Spis treści
×

Data wydania:

09.05.2017

Wersja:

kompilacja systemu operacyjnego 10240.17394

Udoskonalenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia dotyczące jakości. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że przekazywanie zdarzenia Windows między dwoma serwerami 2012 R2 powoduje niekompatybilność raportów z danymi zabezpieczającymi osób trzecich oraz oprogramowaniem do zarządzania zdarzeniami.

  • Rozwiązano problem dotyczący nawiązywania bezpiecznego połączenia z serwerem przy użyciu protokołu TLS. Aplikacja może się zawiesić, gdy certyfikat serwera określa bezpieczny adres URL (HTTPS) dla listy odwołania certyfikatów (CRL) lub dla wartości dostępu do informacji o urzędach certyfikacji (AIA).

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że zmiana hasła bez bezpośredniego połączenia z siecią przedsiębiorstwa, taką jak VPN, powoduje niedostępność kluczy prywatnych. Objawy różnią się, łącznie z brakiem możliwości szyfrowania/odszyfrowywania lub podpisywania dokumentów. 

  • Rozwiązano problem polegający na tym, że po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń KB4015550, aplikacje, które używają msado15.dll, przestawały działać.

  • Rozwiązano problem uniemożliwiający programowi Internet Explorer 11 śledzenie przekierowań, gdy nagłówek Include-Referer-Token-Binding-ID jest ustawiony jako „true”. 

  • Rozwiązano problem z programem Microsoft Edge polegający na tym, że po każdym odświeżeniu strony internetowej następuje przeciek pamięci. 

  • Zaktualizowano stronę nowej karty programu Internet Explorer 11 ze zintegrowanymi źródłami wiadomości. 

  • Zastąpiono SHA-1 Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla uwierzytelniania serwera SSL/TLS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poradnik 4010323.

  • Rozwiązano dodatkowe problemy z systemem plików pamięci, programem Internet Explorer i .NET Framework.

  • Aktualizacje zabezpieczeń dla mechanizmu tworzenia skryptów firmy Microsoft, Microsoft Edge, Windows COM, składnika Microsoft Graphics, .NET Framework, jądra systemu Windows, Windows SMB Server, Windows Server i Internet Explorer.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Firma Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją.

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×