8 sierpnia 2017 r. — KB4034674 (kompilacja systemu operacyjnego 15063.540)

Release Date:

Version:

08.08.2017

kompilacja systemu operacyjnego 15063.540

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia dotyczące jakości. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że zasady włączone przez używanie systemu zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) mają pierwszeństwo przed zasadami ustawionymi przez pakiety aprowizacyjne.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że zasada grupy (GPO) Lista przypisywanie witryn do stref nie była po włączeniu ustawiana na komputerach.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że kreator reguł funkcji AppLocker ulega awarii podczas wybierania kont.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że relacja komputera podstawowego nie jest określana, gdy nazwa DNS używa rozłącznej nazwy domeny NetBIOS. To uniemożliwia funkcjom przekierowania folderów i profilów mobilnych skuteczne blokowanie Twojego profilu lub powoduje przekierowywanie folderów do komputera innego niż podstawowy.

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że naruszenie zasad dostępu w funkcji Mobile Device Manager Enterprise powoduje błędy zatrzymania.

  • Zaktualizowano zabezpieczenia przeglądarki Microsoft Edge, składnika Microsoft Windows Search, aparatu obsługi skryptów Microsoft, biblioteki obsługi plików PDF w systemie Microsoft Windows, funkcji Windows Hyper-V, systemu Windows Server, sterowników trybu jądra systemu Windows, podsystemu Windows dla systemu Linux, powłoki systemu Windows, sterownika usługi Common Log File System, przeglądarki Internet Explorer i aparatu bazy danych Microsoft JET.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o usuniętych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Zainstalowanie tej aktualizacji KB może spowodować zmianę języków czeskiego i arabskiego na angielski w przeglądarce Microsoft Edge i innych aplikacjach.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4034674.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×