200

21-paź-2022

02:56

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4585.0

22,952

21-paź-2022

04:21

WPFFontCache_v0400.exe

4.8.4585.0

20,912

21-paź-2022

02:56

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4585.0

2,052,000

21-paź-2022

02:50

wpfgfx_v0400.dll

4.8.4585.0

1,620,360

21-paź-2022

02:56

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musisz mieć zainstalowaną wersję .NET Framework 4.8.

Wymaganie ponownego uruchomienia

Jeśli są używane jakiekolwiek pliki, których dotyczy problem, należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji. Zalecamy zamknięcie wszystkich aplikacji opartych na .NET Framework przed zastosowaniem tej aktualizacji.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×