PROBLEM

Administrator pakietu Office 365 nie może uzyskać dostępu do panelu sterowania programu Exchange użytkownika usługi Microsoft Exchange Online. Gdy administrator kliknie przycisk Zarządzaj moją organizacją w panelu sterowania programu Exchange, a następnie kliknie innego użytkownika, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Niestety! Odmowa dostępu — nie masz uprawnień do otwierania tej strony. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem lub ostatnio przypisano poświadczenia, poczekaj 15 minut i spróbuj ponownie.

PRZYCZYNA

Ten problem występuje, jeśli konto administratora usługi Office 365 jest przypisane do zasad przypisywania ról "pusty". W takiej sytuacji administrator nie ma wymaganych uprawnień kontroli dostępu (RBAC) opartych na rolach, aby uzyskać dostęp do panelu sterowania programu Exchange za pośrednictwem aplikacji Outlook Web App.

ROZWIĄZANIE

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać poniższe kroki:

 1. Nawiązywanie połączenia z usługą Exchange Online przy użyciu zdalnego programu PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  Nawiązywanie połączenia z usługą Exchange Online przy użyciu zdalnego programu PowerShell

 2. Pobierz kolejne zasady przypisywania ról. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie:

  $a= Get-RoleAssignmentPolicy -Organization contoso.com | where{$_.IsDefault -ne $true} Uwaga Jeśli w organizacji nie ma żadnych dodatkowych zasad przypisywania ról, należy utworzyć zasady przypisywania ról przed uruchomieniem tego polecenia. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić w usłudze Exchange Online, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  Tworzenie nowych zasad przypisywania ról

 3. Przypisz zasady przypisywania ról do administratora globalnego. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie:

  Set-Mailbox joe@contoso.com -RoleAssignmentPolicy $a.Identity

 4. Upewnij się, że rola została przypisana poprawnie. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie:

  Get-Mailbox joe@contoso.com -RoleAssignmentPolicy

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×