9 grudnia 2016 r. — KB3201845 (kompilacja systemu operacyjnego 14393.479)

Data wydania:

Wersja:

09.12.2016

kompilacja systemu operacyjnego 14393.479

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia dotyczące jakości. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Zwiększono niezawodność funkcji wyrejestrowywania w usłudze zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) oraz niezawodność modelu Distributed Component Object Model (DCOM), interfejsu Peripheral Component Interface i programu PowerShell.

 • Rozwiązano problem powodujący nadmierne wyczerpywanie się baterii, jeśli jest zainstalowany edytor IME (Input Method Editor) dla języka chińskiego i do logowania się jest używana funkcja Windows Hello.

 • Rozwiązano problem z przeciąganiem i upuszczaniem w technologii OLE, który uniemożliwiał użytkownikom pobranie biblioteki dokumentów programu SharePoint jako pliku.

 • Rozwiązano problem z urządzeniami z nośnikami stałymi sformatowanymi w technologii Super Floppy, które nie są rozpoznawane przez rocznicową aktualizację systemu Windows 10 ani dostępne w Eksploratorze Windows.

 • Rozwiązano problem powodujący, że instalacja klienta programu System Center Configuration Manager (SCCM) kończy się niepowodzeniem w przypadku ponownego instalowania obrazu urządzenia przy użyciu sekwencji zadań programu SCCM.

 • Rozwiązano problem powodujący utratę informacji o stanie składników opcjonalnych, w tym wszystkich maszyn wirtualnych Hyper-V, po uaktualnieniu.

 • Rozwiązano problem powodujący, że Eksplorator Windows wyświetla informacje niezgodne z tym, co jest przechowywane na dyskietce.

 • Rozwiązano problem powodujący, że po nawiązaniu połączenia z udostępnioną stacją CD/DVD bez włożonego nośnika niektóre polecenia, np. DIR i NET USE, zawieszają się.

 • Rozwiązano problem, przez który klienci nie mogą używać buforów katalogów o rozmiarze większym niż 64 KB.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że Eksplorator Windows czasami nie monituje o poświadczenia, gdy użytkownik loguje się przy użyciu konta Microsoft.

 • Rozwiązano dodatkowe problemy ze zgodnością aplikacji i z programem Internet Explorer.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że narzędzie Usługi aktywacji zbiorczej (vmw.exe) przestaje pracować przy próbie aktywacji roli Usługa licencji zbiorczych.

Aby uzyskać więcej informacji o pełnej liście plików, na które ma to wpływ, zobacz KB3201845.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×