Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga

Ta aktualizacja nie jest już dostępna. Aby rozwiązać problemy opisane w tym artykule, zainstaluj najnowszą aktualizację pakietu Microsoft Office z następującego artykułu w witrynie Microsoft docs:

Najnowsze aktualizacje wersji pakietu Office korzystających z Instalatora Windows (MSI)

Ten artykuł zawiera opis aktualizacji KB3085530 dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2010 wydanej 8 września 2015. Ta aktualizacja ma wstępną wymaganie.

Ulepszenia i poprawki

Rozwiązano następujące problemy:

  • Po uaktualnieniu programu Internet Explorer ze starszej wersji do programu Internet Explorer 11 w menu Akcje w witrynie programu SharePoint Server 2010 brakuje innych elementów menu (na przykład edytowania w arkuszu danych lub otwartych za pomocą Eksploratora Windows).

  • Po zmianie widoku w widoku miesięcznym na widok dzienny listy kalendarza wstążka nie jest wyświetlana zgodnie z oczekiwaniami.

Informacje o aktualizacji

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Czynności wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, musi być zainstalowany dodatek Service Pack 2 dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2010 .

Informacje

Zapoznaj się z informacjami na temat standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft. Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office.

Informacje o plikach

Globalna wersja tej aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Informacje o pliku WSS-x-none. msp

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Accessdenied.aspx

Nie dotyczy

2 718

08-Sep-2009

17:34

Accountpickerandlink.ascx

Nie dotyczy

2 347

05-Nov-2009

19:09

Acleditor.ascx

Nie dotyczy

9 750

10-Feb-2015

14:55

Aclinv.aspx

Nie dotyczy

13 591

05-Nov-2009

19:30

Actionbar.ascx

Nie dotyczy

2 464

20-Aug-2009

06:54

Actionredirect.aspx

Nie dotyczy

896

21-Nov-2012

03:02

Activate.aspx

Nie dotyczy

13 697

30-Mar-2011

09:42

Addbdcaction.aspx

Nie dotyczy

13 144

05-Nov-2009

19:30

Addbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

9 356

05-Nov-2009

19:30

Addcontenttypetolist.aspx

Nie dotyczy

7 988

02-Sep-2009

09:49

Addfieldfromtemplate.aspx

Nie dotyczy

10 467

05-Nov-2009

19:30

Addgallery.aspx

Nie dotyczy

11 743

24-Nov-2009

13:52

Addincomingurl.aspx

Nie dotyczy

4 709

11-Mar-2009

01:57

Addrole.aspx

Nie dotyczy

68 638

05-Nov-2009

19:30

Addwrkfl.aspx

Nie dotyczy

51 329

05-Nov-2009

19:30

Admin.asmx

Nie dotyczy

86

24-Jan-2006

03:39

Admin.master

Nie dotyczy

30 798

30-Mar-2011

09:41

Adminconfigceip.aspx

Nie dotyczy

7 755

24-Nov-2009

13:52

Adminconfigintro.aspx

Nie dotyczy

8 896

05-Nov-2009

19:30

Adminconfigresults.aspx

Nie dotyczy

5 249

05-Nov-2009

19:09

Adminconfigservices.aspx

Nie dotyczy

10 163

05-Nov-2009

19:30

Adminconfigservicesresults.aspx

Nie dotyczy

5 058

05-Oct-2009

20:07

Admindisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

16-Oct-2007

01:53

Adminrecyclebin.aspx

Nie dotyczy

21 134

05-Nov-2009

19:30

Adminwsdl.aspx

Nie dotyczy

9 476

16-Oct-2007

01:53

Advsetng.aspx

Nie dotyczy

32 069

05-Nov-2009

19:30

Aggregationcustomize.aspx

Nie dotyczy

13 303

18-Feb-2010

12:40

Aggregationsettings.aspx

Nie dotyczy

8 163

21-Nov-2012

03:02

Alertsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 317

16-Oct-2007

01:53

Alertswsdl.aspx

Nie dotyczy

8 826

16-Oct-2007

01:53

Allcategories.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:09

Allcomments.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:09

Allitems.aspx

Nie dotyczy

4 688

20-Nov-2013

06:16

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 125

24-Nov-2009

13:33

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 125

24-Nov-2009

13:32

Allitems.aspx

Nie dotyczy

3 373

05-Oct-2009

20:08

Allposts.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:09

Alternateurlcollections.aspx

Nie dotyczy

7 324

19-Jan-2009

23:06

Application.master

Nie dotyczy

13 500

29-Aug-2009

02:36

Applicationassociations.aspx

Nie dotyczy

5 513

20-Apr-2009

18:57

Applicationassociationsdialog.aspx

Nie dotyczy

3 513

02-Sep-2009

09:50

Applicationassociationsview.ascx

Nie dotyczy

4 373

20-Apr-2009

18:57

Applicationcreated.aspx

Nie dotyczy

4 339

05-Nov-2009

19:09

Applicationpoolsection.ascx

Nie dotyczy

8 561

11-Apr-2009

07:55

Applications.aspx

Nie dotyczy

3 951

02-Sep-2009

09:52

Applicationv4.master

Nie dotyczy

20 926

30-Mar-2011

09:40

Approve.aspx

Nie dotyczy

6 574

05-Nov-2009

19:30

Archive.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:09

Aspxform.aspx

Nie dotyczy

5 117

04-Apr-2012

09:26

Associatedgroups.aspx

Nie dotyczy

4 673

02-Sep-2009

09:49

Assocwrkfl.aspx

Nie dotyczy

4 550

02-Sep-2009

09:49

Attachfile.aspx

Nie dotyczy

6 398

05-Nov-2009

19:30

Authenticate.aspx

Nie dotyczy

1 029

19-Sep-2008

19:58

Authentication.aspx

Nie dotyczy

14 048

05-Nov-2009

19:30

Authenticationdisco.aspx

Nie dotyczy

1 305

16-Oct-2007

01:52

Authenticationproviders.aspx

Nie dotyczy

5 164

01-Jul-2009

02:56

Authenticationwsdl.aspx

Nie dotyczy

5 970

06-Nov-2007

16:57

Avadmin.aspx

Nie dotyczy

9 865

05-Nov-2009

19:30

Avreport.aspx

Nie dotyczy

11 709

05-Nov-2009

19:30

Backlinks.aspx

Nie dotyczy

4 162

02-Sep-2009

09:52

Backup.aspx

Nie dotyczy

15 236

05-Nov-2009

19:30

Backuphistory.aspx

Nie dotyczy

20 743

05-Nov-2009

19:30

Backups.aspx

Nie dotyczy

3 936

02-Sep-2009

09:52

Backupsettings.aspx

Nie dotyczy

8 674

05-Nov-2009

19:30

Backupstatus.aspx

Nie dotyczy

10 516

14-Aug-2009

09:17

Bdcadminservice.svc

Nie dotyczy

332

05-Nov-2009

19:13

Bdcapplications.aspx

Nie dotyczy

14 129

19-May-2011

06:52

Bdcfinderconfigurator.ascx

Nie dotyczy

3 342

24-Nov-2009

13:32

Bdclobsettings.aspx

Nie dotyczy

7 323

05-Nov-2009

19:30

Bdcresolverpickerservice.svc

Nie dotyczy

402

05-Nov-2009

19:13

Blockedfiletype.aspx

Nie dotyczy

4 269

19-Sep-2008

19:59

Bloghome.aspx

Nie dotyczy

3 210

26-Aug-2009

05:23

Bpcf.aspx

Nie dotyczy

15 092

04-Apr-2012

09:26

Browserceipsection.ascx

Nie dotyczy

2 770

03-Jul-2009

17:11

Businessdatafieldeditor.ascx

Nie dotyczy

4 142

13-Jul-2009

22:38

Businessdatasynchronizer.aspx

Nie dotyczy

3 398

13-Jul-2009

22:36

Buttonsection.ascx

Nie dotyczy

2 802

29-Aug-2009

02:36

Byauthor.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:09

Bycategory.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:09

Calendar.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:09

Calendarservice.ashx

Nie dotyczy

205

01-Jul-2009

02:57

Calltrackmark.aspx

Nie dotyczy

211

21-Nov-2012

03:02

Category.aspx

Nie dotyczy

7 173

30-Mar-2011

09:42

Certificatesettingsection.ascx

Nie dotyczy

10 749

05-Nov-2009

19:09

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Nie dotyczy

9 954

05-Nov-2009

19:30

Changecontenttypeorder.aspx

Nie dotyczy

8 713

05-Nov-2009

19:30

Changefieldorder.aspx

Nie dotyczy

8 768

05-Nov-2009

19:08

Checkin.aspx

Nie dotyczy

15 863

05-Nov-2009

19:08

Chkperm.aspx

Nie dotyczy

10 685

05-Nov-2009

19:30

Circulationconfirm.aspx

Nie dotyczy

216

21-Nov-2012

03:02

Client.svc

Nie dotyczy

402

05-Nov-2009

19:13

Cntdbadm.aspx

Nie dotyczy

6 249

19-Jan-2009

23:06

Commandui.ashx

Nie dotyczy

203

16-Oct-2007

01:49

Compat.browser

Nie dotyczy

63 970

10-Feb-2015

14:57

Configdb.sql

Nie dotyczy

97 099

22-Apr-2013

16:09

Configssc.aspx

Nie dotyczy

6 853

05-Nov-2009

19:09

Configup.sql

Nie dotyczy

21 111

22-Apr-2013

16:10

Configurationwizards.aspx

Nie dotyczy

3 975

02-Sep-2009

09:52

Confirmation.aspx

Nie dotyczy

1 430

19-Sep-2008

19:58

Conngps.aspx

Nie dotyczy

8 411

04-Apr-2012

09:26

Contentdatabasesection.ascx

Nie dotyczy

7 932

13-Jul-2009

22:36

Copy.aspx

Nie dotyczy

15 828

24-Nov-2009

13:52

Copydisco.aspx

Nie dotyczy

1 285

16-Oct-2007

01:53

Copyresults.aspx

Nie dotyczy

10 605

05-Nov-2009

19:30

Copyrole.aspx

Nie dotyczy

68 673

05-Nov-2009

19:30

Copyutil.aspx

Nie dotyczy

2 303

19-Sep-2008

19:58

Copywsdl.aspx

Nie dotyczy

11 269

16-Oct-2007

01:53

Create.aspx

Nie dotyczy

33 257

21-Nov-2012

03:52

Createadaccount.aspx

Nie dotyczy

7 113

19-Sep-2008

19:58

Createdls.aspx

Nie dotyczy

3 373

05-Oct-2009

20:08

Createexternalurl.aspx

Nie dotyczy

4 418

11-Mar-2009

01:57

Createlistpickerpage.aspx

Nie dotyczy

4 921

05-Nov-2009

19:30

Createsite.aspx

Nie dotyczy

17 127

05-Nov-2009

19:30

Createv4pageslib.aspx

Nie dotyczy

3 457

02-Sep-2009

09:52

Createwebpage.aspx

Nie dotyczy

3 574

24-Nov-2009

13:52

Createws.aspx

Nie dotyczy

5 053

05-Nov-2009

19:30

Csisrv.dll

14.0.7147.5000

3 373 296

23-Mar-2015

05:14

Csisrvexe.exe

14.0.7147.5000

635 120

17-Mar-2015

12:44

Ctypedit.aspx

Nie dotyczy

12 158

05-Nov-2009

19:30

Ctypenew.aspx

Nie dotyczy

12 343

05-Nov-2009

19:30

Cui.debug.js

Nie dotyczy

580 724

12-Feb-2014

03:16

Cui.js

Nie dotyczy

352 107

12-Feb-2014

03:16

Databasestatus.aspx

Nie dotyczy

5 246

05-Jun-2009

19:37

Date.aspx

Nie dotyczy

7 284

30-Mar-2011

09:42

Datepicker.debug.js

Nie dotyczy

31 313

05-Nov-2014

13:31

Datepicker.js

Nie dotyczy

20 687

05-Nov-2014

13:31

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

3 344

19-Sep-2008

19:59

Deactivatefeature.aspx

Nie dotyczy

4 240

21-Nov-2012

03:02

Default.aspx

Nie dotyczy

3 752

05-Nov-2009

19:11

Default.aspx

Nie dotyczy

7 371

24-Nov-2009

13:52

Default.aspx

Nie dotyczy

3 966

05-Nov-2009

19:09

Default.aspx

Nie dotyczy

4 027

05-Nov-2009

19:30

Default.aspx

Nie dotyczy

7 416

30-Mar-2011

09:42

Default.aspx

Nie dotyczy

5 170

05-Nov-2009

19:10

Default.aspx

Nie dotyczy

3 069

13-Dec-2009

09:10

Default.aspx

Nie dotyczy

1 513

31-Oct-2012

09:45

Default.aspx

Nie dotyczy

1 934

05-Nov-2009

19:11

Default.aspx

Nie dotyczy

530

29-Mar-2009

17:42

Default.aspx

Nie dotyczy

522

08-Jul-2009

07:13

Default.aspx

Nie dotyczy

1 270

17-Dec-2008

11:38

Default.master

Nie dotyczy

29 753

30-Mar-2011

09:42

Defaultcontentdb.aspx

Nie dotyczy

6 668

19-Jan-2009

23:06

Defaultdws.aspx

Nie dotyczy

4 316

05-Nov-2009

19:09

Defaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

170 043

22-Apr-2013

16:10

Delete.aspx

Nie dotyczy

2 298

17-Dec-2008

11:33

Deletedls.aspx

Nie dotyczy

3 373

05-Oct-2009

20:08

Deletemu.aspx

Nie dotyczy

188

21-Nov-2012

03:03

Deletesiteconfig.aspx

Nie dotyczy

12 507

05-Nov-2009

19:30

Deleteweb.aspx

Nie dotyczy

8 023

30-Mar-2011

10:02

Deletewebapplication.aspx

Nie dotyczy

6 837

05-Nov-2009

19:30

Delsite.aspx

Nie dotyczy

7 483

05-Nov-2009

19:30

Deploysolution.aspx

Nie dotyczy

10 308

05-Nov-2009

19:30

Designmodeconsole.ascx

Nie dotyczy

2 329

08-Sep-2008

17:28

Diagnosticsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 333

23-Sep-2008

13:21

Diagnosticswsdl.aspx

Nie dotyczy

4 679

23-Sep-2008

13:22

Dialog.master

Nie dotyczy

11 766

01-Dec-2009

08:26

Discbar.aspx

Nie dotyczy

2 371

19-Sep-2008

19:58

Dispform.aspx

Nie dotyczy

14 311

21-Nov-2012

03:11

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

21-Nov-2012

03:07

Dispform.aspx

Nie dotyczy

13 786

21-Nov-2012

03:06

Dispform.aspx

Nie dotyczy

2 428

18-Feb-2009

06:55

Disppost.aspx

Nie dotyczy

3 234

26-Aug-2009

05:23

Dispsr.aspx

Nie dotyczy

2 702

26-Aug-2009

05:27

Dladvopt.aspx

Nie dotyczy

19 693

05-Nov-2009

19:30

Dmscmd.aspx

Nie dotyczy

5 810

19-Jan-2009

23:06

Doctrancustomizeadmin.aspx

Nie dotyczy

8 007

19-Jan-2009

23:06

Doctrans.aspx

Nie dotyczy

11 641

05-Nov-2009

19:30

Doctransadmin.aspx

Nie dotyczy

8 010

19-Jan-2009

23:06

Download.aspx

Nie dotyczy

155

19-Sep-2008

19:58

Downloadexternaldata.aspx

Nie dotyczy

867

08-Jan-2009

11:14

Dspsettings.aspx

Nie dotyczy

15 079

05-Nov-2009

19:30

Dspstsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 293

16-Oct-2007

01:53

Dspstswsdl.aspx

Nie dotyczy

10 968

16-Oct-2007

01:53

Dwdcw20.dll

14.0.7147.5000

637 608

19-Mar-2015

02:42

Dws.aspx

Nie dotyczy

4 578

24-Nov-2009

13:32

Dwsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 291

16-Oct-2007

01:53

Dwswsdl.aspx

Nie dotyczy

20 225

16-Oct-2007

01:53

Editaccount.aspx

Nie dotyczy

18 521

05-Nov-2009

19:30

Editbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 810

05-Nov-2009

19:30

Editcategory.aspx

Nie dotyczy

13 763

30-Mar-2011

09:43

Editcomment.aspx

Nie dotyczy

13 763

30-Mar-2011

09:42

Editcopyinformation.aspx

Nie dotyczy

13 084

24-Nov-2009

13:52

Editform.aspx

Nie dotyczy

13 763

30-Mar-2011

09:42

Editform.aspx

Nie dotyczy

13 969

30-Mar-2011

09:44

Editform.aspx

Nie dotyczy

13 763

30-Mar-2011

09:41

Editform.aspx

Nie dotyczy

4 582

26-Aug-2009

05:23

Editgrp.aspx

Nie dotyczy

19 259

05-Nov-2009

19:30

Editincomingurl.aspx

Nie dotyczy

4 920

29-Aug-2009

02:37

Editindex.aspx

Nie dotyczy

8 124

05-Nov-2009

19:30

Editnav.aspx

Nie dotyczy

7 084

05-Nov-2009

19:30

Editoutboundurls.aspx

Nie dotyczy

7 426

05-Jun-2009

19:37

Editpost.aspx

Nie dotyczy

13 763

30-Mar-2011

09:43

Editprms.aspx

Nie dotyczy

5 275

02-Sep-2009

09:50

Editrole.aspx

Nie dotyczy

69 399

05-Nov-2009

19:30

Editsr.aspx

Nie dotyczy

2 574

26-Aug-2009

05:27

Emaildetails.aspx

Nie dotyczy

5 441

02-Sep-2009

09:50

Emailsettings.aspx

Nie dotyczy

26 078

05-Nov-2009

19:30

Entityeditor.debug.js

Nie dotyczy

59 434

13-May-2015

07:58

Entityeditor.js

Nie dotyczy

38 263

13-May-2015

07:58

Error.aspx

Nie dotyczy

4 779

05-Nov-2009

19:30

Exportbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

8 239

05-Nov-2009

19:30

Exporttranslations.aspx

Nie dotyczy

8 570

05-Nov-2009

19:30

Extendvs.aspx

Nie dotyczy

9 774

05-Nov-2009

19:30

Extendvsoption.aspx

Nie dotyczy

5 290

19-Jan-2009

23:06

Extendwebfarm.aspx

Nie dotyczy

5 495

19-Jan-2009

23:06

Farmconfigjoinintro.aspx

Nie dotyczy

8 225

05-Nov-2009

19:30

Farmcredentialmanagement.aspx

Nie dotyczy

7 759

05-Nov-2009

19:30

Farmservers.aspx

Nie dotyczy

5 139

02-Jun-2009

02:17

Featureactivator.ascx

Nie dotyczy

2 373

16-Oct-2007

01:50

Featureactivatoritem.ascx

Nie dotyczy

2 206

20-Feb-2009

07:47

Featuredependees.ascx

Nie dotyczy

2 172

12-Jun-2009

18:13

Filter.aspx

Nie dotyczy

1 793

09-Jan-2013

21:09

Fldedit.aspx

Nie dotyczy

202 036

05-Nov-2009

19:30

Fldeditex.aspx

Nie dotyczy

25 061

05-Nov-2009

19:30

Fldnew.aspx

Nie dotyczy

196 919

05-Nov-2009

19:30

Fldnewex.aspx

Nie dotyczy

25 795

05-Nov-2009

19:30

Fldpick.aspx

Nie dotyczy

11 187

05-Nov-2009

19:30

Form.aspx

Nie dotyczy

13 743

30-Mar-2011

09:43

Formedt.aspx

Nie dotyczy

22 387

05-Nov-2009

19:30

Formsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

16-Oct-2007

01:53

Formswsdl.aspx

Nie dotyczy

5 646

16-Oct-2007

01:53

Gbwdefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

56 752

01-Aug-2009

01:35

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

13 722

16-Sep-2009

01:20

Gear.aspx

Nie dotyczy

3 329

13-Dec-2009

09:26

Generalapplicationsettings.aspx

Nie dotyczy

3 994

02-Sep-2009

09:52

Globalemailconfig.aspx

Nie dotyczy

8 774

19-Jan-2009

23:06

Globalxmsconfig.aspx

Nie dotyczy

8 389

05-Nov-2009

19:30

Groupboardredirect.aspx

Nie dotyczy

216

21-Nov-2012

03:03

Groups.aspx

Nie dotyczy

18 936

30-Mar-2011

09:41

Healthreport.aspx

Nie dotyczy

6 259

20-Aug-2009

06:54

Help.aspx

Nie dotyczy

3 864

05-Nov-2009

19:30

Helpcontent.aspx

Nie dotyczy

690

19-Sep-2008

19:58

Helppagetopnavbar.ascx

Nie dotyczy

8 732

05-Nov-2009

19:09

Helpsearch.aspx

Nie dotyczy

1 450

19-Sep-2008

19:58

Helpsettings.aspx

Nie dotyczy

6 682

05-Nov-2009

19:30

Htmledit.aspx

Nie dotyczy

13 263

04-Apr-2012

09:26

Htmltransadmin.aspx

Nie dotyczy

10 349

05-Nov-2009

19:30

Htmltranslate.aspx

Nie dotyczy

862

19-Sep-2008

19:58

Htmltrredir.aspx

Nie dotyczy

6 392

05-Nov-2009

19:30

Htmltrverify.aspx

Nie dotyczy

6 706

05-Nov-2009

19:30

Icvsdm.gif

Nie dotyczy

1 290

18-Sep-2012

00:19

Icvsdx.gif

Nie dotyczy

1 288

18-Sep-2012

00:19

Identityprovidersettingsection.ascx

Nie dotyczy

15 992

01-Dec-2009

08:26

Iframe.aspx

Nie dotyczy

1 494

23-Aug-2012

19:08

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Nie dotyczy

8 665

05-Oct-2009

20:06

Iiswebsitesection.ascx

Nie dotyczy

14 884

02-Sep-2009

09:50

Imagingdisco.aspx

Nie dotyczy

1 299

16-Oct-2007

01:52

Imagingwsdl.aspx

Nie dotyczy

24 229

16-Oct-2007

01:53

Importtranslations.aspx

Nie dotyczy

6 280

05-Nov-2009

19:09

Incomingemail.aspx

Nie dotyczy

22 510

05-Nov-2009

19:30

Indexedcolumns.aspx

Nie dotyczy

6 107

10-Dec-2009

04:10

Indxcol.aspx

Nie dotyczy

10 602

05-Nov-2009

19:30

Infopage.aspx

Nie dotyczy

3 629

02-Sep-2009

09:50

Inplview.debug.js

Nie dotyczy

57 712

22-Apr-2013

16:21

Inplview.js

Nie dotyczy

39 575

22-Apr-2013

16:21

Inputformcontrol.ascx

Nie dotyczy

3 051

19-Dec-2013

10:23

Inputformsection.ascx

Nie dotyczy

5 241

20-Nov-2013

06:14

Irm.aspx

Nie dotyczy

14 733

05-Nov-2009

19:30

Irmadmin.aspx

Nie dotyczy

8 804

05-Nov-2009

19:30

Irmrept.aspx

Nie dotyczy

8 220

05-Nov-2009

19:30

Itemrwfassoc.aspx

Nie dotyczy

52 533

05-Nov-2009

19:30

Jobedit.aspx

Nie dotyczy

8 500

08-May-2009

06:53

Jsgrid.debug.js

Nie dotyczy

785 165

27-May-2015

14:05

Jsgrid.js

Nie dotyczy

400 089

27-May-2015

14:05

Layouts.master

Nie dotyczy

12 988

29-Aug-2009

02:36

Layoutslroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

4 608

03-Jul-2009

17:11

Layoutsv3.master

Nie dotyczy

13 425

13-Jul-2009

22:39

Leftnavigation.ascx

Nie dotyczy

895

08-Sep-2008

17:28

Linksection.ascx

Nie dotyczy

2 707

20-Aug-2009

06:54

Linksectionlevel1.ascx

Nie dotyczy

1 330

20-Feb-2009

07:47

Linksectionlevel2.ascx

Nie dotyczy

1 317

14-Aug-2009

09:18

Linkstable.ascx

Nie dotyczy

1 272

20-Aug-2009

06:54

Listdata.svc

Nie dotyczy

392

05-Nov-2009

19:13

Listedit.aspx

Nie dotyczy

46 078

21-Nov-2012

03:52

Listfeed.aspx

Nie dotyczy

155

19-Sep-2008

19:58

Listform.aspx

Nie dotyczy

163

19-Sep-2008

19:58

Listgeneralsettings.aspx

Nie dotyczy

13 666

05-Nov-2009

19:30

Listsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

16-Oct-2007

01:53

Listswsdl.aspx

Nie dotyczy

73 096

01-Jul-2009

03:02

Listsyndication.aspx

Nie dotyczy

26 620

05-Nov-2009

19:30

Login.aspx

Nie dotyczy

2 813

05-Nov-2009

19:11

Logusage.aspx

Nie dotyczy

15 903

05-Nov-2009

19:30

Lookupfieldeditor.ascx

Nie dotyczy

10 377

27-Jul-2009

18:53

Lookuprelationshipseditor.ascx

Nie dotyczy

7 761

20-Aug-2009

06:52

Lroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

5 072

19-Sep-2008

20:00

Lstsetng.aspx

Nie dotyczy

62 826

01-Dec-2009

08:45

Managea.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:07

Managebdcpermissions.aspx

Nie dotyczy

5 345

24-Nov-2009

13:52

Managebdcserviceapp.aspx

Nie dotyczy

6 588

05-Nov-2009

19:30

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Nie dotyczy

4 508

19-Jan-2009

23:06

Managecheckedoutfiles.aspx

Nie dotyczy

12 470

05-Nov-2009

19:30

Managecontenttype.aspx

Nie dotyczy

10 409

21-Nov-2012

03:02

Managecontenttypefield.aspx

Nie dotyczy

10 640

05-Nov-2009

19:30

Managecopies.aspx

Nie dotyczy

13 845

05-Nov-2009

19:30

Managedaccounts.aspx

Nie dotyczy

6 137

19-Jan-2009

23:06

Managefarmfeatures.aspx

Nie dotyczy

3 503

19-Jan-2009

23:06

Managefeatures.aspx

Nie dotyczy

4 911

21-Nov-2012

03:02

Managequotatemplate.aspx

Nie dotyczy

18 209

05-Nov-2009

19:30

Manageservicefarmtrust.aspx

Nie dotyczy

4 990

20-Aug-2009

06:53

Managetrust.aspx

Nie dotyczy

7 110

05-Nov-2009

19:30

Managewebappfeatures.aspx

Nie dotyczy

4 553

19-Jan-2009

23:06

Mbldenied.aspx

Nie dotyczy

1 338

05-Nov-2009

19:08

Mblerror.aspx

Nie dotyczy

2 172

17-Dec-2008

11:33

Mbllists.aspx

Nie dotyczy

2 645

18-Feb-2009

06:55

Mbllogin.aspx

Nie dotyczy

5 337

13-Dec-2012

18:26

Mbllogout.aspx

Nie dotyczy

5 003

02-Nov-2011

13:58

Mblwiki.aspx

Nie dotyczy

3 598

31-Oct-2012

09:45

Mblwp.aspx

Nie dotyczy

3 603

31-Oct-2012

09:45

Mblwpdetail.aspx

Nie dotyczy

2 567

26-Aug-2009

05:23

Mcontent.aspx

Nie dotyczy

4 882

05-Nov-2009

19:10

Meetingsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 311

16-Oct-2007

01:52

Meetingswsdl.aspx

Nie dotyczy

26 923

16-Oct-2007

01:53

Metaweblog.aspx

Nie dotyczy

172

19-Sep-2008

19:58

Metrics.aspx

Nie dotyczy

15 471

05-Nov-2009

19:30

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

14.0.7003.1000

125 576

03-Oct-2012

15:20

Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

14.0.7006.1000

834 200

21-Nov-2012

04:31

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

14.0.7122.5000

1 071 848

01-Apr-2014

12:19

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

289 360

21-Nov-2012

04:31

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

150 112

13-Dec-2012

19:39

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

14.0.7129.5000

187 112

25-Jun-2014

15:24

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273 016

21-Nov-2012

04:31

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146 040

13-Dec-2012

19:39

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7155.5000

16 906 920

16-Jul-2015

09:03

Microsoft.sharepoint.dll

14.900.7114.5000

1 813 184

20-Nov-2013

06:34

Microsoft.sharepoint.health.dll

14.0.7011.1000

96 992

06-Mar-2013

15:00

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

14.0.7134.5000

109 240

16-Sep-2014

20:15

Microsoft.sharepoint.intl.dll

14.0.7006.1000

1 010 288

21-Nov-2012

04:31

Microsoft.sharepoint.library.dll

14.0.7115.5000

170 688

19-Dec-2013

10:45

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

14.0.7129.5000

51 936

25-Jun-2014

15:24

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

375 472

07-Sep-2013

02:48

Microsoft.sharepoint.powershell.dll

14.0.7002.1000

649 864

11-Sep-2012

11:24

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

14.0.7006.1000

322 184

21-Nov-2012

04:31

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

14.0.7008.1000

126 576

09-Jan-2013

20:45

Microsoft.sharepoint.search.dll

14.0.7137.5000

4 865 232

15-Oct-2014

04:12

Microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

14.0.7006.1000

756 360

21-Nov-2012

04:31

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7139.5000

322 240

05-Nov-2014

13:44

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

14.0.7101.5000

72 384

22-Apr-2013

16:32

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

137 904

12-Feb-2014

03:20

Minimal.master

Nie dotyczy

8 743

30-Mar-2011

09:42

Mngctype.aspx

Nie dotyczy

5 813

05-Nov-2009

19:10

Mngdisc.aspx

Nie dotyczy

9 961

05-Nov-2009

19:30

Mngfield.aspx

Nie dotyczy

5 911

05-Nov-2009

19:10

Mngsiteadmin.aspx

Nie dotyczy

5 278

30-Mar-2011

09:42

Mngsubwebs.aspx

Nie dotyczy

12 291

21-Nov-2012

03:04

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Nie dotyczy

1 315

17-Dec-2008

11:35

Mobiledefaulttemplates.ascx

Nie dotyczy

67 760

05-Nov-2009

19:09

Modifydls.aspx

Nie dotyczy

3 373

05-Oct-2009

20:08

Monitoring.aspx

Nie dotyczy

3 945

02-Sep-2009

09:52

Monthlyarchive.aspx

Nie dotyczy

7 284

30-Mar-2011

09:43

Morecolors.aspx

Nie dotyczy

2 243

23-Mar-2009

05:01

Morecolorspicker.ascx

Nie dotyczy

2 162

23-Mar-2009

05:03

Movetodt.aspx

Nie dotyczy

3 285

19-Sep-2008

20:00

Mssdmn.exe

14.0.7005.1000

790 640

31-Oct-2012

19:44

Mssearch.exe

14.0.7005.1000

524 400

31-Oct-2012

19:44

Mssph.dll

14.0.7121.5000

1 678 032

11-Mar-2014

20:47

Mssrch.dll

14.0.7006.1000

4 988 016

21-Nov-2012

05:00

Mtgredir.aspx

Nie dotyczy

1 436

19-Sep-2008

20:00

Muiselector.ascx

Nie dotyczy

1 188

08-Sep-2008

17:28

Muisetng.aspx

Nie dotyczy

3 611

05-Nov-2009

19:10

Muisettings.ascx

Nie dotyczy

5 000

11-Apr-2009

07:57

Mwpsettings.aspx

Nie dotyczy

14 011

01-Dec-2009

08:45

Mwsdefault.master

Nie dotyczy

30 999

30-Mar-2011

09:42

Mwsdefaultv4.master

Nie dotyczy

33 061

30-Mar-2011

09:42

Mycategories.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:09

Mycomments.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:09

Myitems.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:07

Myposts.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:09

Mysubs.aspx

Nie dotyczy

13 160

05-Nov-2009

19:30

Navitem.ascx

Nie dotyczy

99

24-Jan-2006

03:33

Navoptions.aspx

Nie dotyczy

7 406

05-Nov-2009

19:10

New.aspx

Nie dotyczy

66 179

05-Nov-2009

19:30

Newcategory.aspx

Nie dotyczy

13 969

30-Mar-2011

09:43

Newcntdb.aspx

Nie dotyczy

7 416

19-Jan-2009

23:06

Newcomment.aspx

Nie dotyczy

2 762

26-Aug-2009

05:23

Newcomment.aspx

Nie dotyczy

13 969

30-Mar-2011

09:43

Newdwp.aspx

Nie dotyczy

6 959

05-Nov-2009

19:30

Newform.aspx

Nie dotyczy

13 969

30-Mar-2011

09:42

Newform.aspx

Nie dotyczy

13 969

30-Mar-2011

09:41

Newform.aspx

Nie dotyczy

15 726

30-Mar-2011

10:02

Newform.aspx

Nie dotyczy

4 581

26-Aug-2009

05:23

Newgrp.aspx

Nie dotyczy

19 985

05-Nov-2009

19:30

Newlink.aspx

Nie dotyczy

9 323

05-Nov-2009

19:30

Newmws.aspx

Nie dotyczy

19 459

05-Nov-2009

19:30

Newnav.aspx

Nie dotyczy

6 864

05-Nov-2009

19:30

Newpost.aspx

Nie dotyczy

13 969

30-Mar-2011

09:43

Newpost.aspx

Nie dotyczy

2 777

26-Aug-2009

05:23

Newsbweb.aspx

Nie dotyczy

18 810

05-Nov-2009

19:30

Newslwp.aspx

Nie dotyczy

10 899

05-Nov-2009

19:30

Newsr.aspx

Nie dotyczy

2 570

26-Aug-2009

05:27

Officialfileadmin.aspx

Nie dotyczy

14 692

05-Nov-2009

19:30

Offparser.dll

14.0.7155.5000

2 956 008

16-Jul-2015

09:02

Oisimg.dll

14.0.7011.1000

195 760

06-Mar-2013

15:00

Oldcntdb.aspx

Nie dotyczy

13 841

05-Nov-2009

19:30

Oleparser.dll

14.0.7005.1000

33 416

31-Oct-2012

19:22

Onetnative.dll

14.0.7011.1000

584 896

06-Mar-2013

14:24

Onetutil.dll

14.0.7155.5000

2 987 200

16-Jul-2015

21:24

Onfda.dll

14.0.7147.5000

2 787 008

19-Mar-2015

03:10

Owners.aspx

Nie dotyczy

5 813

11-Mar-2009

01:57

Owssvr.dll

14.0.7155.5000

6 653 632

16-Jul-2015

09:02

Owstimer.exe

14.0.7155.5000

74 936

16-Jul-2015

09:02

Password.aspx

Nie dotyczy

8 387

05-Nov-2009

19:30

Passwordsettings.aspx

Nie dotyczy

8 662

19-Jan-2009

23:06

Patchstatus.aspx

Nie dotyczy

7 495

05-Nov-2009

19:30

People.aspx

Nie dotyczy

32 440

30-Mar-2011

10:02

Peopledisco.aspx

Nie dotyczy

1 289

16-Oct-2007

01:53

Peoplewsdl.aspx

Nie dotyczy

9 095

05-Nov-2009

19:14

Permissionsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 319

16-Oct-2007

01:53

Permissionswsdl.aspx

Nie dotyczy

13 700

16-Oct-2007

01:53

Permsetup.aspx

Nie dotyczy

18 274

05-Nov-2009

19:30

Picker.aspx

Nie dotyczy

8 613

15-Feb-2013

09:15

Pickerdialog.master

Nie dotyczy

8 876

01-Apr-2014

11:58

Pickerhierarchycontrol.js

Nie dotyczy

126 608

27-Feb-2014

06:00

Pickerresult.aspx

Nie dotyczy

3,2

21-Nov-2012

03:05

Policy.aspx

Nie dotyczy

23 941

21-Nov-2012

03:52

Policyanon.aspx

Nie dotyczy

16 867

30-Mar-2011

10:02

Policyrole.aspx

Nie dotyczy

125 450

30-Mar-2011

10:02

Policyroleedit.aspx

Nie dotyczy

125 458

30-Mar-2011

10:02

Policyroles.aspx

Nie dotyczy

20 407

30-Mar-2011

10:02

Policyuser.aspx

Nie dotyczy

19 904

30-Mar-2011

10:02

Policyuseredit.aspx

Nie dotyczy

22 094

30-Mar-2011

10:02

Popup.master

Nie dotyczy

3 001

13-Jul-2009

22:36

Portal.aspx

Nie dotyczy

9 980

05-Nov-2009

19:30

Portalview.aspx

Nie dotyczy

2 190

04-Apr-2012

09:05

Post.aspx

Nie dotyczy

7 369

30-Mar-2011

09:43

Privacy.aspx

Nie dotyczy

8 479

24-Nov-2009

13:52

Prjsetng.aspx

Nie dotyczy

16 037

13-Dec-2012

18:49

Profileredirect.aspx

Nie dotyczy

1 817

23-Sep-2008

13:16

Proxyselectionsection.ascx

Nie dotyczy

5 387

05-Nov-2009

19:09

Publishback.aspx

Nie dotyczy

4 955

05-Nov-2009

19:30

Qlreord.aspx

Nie dotyczy

11 215

05-Nov-2009

19:30

Qstedit.aspx

Nie dotyczy

211 048

05-Nov-2009

19:30

Qstnew.aspx

Nie dotyczy

194 785

05-Nov-2009

19:30

Query.dll

14.0.7005.1000

371 800

31-Oct-2012

19:44

Quiklnch.aspx

Nie dotyczy

8 134

05-Nov-2009

19:30

Rcxform.aspx

Nie dotyczy

6 171

04-Apr-2012

09:26

Recentwikipages.aspx

Nie dotyczy

3 826

02-Sep-2009

09:52

Recyclebin.aspx

Nie dotyczy

16 567

05-Nov-2009

19:30

Redirect.aspx

Nie dotyczy

1 394

19-Sep-2008

19:59

Reghost.aspx

Nie dotyczy

8 083

05-Nov-2009

19:30

Regionalsetng.aspx

Nie dotyczy

20 894

05-Nov-2009

19:30

Registeraccount.aspx

Nie dotyczy

4 276

19-Jan-2009

23:06

Registeraccountcontrol.ascx

Nie dotyczy

10 058

05-Oct-2009

20:06

Removeaccount.aspx

Nie dotyczy

8 895

05-Nov-2009

19:30

Remwrkfl.aspx

Nie dotyczy

12 258

05-Nov-2009

19:30

Renamepagedialog.aspx

Nie dotyczy

4 068

24-Nov-2009

13:52

Reorder.aspx

Nie dotyczy

11 931

05-Nov-2009

19:30

Repair.aspx

Nie dotyczy

3 911

05-Oct-2009

20:09

Repair.aspx

Nie dotyczy

3 914

05-Oct-2009

20:10

Reqacc.aspx

Nie dotyczy

4 712

05-Nov-2009

19:30

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

3 750

21-Nov-2012

03:02

Reqfeatures.aspx

Nie dotyczy

2 859

19-Sep-2008

20:00

Reqgroup.aspx

Nie dotyczy

6 506

02-Sep-2009

09:50

Reqgroupconfirm.aspx

Nie dotyczy

6 379

02-Sep-2009

09:50

Restore.aspx

Nie dotyczy

15 952

05-Nov-2009

19:30

Restorestep3.aspx

Nie dotyczy

22 749

05-Nov-2009

19:30

Retractsolution.aspx

Nie dotyczy

7 565

19-Jan-2009

23:06

Rfcxform.aspx

Nie dotyczy

6 318

04-Apr-2012

09:26

Rfpxform.aspx

Nie dotyczy

6 647

04-Apr-2012

09:26

Role.aspx

Nie dotyczy

20 608

30-Mar-2011

10:02

Rssxslt.aspx

Nie dotyczy

3 491

19-Sep-2008

19:59

Rtedialog.aspx

Nie dotyczy

6 400

24-Nov-2009

13:33

Rtedialog.master

Nie dotyczy

3 153

31-Oct-2012

09:46

Rteuploaddialog.aspx

Nie dotyczy

7 487

24-Nov-2009

13:52

Runningtimerjobs.ascx

Nie dotyczy

4 696

20-Apr-2009

18:57

Saveconflict.aspx

Nie dotyczy

5 470

05-Nov-2009

19:30

Savetmpl.aspx

Nie dotyczy

17 830

05-Nov-2009

19:30

Scheduledtimerjobs.ascx

Nie dotyczy

3 583

19-Jan-2009

23:05

Scheduledtimerjobs.aspx

Nie dotyczy

7 285

20-Apr-2009

18:58

Schedulepicker.ascx

Nie dotyczy

28 093

05-Sep-2009

08:22

Scprefix.aspx

Nie dotyczy

11 582

05-Nov-2009

19:30

Scriptresx.ashx

Nie dotyczy

200

16-Oct-2007

01:49

Scsignup.aspx

Nie dotyczy

11 442

05-Nov-2009

19:30

Searchresults.aspx

Nie dotyczy

6 013

21-Nov-2012

03:52

Security.aspx

Nie dotyczy

3 939

02-Sep-2009

09:52

Selectalternateurlcollection.aspx

Nie dotyczy

5 368

19-Jan-2009

23:06

Selectapplication.aspx

Nie dotyczy

6 795

05-Nov-2009

19:30

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Nie dotyczy

5 389

19-Jan-2009

23:06

Selected.aspx

Nie dotyczy

4 688

20-Nov-2013

06:16

Selectjobdefinition.aspx

Nie dotyczy

5 576

19-Jan-2009

23:06

Selectlist.aspx

Nie dotyczy

8 826

05-Nov-2009

19:30

Selectserver.aspx

Nie dotyczy

5 119

19-Jan-2009

23:07

Selectservice.aspx

Nie dotyczy

5 194

19-Jan-2009

23:07

Selectsite.aspx

Nie dotyczy

9 786

05-Nov-2009

19:30

Selectweb.aspx

Nie dotyczy

8 677

05-Nov-2009

19:30

Selectwebapplication.aspx

Nie dotyczy

5 575

19-Jan-2009

23:07

Sendtoofficialfile.aspx

Nie dotyczy

863

19-Sep-2008

19:59

Server.aspx

Nie dotyczy

9 437

05-Nov-2009

19:30

Serviceapplicationconnect.aspx

Nie dotyczy

4 884

05-Nov-2009

19:10

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Nie dotyczy

4 328

05-Nov-2009

19:10

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Nie dotyczy

2 988

05-Nov-2009

19:10

Serviceapplicationdelete.aspx

Nie dotyczy

4 413

05-Oct-2009

20:08

Serviceapplicationpermissions.aspx

Nie dotyczy

4 172

24-Nov-2009

13:33

Serviceapplicationpublish.aspx

Nie dotyczy

10 139

05-Nov-2009

19:30

Serviceapplications.aspx

Nie dotyczy

4 284

14-Aug-2009

09:17

Servicejobdefinitions.aspx

Nie dotyczy

8 922

20-Apr-2009

18:58

Servicerunningjobs.aspx

Nie dotyczy

7 286

20-Apr-2009

18:58

Setanon.aspx

Nie dotyczy

11 861

02-Sep-2009

09:51

Setrqacc.aspx

Nie dotyczy

8 307

19-Dec-2013

10:34

Settings.aspx

Nie dotyczy

9 565

21-Nov-2012

03:04

Setup.exe

14.0.7147.5000

1 379 512

19-Mar-2015

03:14

Setwhereabouts.aspx

Nie dotyczy

212

21-Nov-2012

03:04

Sharedaccessdisco.aspx

Nie dotyczy

1 301

13-Jun-2008

11:07

Sharedaccesswsdl.aspx

Nie dotyczy

4 038

13-Jun-2008

11:08

Sharedwfform.aspx

Nie dotyczy

5 159

02-Sep-2009

09:51

Sharepointdesigneradmin.aspx

Nie dotyczy

7 200

20-Feb-2009

07:47

Sharepointdesignersettings.aspx

Nie dotyczy

7 047

05-Nov-2009

19:10

Sharepointemailwsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 349

16-Oct-2007

01:53

Sharepointemailwswsdl.aspx

Nie dotyczy

25 799

16-Oct-2007

01:53

Signout.aspx

Nie dotyczy

1 791

20-Dec-2009

18:58

Simple.master

Nie dotyczy

9 997

29-Aug-2009

02:36

Simplev4.master

Nie dotyczy

6 457

05-Nov-2009

19:09

Siteandlistexport.aspx

Nie dotyczy

12 204

28-Jan-2009

06:39

Sitebackuporexportstatus.aspx

Nie dotyczy

10 117

08-May-2009

06:53

Sitecollectionbackup.aspx

Nie dotyczy

10 427

28-Jan-2009

06:39

Sitecollections.aspx

Nie dotyczy

9 413

05-Nov-2009

19:30

Sitecreated.aspx

Nie dotyczy

3 846

23-Nov-2008

04:46

Sitedatadisco.aspx

Nie dotyczy

1 293

16-Oct-2007

01:53

Sitedatawsdl.aspx

Nie dotyczy

35 000

30-Mar-2011

09:45

Sitequota.aspx

Nie dotyczy

23 148

05-Nov-2009

19:30

Siterss.aspx

Nie dotyczy

10 855

05-Nov-2009

19:30

Sitesdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

16-Oct-2007

01:53

Sitesubs.aspx

Nie dotyczy

13 752

05-Nov-2009

19:30

Siteswsdl.aspx

Nie dotyczy

20 704

20-Aug-2009

07:00

Slidshow.aspx

Nie dotyczy

4 062

04-Apr-2012

09:06

Solutions.aspx

Nie dotyczy

5 010

19-Jan-2009

23:07

Solutionstatus.aspx

Nie dotyczy

11 071

19-Jan-2009

23:07

Sp.debug.js

Nie dotyczy

575 930

26-Jun-2013

04:05

Sp.js

Nie dotyczy

390 757

26-Jun-2013

04:05

Sp.ribbon.debug.js

Nie dotyczy

325 227

21-Nov-2012

03:52

Sp.ribbon.js

Nie dotyczy

212 665

08-Jan-2010

01:46

Sp.runtime.debug.js

Nie dotyczy

110 347

13-Dec-2012

18:49

Sp.runtime.js

Nie dotyczy

68 791

13-Dec-2012

18:49

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Nie dotyczy

248 811

13-Aug-2015

02:38

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Nie dotyczy

144 737

13-Aug-2015

02:38

Sp.ui.dialog.debug.js

Nie dotyczy

56 537

08-Aug-2013

01:36

Sp.ui.dialog.js

Nie dotyczy

34 270

08-Aug-2013

01:36

Sp.ui.rte.debug.js

Nie dotyczy

597 132

21-May-2014

12:35

Sp.ui.rte.js

Nie dotyczy

367 494

21-May-2014

12:35

Spcf.aspx

Nie dotyczy

19 476

04-Apr-2012

09:26

Spcontnt.aspx

Nie dotyczy

12 880

05-Nov-2009

19:30

Spdisco.aspx

Nie dotyczy

11 494

23-Sep-2008

13:21

Spgantt.debug.js

Nie dotyczy

39 173

13-Dec-2012

18:49

Spgantt.js

Nie dotyczy

19 338

13-Dec-2012

18:49

Spsearchdisco.aspx

Nie dotyczy

1 323

16-Oct-2007

01:53

Spsearchserviceinstancesettings.aspx

Nie dotyczy

17 676

30-Mar-2011

10:23

Spsearchwsdl.aspx

Nie dotyczy

8 629

30-Jul-2009

04:34

Spsecuritysettings.aspx

Nie dotyczy

7 715

27-Jul-2009

18:54

Spstd1.aspx

Nie dotyczy

7 298

24-Nov-2009

13:52

Spwriter.exe

14.0.7005.1000

42 592

31-Oct-2012

19:22

Srchvis.aspx

Nie dotyczy

8 443

05-Nov-2009

19:11

Startbackup.aspx

Nie dotyczy

14 411

05-Nov-2009

19:30

Store.sql

Nie dotyczy

4 597 317

17-Mar-2015

12:44

Storeup.sql

Nie dotyczy

108 251

17-Mar-2015

12:45

Storman.aspx

Nie dotyczy

10 180

30-Mar-2011

09:40

Stsadm.exe

14.0.7003.1000

355 000

03-Oct-2012

15:20

Stssoap.dll

14.0.7131.5000

473 792

29-Jul-2014

15:49

Stswel.dll

14.0.7155.5000

3 265 216

16-Jul-2015

09:02

Subchoos.aspx

Nie dotyczy

10 471

24-Nov-2009

13:52

Subedit.aspx

Nie dotyczy

14 786

05-Nov-2009

19:30

Submitrepair.aspx

Nie dotyczy

156

07-May-2009

03:50

Subnew.aspx

Nie dotyczy

15 123

05-Nov-2009

19:30

Subscriptionsettings.sql

Nie dotyczy

19 265

31-Oct-2012

09:44

Success.aspx

Nie dotyczy

4 427

16-Sep-2009

01:17

Successpopup.aspx

Nie dotyczy

3 705

19-Sep-2008

20:00

Suppux.aspx

Nie dotyczy

5 887

05-Nov-2009

19:11

Survedit.aspx

Nie dotyczy

36 103

21-Nov-2012

03:52

Systemsettings.aspx

Nie dotyczy

3 957

02-Sep-2009

09:52

Ta_addbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 759

05-Nov-2009

19:30

Ta_addbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

9 045

05-Nov-2009

19:30

Ta_bdcapplications.aspx

Nie dotyczy

13 406

19-May-2011

06:52

Ta_bdclobsettings.aspx

Nie dotyczy

7 097

05-Nov-2009

19:30

Ta_createsitecollection.aspx

Nie dotyczy

11 193

24-Nov-2009

13:52

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Nie dotyczy

3 016

23-Mar-2009

05:03

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Nie dotyczy

3 708

05-Nov-2009

19:30

Ta_editbdcaction.aspx

Nie dotyczy

12 430

05-Nov-2009

19:30

Ta_exportbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

7 958

05-Nov-2009

19:30

Ta_lroperationstatus.aspx

Nie dotyczy

3 826

23-Nov-2008

04:47

Ta_managebdcpermissions.aspx

Nie dotyczy

3 877

24-Nov-2009

13:52

Ta_officialfileadmin.aspx

Nie dotyczy

12 100

05-Nov-2009

19:30

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Nie dotyczy

10 908

05-Nov-2009

19:30

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Nie dotyczy

5 845

30-Mar-2011

10:02

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Nie dotyczy

2 779

05-Nov-2009

19:30

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Nie dotyczy

2 775

05-Nov-2009

19:30

Ta_sitecollections.aspx

Nie dotyczy

9 577

05-Nov-2009

19:30

Ta_viewbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

16 251

19-May-2011

06:52

Ta_viewbdcentity.aspx

Nie dotyczy

16 671

05-Nov-2009

19:30

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Nie dotyczy

10 672

05-Nov-2009

19:30

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Nie dotyczy

13 426

19-May-2011

06:52

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Nie dotyczy

6 180

02-Sep-2009

09:52

Templatepick.aspx

Nie dotyczy

4 690

02-Sep-2009

09:51

Templatepickercontrol.ascx

Nie dotyczy

2 906

27-Jul-2009

18:53

Themeweb.aspx

Nie dotyczy

35 268

05-Nov-2009

19:11

Timecardsettings.aspx

Nie dotyczy

15 685

02-Sep-2009

09:51

Timer.aspx

Nie dotyczy

9 198

20-Apr-2009

18:58

Timerjobhistory.ascx

Nie dotyczy

5 114

19-Jan-2009

23:05

Timerjobhistory.aspx

Nie dotyczy

9 079

27-Jul-2009

18:54

Tnreord.aspx

Nie dotyczy

8 585

05-Nov-2009

19:30

Toolbar.ascx

Nie dotyczy

1 578

06-Nov-2007

16:53

Toolbarbutton.ascx

Nie dotyczy

1 301

16-Oct-2007

01:50

Toolpane.aspx

Nie dotyczy

2 369

04-Apr-2012

09:05

Topnav.aspx

Nie dotyczy

7 781

05-Nov-2009

19:30

Topnavbar.ascx

Nie dotyczy

6 398

20-Aug-2009

06:52

Topologyview.ascx

Nie dotyczy

4 091

19-Jan-2009

23:06

Tquery.dll

14.0.7005.1000

5 646 448

31-Oct-2012

19:44

Trustgeneralsettingsection.ascx

Nie dotyczy

3 647

16-Sep-2009

01:16

Unattacheddbbrowse.aspx

Nie dotyczy

6 490

20-Aug-2009

06:54

Unattacheddbselect.aspx

Nie dotyczy

6 073

20-Aug-2009

06:54

Unextendvs.aspx

Nie dotyczy

5 757

19-Jan-2009

23:07

Uniqperm.aspx

Nie dotyczy

9 940

05-Nov-2009

19:08

Updatecopies.aspx

Nie dotyczy

12 354

05-Nov-2009

19:30

Upgradeandmigration.aspx

Nie dotyczy

3 972

02-Sep-2009

09:52

Upgradestatus.aspx

Nie dotyczy

11 461

21-Aug-2009

22:35

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 839

30-Mar-2011

10:02

Upload.aspx

Nie dotyczy

16 243

30-Mar-2011

10:02

Upload.aspx

Nie dotyczy

16 315

15-Oct-2014

03:43

Upload.aspx

Nie dotyczy

16 073

30-Mar-2011

10:02

Upload.aspx

Nie dotyczy

3 491

26-Aug-2009

05:23

Upload.aspx

Nie dotyczy

15 845

30-Mar-2011

10:02

Usage.aspx

Nie dotyczy

7 735

02-Sep-2009

09:51

Usagedb.sql

Nie dotyczy

71 209

31-Oct-2012

09:44

Usagedetails.aspx

Nie dotyczy

6 239

24-Nov-2009

13:52

Useconfirmation.aspx

Nie dotyczy

3 398

02-Sep-2009

09:51

User.aspx

Nie dotyczy

37 193

30-Mar-2011

10:02

Userdisp.aspx

Nie dotyczy

4 210

05-Nov-2009

19:08

Useredit.aspx

Nie dotyczy

4 686

16-Aug-2013

22:29

Userfieldeditor.ascx

Nie dotyczy

6 540

27-Jul-2009

18:53

Usergroupdisco.aspx

Nie dotyczy

1 315

16-Oct-2007

01:53

Usergroupwsdl.aspx

Nie dotyczy

82 882

05-Oct-2009

20:11

Usersolutions.aspx

Nie dotyczy

9 654

05-Nov-2009

19:30

Usgdbup.sql

Nie dotyczy

71 185

31-Oct-2012

09:44

V4.master

Nie dotyczy

32 455

30-Mar-2011

09:42

Versiondiff.aspx

Nie dotyczy

6 214

05-Nov-2009

19:10

Versions.aspx

Nie dotyczy

35 329

05-Nov-2009

19:30

Versionsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 293

16-Oct-2007

01:53

Versionswsdl.aspx

Nie dotyczy

9 476

16-Oct-2007

01:53

View.aspx

Nie dotyczy

2 424

18-Feb-2009

06:56

Viewbdcapplication.aspx

Nie dotyczy

17 056

19-May-2011

06:52

Viewbdcentity.aspx

Nie dotyczy

17 470

05-Nov-2009

19:30

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Nie dotyczy

11 318

05-Nov-2009

19:30

Viewbdclobsystems.aspx

Nie dotyczy

14 170

19-May-2011

06:52

Viewcategory.aspx

Nie dotyczy

13 786

21-Nov-2012

03:08

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

3 223

26-Aug-2009

05:23

Viewcomment.aspx

Nie dotyczy

13 786

21-Nov-2012

03:08

Viewdaily.aspx

Nie dotyczy

4 994

26-Aug-2009

05:27

Viewedit.aspx

Nie dotyczy

218 618

12-Feb-2014

03:26

Viewfilter.aspx

Nie dotyczy

3 747

26-Aug-2009

05:23

Viewgrouppermissions.aspx

Nie dotyczy

5 046

21-Nov-2012

03:05

Viewheader.ascx

Nie dotyczy

1 527

16-Oct-2007

01:50

Viewlsts.aspx

Nie dotyczy

16 520

21-Nov-2012

03:05

Viewnew.aspx

Nie dotyczy

216 566

12-Feb-2014

03:26

Viewpage.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:09

Viewpage.aspx

Nie dotyczy

3 370

05-Oct-2009

20:08

Viewpost.aspx

Nie dotyczy

13 786

21-Nov-2012

03:08

Viewsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 287

16-Oct-2007

01:53

Viewswsdl.aspx

Nie dotyczy

25 522

16-Oct-2007

01:53

Viewtype.aspx

Nie dotyczy

26 475

05-Nov-2009

19:30

Vldsetng.aspx

Nie dotyczy

9 538

05-Nov-2009

19:30

Vsemail.aspx

Nie dotyczy

9 194

19-Jan-2009

23:07

Vsgeneralsettings.aspx

Nie dotyczy

50 847

05-Nov-2009

19:30

Vsmask.aspx

Nie dotyczy

65 235

05-Nov-2009

19:30

Vsmenu.aspx

Nie dotyczy

2 018

04-Apr-2012

09:05

Vsubwebs.aspx

Nie dotyczy

5 867

05-Nov-2009

19:11

Vsxms.aspx

Nie dotyczy

8 785

05-Nov-2009

19:30

Waview.aspx

Nie dotyczy

2 986

26-Aug-2009

05:27

Webapplicationlist.aspx

Nie dotyczy

5 693

05-Nov-2009

19:30

Webapplications.aspx

Nie dotyczy

5 564

19-Jan-2009

23:07

Webdeleted.aspx

Nie dotyczy

2 211

19-Sep-2008

19:59

Webfldr.aspx

Nie dotyczy

2 532

05-Nov-2009

19:30

Webpartgallerypickerpage.aspx

Nie dotyczy

7 307

05-Nov-2009

19:30

Webpartpagesdisco.aspx

Nie dotyczy

1 319

16-Oct-2007

01:53

Webpartpageswsdl.aspx

Nie dotyczy

56 410

08-May-2009

06:59

Websdisco.aspx

Nie dotyczy

1 285

16-Oct-2007

01:53

Webswsdl.aspx

Nie dotyczy

41 304

11-Jul-2008

23:21

Welcome.ascx

Nie dotyczy

3 775

05-Oct-2009

20:07

Wfstart.aspx

Nie dotyczy

164

22-Jul-2009

05:26

Wikiredirect.aspx

Nie dotyczy

1 113

08-Jan-2009

11:16

Wkpstd.aspx

Nie dotyczy

4 766

05-Nov-2009

19:11

Workflow.aspx

Nie dotyczy

15 549

05-Nov-2009

19:30

Workflowadmin.aspx

Nie dotyczy

6 957

19-Jan-2009

23:07

Workflowtimer.aspx

Nie dotyczy

5 320

19-Jan-2009

23:07

Workspce.aspx

Nie dotyczy

8 457

05-Nov-2009

19:30

Wpadder.debug.js

Nie dotyczy

34 403

09-Jan-2013

21:09

Wpadder.js

Nie dotyczy

25 164

09-Jan-2013

21:09

Wpeula.aspx

Nie dotyczy

6 384

04-Apr-2012

09:26

Wpprevw.aspx

Nie dotyczy

5 021

02-Sep-2009

09:51

Wrkmng.aspx

Nie dotyczy

7 976

05-Nov-2009

19:11

Wrksetng.aspx

Nie dotyczy

14 607

05-Nov-2009

19:30

Wrkstat.aspx

Nie dotyczy

14 588

24-Nov-2009

13:34

Wsaupload.ashx

Nie dotyczy

198

03-Sep-2008

09:20

Wsdisco.aspx

Nie dotyczy

1 806

06-Mar-2013

14:42

Wssadmin.exe

14.0.7006.1000

16 528

21-Nov-2012

04:31

Wssproxy.aspx

Nie dotyczy

1 448

19-Sep-2008

19:59

Wsssetup.dll

14.0.7153.5000

7 604 392

17-Jun-2015

09:34

Wsstracing.exe

14.0.7005.1000

108 640

31-Oct-2012

19:22

Wswsdl.aspx

Nie dotyczy

1 904

06-Mar-2013

14:42

Zoombldr.aspx

Nie dotyczy

7 999

12-Feb-2014

03:37

Informacje o pliku Wssmui-en-us. msp

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Bform.debug.js

Nie dotyczy

381 888

16-Jul-2014

02:17

Bform.js

Nie dotyczy

249 022

16-Jul-2014

02:17

Blog.css

Nie dotyczy

9 350

21-Nov-2012

03:00

Bpstd.aspx

Nie dotyczy

3 648

21-Nov-2012

03:06

Calendar.css

Nie dotyczy

29 814

21-Nov-2012

03:00

Calendarv4.css

Nie dotyczy

17 037

21-Nov-2012

03:00

Core.css

Nie dotyczy

136 027

21-Nov-2012

03:00

Core.debug.js

Nie dotyczy

368 568

13-Aug-2015

02:38

Core.js

Nie dotyczy

239 740

13-Aug-2015

02:38

Corev4.css

Nie dotyczy

191 931

21-Nov-2012

03:00

Cui.css

Nie dotyczy

37 474

21-Nov-2012

01:02

Cuidark.css

Nie dotyczy

40 263

21-Nov-2012

01:02

Datepicker.css

Nie dotyczy

7 484

21-Nov-2012

03:00

Datepickerv4.css

Nie dotyczy

7 457

21-Nov-2012

03:00

Discthread.css

Nie dotyczy

1 929

21-Nov-2012

03:00

Form.debug.js

Nie dotyczy

211 153

16-Jul-2014

02:17

Form.js

Nie dotyczy

126 793

16-Jul-2014

02:17

Forms.css

Nie dotyczy

7 550

21-Nov-2012

03:00

Ganttwss.css

Nie dotyczy

1 329

27-Aug-2007

16:05

Groupboard.css

Nie dotyczy

1 329

21-Nov-2012

03:00

Help.css

Nie dotyczy

8 203

21-Nov-2012

03:00

Init.debug.js

Nie dotyczy

172 946

05-Nov-2014

13:31

Init.js

Nie dotyczy

118 093

05-Nov-2014

13:31

Layouts.css

Nie dotyczy

25 350

21-Nov-2012

03:00

Mblrte.css

Nie dotyczy

40 117

21-Nov-2012

03:00

Menu.css

Nie dotyczy

3 040

21-Nov-2012

03:00

Menu.debug.js

Nie dotyczy

79 381

13-Aug-2015

02:38

Menu.js

Nie dotyczy

49 893

13-Aug-2015

02:38

Menu-21.css

Nie dotyczy

2 350

21-Nov-2012

03:00

Minimalv4.css

Nie dotyczy

28 798

21-Nov-2012

03:00

Mws.css

Nie dotyczy

3 261

21-Nov-2012

03:00

Ows.debug.js

Nie dotyczy

337 428

16-Sep-2014

19:59

Ows.js

Nie dotyczy

219 696

16-Sep-2014

19:59

Owsbrows.debug.js

Nie dotyczy

5 042

05-Nov-2014

13:31

Owsbrows.js

Nie dotyczy

3 650

05-Nov-2014

13:31

Owsnocr.css

Nie dotyczy

9 919

21-Nov-2012

03:00

Pickertree.css

Nie dotyczy

30 033

21-Nov-2012

03:00

Spstd1.aspx

Nie dotyczy

3 870

21-Nov-2012

03:05

Spstd2.aspx

Nie dotyczy

4 725

21-Nov-2012

03:05

Spstd3.aspx

Nie dotyczy

4 298

21-Nov-2012

03:06

Spstd4.aspx

Nie dotyczy

4 300

21-Nov-2012

03:06

Spstd5.aspx

Nie dotyczy

5 457

21-Nov-2012

03:06

Spstd6.aspx

Nie dotyczy

5 366

21-Nov-2012

03:06

Spstd7.aspx

Nie dotyczy

5 375

21-Nov-2012

03:06

Spstd8.aspx

Nie dotyczy

5 327

21-Nov-2012

03:06

Survey.css

Nie dotyczy

2 477

21-Nov-2012

03:00

Themev4.css

Nie dotyczy

2 407

21-Nov-2012

03:00

Wiki.css

Nie dotyczy

1 159

21-Nov-2012

03:00

Wpeditmode.css

Nie dotyczy

18 949

21-Nov-2012

03:00

Wpeditmodev4.css

Nie dotyczy

17 596

21-Nov-2012

03:00

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×