Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Włącz rejestrowanie na serwerze Microsoft Exchange Server 2010 inspekcji administratora.

  • Pomyślnie zaktualizować schemat usługi Active Directory na tym serwerze za pomocą kompilacji dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Exchange Server 2010.

W tym scenariuszu administrator inspekcji logowania na tym serwerze jest wyłączone nieoczekiwanie. Uwaga Administrator inspekcji rejestrowanie zostało włączone, przed zainstalowaniem dodatku SP1 dla programu Exchange Server 2010 na tym serwerze.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ atrybut ExchangeVersion dla administratora rejestrowanie w katalogu aktywności usługi katalogowej zostanie zmieniona po aktualizacji schematu katalogów działania inspekcji. 

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:

Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Obejście

Aby obejść ten problem, Zapisz poniższy skrypt jako plik .ps1, a następnie wykonać pliku .ps1 w powłoki zarządzania programu Exchange na serwerze:

$agent = Get-CmdletExtensionAgent "Admin Audit Log Agent"; if ($agent -eq $null) { Write-Host "Please run this script on an Exchange Server 2010 SP1 update rollup 4 box!" -ForegroundColor Green; } else { Write-Host "Current object version of Admin Audit Log Agent is "$agent.ExchangeVersion.ToString() -ForegroundColor Green; if ($agent.ExchangeVersion.Major -gt 1) { Write-Host "Changing the object version into 1.10 (14.0.100.0)" -ForegroundColor Green; $entry = [adsi]("LDAP://" + $agent.DistinguishedName); $entry.msExchVersion = "1170120890224640"; $entry.CommitChanges();  Get-CmdletExtensionAgent $agent.Name | fl name, *version, issystem; } }

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących administratora rejestrowanie inspekcji, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania administratora rejestrowanie inspekcji, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×