Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Omówienie

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydane aktualizacje. Zawsze należy zainstalować najnowszą aktualizację.

Po zainstalowaniu tej poprawki może być konieczne zaktualizowanie licencji w celu uzyskania dostępu do nowych obiektów zawartych w tej lub poprzedniej aktualizacji. (Dotyczy to tylko licencji klienta).

Aby uzyskać listę aktualizacji opublikowanych dla programu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2, zobacz opublikowane aktualizacje dla programu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2. Aktualizacje są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów, którzy korzystają z usługi Microsoft Dynamics wydanej Aktualizacje dla programu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Ważne

Zalecamy skontaktowanie się z partnerem microsoft dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy twoje środowisko jest zgodne z poprawkami lub aktualizacjami, które zostaną zainstalowane. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współdziałaniem z dostosowaniami i produktami innych firm współpracującymi z rozwiązaniem Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Problemy, które zostały rozwiązane w tej aktualizacji

W tej aktualizacji rozwiązano następujące problemy.

Poprawki platformy

IDENTYFIKATOR

Tytuł

459569

Podczas personalizowania strony można dodać tylko jedną akcję (Visible = false) za pomocą kodu AL.

463838

Proces tworzenia trwa zbyt długo podczas obsługi nieprawidłowego ładunku.

464117

Nie można użyć akcji Pokaż lub Ukryj w trybie projektowania.

463860

Nagłówek żądania HTTP X-Forwarded-For jest automatycznie dodawany do wdrożeń lokalnych.

457360

Podczas ponownego określania warunku filtru wybrana wartość nie jest wybierana, a wypełnione pola stają się puste po ponownym określeniu filtru w prod. Order Comp. i Raport routingu.

461017

Użytkownicy będący gośćmi nie mogą publikować dzierżaw klientów będących rozszerzeniami.

460552

Rekordów z długimi wartościami pól RecordId nie można odczytać z bazy danych.

462563

Naprawianie funkcji zakleszczenia podczas odinstalowywania dzierżawy.

461790

Grupa promowanych akcji nie używa angielskich podpisów jako rezerwowych, ale zamiast tego używa podpisów angielskich zdefiniowanych przez system.

462796

Nowe karty przeglądarki utkną w trybie "Przygotowywanie się" po utworzeniu nowych kart w tej samej sesji przeglądarki.

463466

Różnica w zachowaniu z podziałami wierszy w wersji 21.4 w porównaniu z wartością 21.3 powoduje problemy w polach komunikatów w rozszerzeniu partnera.

Poprawki aplikacji

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

457183

Komunikat Powiadomienie o zatwierdzeniu umożliwia modyfikowanie ogólnych ustawień powiadomień zamiast ustawień powiadomień osoby zatwierdzającej.

Administracji

461597

Komunikat o błędzie "Podaj numer NIP, który chcesz zweryfikować" podczas uruchamiania unijnego numeru nip. Wyszukaj pozycję Kontakty.

Administracji

462064

Błąd powiadomienia zawiera błędy gramatyczne i literówki.

Administracji

461703

Filtr daty przechodzenia do szczegółów jest nieprawidłowy podczas używania formuły okresu porównania dla zamkniętego okresu rozliczeniowego.

Zarządzanie gotówką

461721

Kod konta bankowego firmy nie jest początkowo wypełniany fakturą sprzedaży z pustym kodem waluty (LCY).

Zarządzanie gotówką

463624

Data podatku VAT nie jest aktualizowana po zaksięgowaniu transakcji z dziennika uzgadniania płatności.

Zarządzanie gotówką

464000

Pole Województwo nie znajduje się w porządku województwo ogólnego.

Zarządzanie gotówką

453094

Podczas tworzenia noty korygującej na podstawie zaksięgowanej faktury sprzedaży z dodanym ręcznie adresem wysyłkowym wpis księgi elementów może otrzymać nieprawidłowy kod kraju.

Finansów

454145

Układ faktury sprzedaży nie spełnia lokalnych wymagań prawnych.

Finansów

454729

Zamówienia zakupu ogólnego lub zamówienia sprzedaży nie są automatycznie łączone z fakturą korygującą zakupu ani faktury korygującej sprzedaży podczas korzystania z odpowiedniej funkcji.

Finansów

460306

Funkcja Wyczyść filtr nie działa w podformularzu Zapisy księgi konta bankowego po dopasowaniu wpisów w uzgadnianiu konta bankowego.

Finansów

460671

Filtr Dozwolone wartości działa nieprawidłowo w przypadku wymiarów domyślnych, jeśli na końcu zakresu filtru zostaną dodane nowe wartości wymiarów.

Finansów

461021

Data ukończenia w przypomnieniu/fin. Wpis opłaty jest nieprawidłowo aktualizowany podczas zmiany daty ukończenia w zapisie księgi klienta.

Finansów

461369

Daty podatku VAT i zamień datę podatku VAT są wyświetlane w polu Wpis wsadu, natomiast w ustawieniach księgi głównej wartość Użycie daty podatku VAT jest ustawiona na wartość "Nie używaj funkcji Daty VAT".

Finansów

461384

Nr. Ustawienia linii serii dla każdej daty początkowej są ignorowane podczas uruchamiania funkcji Ponumeruj numery dokumentów w Dzienniku Ogólnym.

Finansów

462408

Filtr: przeczyść. Faktury. Wiersz jest wyświetlany niepoprawnie zamiast wpisów G/L na stronie żądania raportu rejestru G/L.

Finansów

462452

W dokumentach sprzedaży nieopisanych i opublikowanych brakuje numeru NIP.

Finansów

462522

Szablon RDLC Standardowa faktura za sprzedaż nie zawiera numeru VAT firmy.

Finansów

462638

Flaga "Dozwolone" nie jest aktualizowana poprawnie dla nowo dodanej wartości wymiaru, jeśli wartość znajduje się w zakresie filtru dla "Dozwolone filtry wymiarów".

Finansów

462939

Błąd podczas scalania zduplikowanych klientów lub dostawców, a każdy zduplikowany klient lub dostawca ma wiersze komentarzy.

Finansów

462955

Data opublikowania nieoczekiwanie zmienia się w dzienniku ogólnym cyklicznym w przypadku wierszy z datą księgowania spoza dozwolonego zakresu dat księgowania i wierszy z datą wygaśnięcia w przeszłości.

Finansów

463628

Wprowadzanie podatku VAT w datach może być modyfikowane nawet wtedy, gdy nie jest dozwolone, jeśli okres rozliczeniowy jest zamknięty lub wpisy VAT są zamknięte.

Finansów

463839

Data podatku VAT w scenariuszu bez zastosowania jest równa dacie VAT oryginalnej transakcji, w której powinna być równa dacie VAT transakcji, której nieobsadzone transakcje powinny być równe.

Finansów

463840

Kwota kolumny sumowania rachunku jest nieprawidłowa w zestawieniu VAT, jeśli data podatku VAT i data księgowania są w różnych okresach.

Finansów

464111

Problem z zapisanymi wartościami Wymiary w dzienniku standardowym.

Finansów

462635

W raporcie Budżet K/G nie jest wyświetlana ta sama kwota co pozycje G/L budżetu.

Finansów

462484

Po uaktualnieniu do wersji 21.3 wybierz pozycję Nie. Brakuje opcji Uzgadnianie konta.

Finansów

462965

Nie można przenieść zamówienia zakupu IC ze skrzynki odbiorczej IC, jeśli zamówienie ma linię rabatu powyżej 50% i ceny z podatkiem VAT.

Finansów

463637

"Zafakturowano ilość nie może być większa niż suma Qty Assigned i Qty. komunikat o błędzie "Przypisz" po zmianie pozycji Ilość opłat za element. aby przypisać wartość ujemną w kolejności początkowej.

Finansów

462970

Problem z funkcją automatycznego dopasowywania konta bankowego.

Finansów

461110

Send-ahead Quantity =1 powoduje problem z wydajnością podczas uruchamiania ponownego obliczania planu regeneracyjnego w arkuszu planowania z tysiącami żądań ilościowych.

Zapasów

462491

Użytkownicy mogą importować puste rekordy i powoduje, że komunikat o błędzie "Jednostka kodu miary musi mieć wartość w wierszu dziennika magazynu: Nazwa szablonu dziennika=xxxxx, nazwa partii dziennika=xxx" podczas postępowania z tabelą i pakietami konfiguracji jednostki miary elementu.

Zapasów

462609

W przypadku wyłączenia opcji "Przewidywany koszt księgowania w usłudze G/L" w konfiguracji zapasów jest potrzebny komunikat ostrzegawczy dotyczący tych wartości.

Zapasów

462973

"Qty. Dokładność zaokrąglania w elemencie XXX powoduje, że ilość jest zużywana, a ilość do wykorzystania (podstawowa) nie jest saldo" komunikat o błędzie dla zaokrąglania kolejności złożenia podczas księgowania.

Zapasów

464221

Aby rozpoznać opcję Poniesienie kosztu na G/L od wersji 20.0, należy wybrać opcję Strona żądania raportu we wpisie w kolejce zadań.

Zapasów

463851

Poziom zapasów jest ustawiony na zero dla wszystkich elementów podczas wybierania pozycji Elementy wiersza w zamówieniu sprzedaży w aplikacji Telefon.

Zapasów

456801

Linie planowania nie są tworzone zgodnie z oczekiwaniami podczas używania funcitonu Przenieś do linii planowania dla wpisów księgi zadań.

Zadania

462143

Wymiary zadania nie są przekazywane do dostarczania dokumentów podczas korzystania z planowania zamówień.

Zadania

462467

Można ustawić tylko dwa miejsca dziesiętne w dyskontie liniowym ceny i rabatów dla miejsc pracy.

Zadania

463384

Po zmianie nazwy stanowiska pola nie są aktualizowane o nowe numery zadań na liście Cennika zadań sprzedaży.

Zadania

463385

Pola Lista cen zadań sprzedaży nie są aktualizowane poprawnie podczas kopiowania zadania.

Zadania

463541

Po zmianie nazwy zadania nr zadania w polu Ceny zadania sprzedaży skopiowanego zadania nazwa zadania zostanie zmieniona na wartość Nr zadania.

Zadania

463370

Nie można zmienić nazwy klienta na karcie zadania klienta z tym samym imieniem i nazwiskiem klienta, ale innym numerem.

Zadania

460566

Wielkość wiersza planowania zadań zmienia się po opublikowaniu wielu zamówień zakupu jako częściowo odebranych i częściowo zafakturowanych przy użyciu funkcji Łącze do użycia zadania.

Zadania

454720

"Pole 'Nie'. w tabeli 'Prod. Order Routing Line' has changed in the database between initial and JIT load. Pola powodujące obciążenie JIT to:...". podczas przenoszenia operacji centrum maszyn do innego centrum maszyn.

Produkcji

460218

Wartości argumentu Qty. Na rodzica, ilość. W przypadku pól Koszt pierwszego elementu i Koszt jednostkowy dla typu w udziałach kosztów bom są niepoprawne.

Produkcji

461537

Zmiana kolejności zapasów jest nieprawidłowa dla raportu, a zużyte lub pozostałe ilości są resetowane w przypadku czynienia z linią odświeżania na poziomie zlecenia montażu.

Produkcji

463323

Kopiuj do ponownego pytania. W arkuszu planowania istnieje opcja arkusza dla zamówień produkcyjnych.

Produkcji

463638

Użytkownicy mogą usuwać jednostkę kodu miary (UOM) i publikować w przypadku zamówień produkcyjnych.

Produkcji

463825

Wiele zamówień są używane do partii, do zamówienia i wielu zamówień produkcyjnych, gdy zapasy są dostępne.

Produkcji

462442

Nie można dwa razy przypisać szansy sprzedaży do różnych ofert sprzedaży.

Marketing

461917

Zduplikowane linie opłat za usługę są dodawane do zamówienia zakupu po zmianie pozycji "Zapłać dostawcy" na "Zapłać innemu dostawcy" w wersji niemieckiej.

Zakupu

461964

Data zamówienia wiersza jest aktualizowana bez potwierdzenia podczas aktualizowania daty zamówienia przy użyciu funkcji Zamówienia zakupu z odata V4.

Zakupu

462418

Komunikat o błędzie "Konto przedpłaty jest przypisane do grupy księgowania podatku VAT" podczas próby opublikowania faktury przedpłaty.

Zakupu

462272

Wybranie pozycji Nowy dokument od dostawcy spowoduje utworzenie dokumentu zakupu, w którym typ linii zatrzymuje się na elemencie bez listy rozwijanej, a użytkownicy muszą przechodzić do szczegółów pozycji Element, wybrać pozycję Otwórz pełną listę i wybrać pozycję Lista odnośników opcji.

Zakupu

463464

Pole daty zamówienia jest zmieniane we wszystkich wierszach, a wpisy użytkowników są usuwane po zmianie nagłówka daty zamówienia w zamówieniu zakupu.

Zakupu

461624

Błąd dotyczący lokalizacji i metody wysyłki podczas obsługi strony klienta z konfiguracją kodu lokalizacji lub metody wysyłki i wysyłki do kodu przy użyciu innej lokalizacji lub innej metody wysyłki.

Sprzedaży

461803

Nie można utworzyć nowego cudzysłowu sprzedaży przy użyciu kopii dokumentu z zarchiwizowanej oferty sprzedaży, która nie zawiera numeru klienta.

Sprzedaży

463454

Komunikat o błędzie "Nie można obliczyć daty na podstawie niezdefiniowanej daty". Komunikat o błędzie podczas próby zmiany warunków płatności przy użyciu pustej daty dokumentu.

Sprzedaży

463463

Seria Zdefiniowany klient nr w szablonie klienta nie jest wyświetlana w nowo utworzonych klientach w zleceniu serwisowym.

Sprzedaży

464787

Po zmianie nazwy kodu wariantu elementu aktualizacja nie zostanie odzwierciedlona w cenniku sprzedaży.

Sprzedaży

461134

Na stronie Opcja w raporcie Klient — saldo do daty są wyświetlane pozycje bez salda.

Sprzedaży

458261

Kwota kontraktu na cały rok jest księgowana na stronie Przychód w pierwszym miesiącu w przypadku prowadzenia raportu o przedpłaconych umowach o świadczenie usług dla rocznie zawartej umowy o świadczenie usług.

Zarządzanie usługami

460314

Wybranie opcji Arkusz nie powoduje obliczenia wartości Dostępna ilość. aby wybrać poprawnie podczas tworzenia selektora magazynu dla pozostałej ilości w celu przetworzenia zamówienia sprzedaży, które jest pierwotnie częściowo pobierane i wysyłane.

Magazynu

460973

Pozycja Księgowanie wyboru zapasów blokuje tabelę żądań magazynu, jeśli data księgowania w polu Wyboru została zmieniona.

Magazynu

465003

Kod lokalizacji w tabeli Żądanie magazynu nie jest aktualizowany po zaktualizowaniu zamówienia sprzedaży lub zakupu po zwolnieniu i ponownym otwarciu dokumentu.

Magazynu

Poprawki aplikacji lokalnych 

APAC

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

462635

W raporcie Budżet K/G nie jest wyświetlana ta sama kwota co wpisy G/L budżetu w wersji APAC.

Finansów

462484

Po uaktualnieniu do wersji 21.3 w wersji APAC brakuje opcji Nie.

Finansów

AU — Australia

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

460214

Kwota jest niepoprawnie dopasowywana podczas korzystania z funkcji automatycznego dopasowywania uzgadniania bankowego w wersji australijskiej.

Zarządzanie gotówką

462484

Po uaktualnieniu do wersji 21.3 w wersji australijskiej brakuje opcji Nie.

Finansów

461117

Kwota w raporcie BAS nie jest równa łącznej kwocie z listy wyszczególnionej, gdy data księgowania i data gst różnią się w wpisach GST w wersji australijskiej.

Finansów

BE — Belgia

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

462521

"Wprowadź współczynnik konwersji dla taryfy nr. Komunikat o błędzie XXXXX" podczas korzystania z funkcji Sugeruj linie lub wstawiania pozycji Numer taryfowy w Dzienniku Intrastat z współczynnikiem konwersji ustawionym w numerach taryfowych w wersji belgijskiej.

Finansów

464215

Data podatku VAT i kod źródłowy są puste, gdy wpisy są tworzone na podstawie zestawienia CODA i dzienników finansowych w wersji belgijskiej.

Finansów

464214

Data podatku VAT nie znajduje się w raporcie dysku deklaracji VAT-VIES w wersji belgijskiej.

Podatek VAT/podatek od sprzedaży/intrastat

CA — Kanada

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

461643

Kwota na francuskich czekach jest wyświetlana w języku angielskim, a nie francuskim w wersji kanadyjskiej.

Finansów

464018

Kod pocztowy na adresie Remit-to nie jest wyświetlany w czeku drukowanego dostawcy podczas korzystania z układów raportu sprawdzania BRAK w wersji kanadyjskiej.

Finansów

461641

W przypadku eksportowania dodatnich wynagrodzeń adres e-mail nie jest eksportowany i nadal otrzymuje informacje o dostawcy zamiast adresu e-mail, nawet jeśli kod remit-to (Remit Adress) jest wskazany w dzienniku płatności w wersji kanadyjskiej.

Finansów

460566

Ilość wiersza planowania zadania zmienia się po opublikowaniu wielu zamówień zakupu jako częściowo odebranych i częściowo zafakturowanych przy użyciu funkcji Łącze użycia zadania w wersji kanadyjskiej.

Zadania

CZ — czeski

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

461415

Komunikat o błędzie "Nie masz uprawnień do tworzenia nagłówka dokumentu kasowego" podczas księgowania wysyłki sprzedaży w wersji czeskiej.

Zarządzanie gotówką

461043

Komunikat o błędzie "Data oryginalnego podatku VAT dokumentu musi być mniejsza lub równa dacie VAT w dzienniku liniowym gen. journal" podczas próby zamknięcia listu z wyprzedzeniem w sprzedaży z datą podatku VAT inną niż data księgowania w wersji czeskiej.

Finansów

459414

Opis wartości wymiaru nie jest aktualizowany po użyciu funkcji do automatycznego tworzenia i aktualizowania wymiarów w wersji czeskiej.

Finansów

464540

Funkcja czerwonego storno nie działa w wersji czeskiej.

Finansów

464937

Księgowanie faktur zakupu jest nieprawidłowe, gdy stawka VAT różni się od stawki faktury w wersji czeskiej.

Zakupu

461417

Uaktualnienie jest nieprawidłowe w przypadku zamykania zaliczki z góry Płatności w wersji czeskiej.

Uaktualnienia

ES — Hiszpania

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

461784

Pole Nr faktury korygującej powinno być obowiązkowe w notach korygacyjnych z funkcją zamiany typu korekty w wersji hiszpańskiej.

Finansów

463692

Podczas obsługi niezrealizowanego podatku VAT w wersji hiszpańskiej data wprowadzenia podatku VAT zawiera nieprawidłową datę zamiast daty księgowania zamówienia płatności.

Finansów

463589

Problem z interfejsem SII i filtrami zabezpieczeń w wersji hiszpańskiej.

Finansów

464702

Wartość w raporcie Make 347 Declaration (Deklaracja make 347) jest niepoprawna, a w wersji hiszpańskiej brakuje wartości 2.

Finansów

463337

Błąd w pliku SII podczas przesyłania faktury sprzedaży bez opodatkowania ze specjalnym kodem schematu = 08 w wersji hiszpańskiej.

Podatek VAT/podatek od sprzedaży/intrastat

463366

Sumy w zestawieniu VAT nie są poprawnie obliczane z powodu problemu z zaokrąglaniem, gdy w wersji hiszpańskiej istnieje kwota WE.

Podatek VAT/podatek od sprzedaży/intrastat

FR — Francja

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

463623

Data podatku VAT nie jest aktualizowana w wpisach podatku VAT podczas księgowania dokumentu płatności w wersji francuskiej.

Zarządzanie gotówką

462423

Nie można skonfigurować od 01 do 09 w kluczu RIB w celu ulepszenia etykietki narzędzia w wersji francuskiej.

Zarządzanie gotówką

460250

Nie można ponownie utworzyć pliku płatności w poślizgu płatności 2, jeśli występuje błąd w poślizgu płatności 1 w wersji francuskiej.

Zarządzanie gotówką

IT — Włochy

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

462745

Filtr Typ partnera jest używany podczas sugerowania rachunków klientów w wersji włoskiej.

Zarządzanie gotówką

459519

Nie można skorygować zaksięgowanej faktury zakupu z wieloma ratami płatności w wersji włoskiej.

Sprzedaży

MX — Meksyk

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

461641

W przypadku eksportowania dodatniej płacy adres e-mail nie jest eksportowany i nadal otrzymuje informacje o dostawcy zamiast adresu e-mail, nawet jeśli w dzienniku płatności w wersji meksykańskiej jest wskazany kod remit-to (Adresy remit).

Finansów

462406

Utwórz usługę sieci Web PAC z wierszami szczegółów w kreatorze uaktualniania w wersji meksykańskiej.

Sprzedaży

NL — Holandia

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

462549

W propozycji telebankowej w wersji holenderskiej waluta obca i kwota obca są nieprawidłowe.

Zarządzanie gotówką

460545

Problem digipoort z elektronicznym deklaracją VAT w wersji holenderskiej.

Podatek VAT/podatek od sprzedaży/intrastat

NIE — Norwegia

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

460062

Błąd dzielenia przez 0 podczas eksportowania pliku SAF-T w wersji norweskiej.

Finansów

SE — Szwecja

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

463175

Data podatku VAT nie jest wypełniana podczas importowania pliku SIE w wersji szwedzkiej.

Finansów

461740

Domyślną wartością w komunikacie potwierdzenia transakcji stron UE jest NIE zamiast TAK podczas ręcznego tworzenia zamówienia zakupu wysyłki drop w wersji szwedzkiej.

Zakupu

461741

Flaga "Handel stronami z UE 3" nie jest wypełniana automatycznie w zleceniu zakupu wysyłki upuszczanej utworzonym na podstawie arkusza requisition, podczas gdy jest wypełniana tylko wtedy, gdy zamówienie zakupu zostało utworzone ręcznie w wersji szwedzkiej.

Zakupu

STANY ZJEDNOCZONE — Stany Zjednoczone

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

464018

Kod pocztowy na adresie Remit-to nie jest wyświetlany w czeku drukowanego dostawcy podczas korzystania z układów raportu sprawdzania braków w wersji Stany Zjednoczone.

Finansów

461641

W przypadku eksportowania dodatniej płacy adres e-mail nie jest eksportowany i nadal otrzymuje informacje o dostawcy zamiast adresu e-mail, nawet jeśli w dzienniku płatności w wersji Stany Zjednoczone jest wskazany kod remit-to (Remit Adress).

Finansów

463180

Saldo G/L w polu Data księgowania w raporcie Wyciąg bankowy wyświetla saldo końcowe wyciągu bankowego zamiast salda G/L w wersji Stany Zjednoczone.

Finansów

456103

Błąd podczas otwierania widoku niestandardowego Raport finansowy w wersji Stany Zjednoczone.

Finansów

460566

Ilość wiersza planowania zadania zmienia się po opublikowaniu wielu zamówień zakupu jako częściowo odebranych i częściowo zafakturowanych przy użyciu funkcji Łącze użycia zadania w wersji Stany Zjednoczone.

Zadania

461540

Zadanie jest niezrównoważone, a nota kredytowa nie jest uwzględniana w wierszu planowania zadań w wersji Stany Zjednoczone.

Zadania

Funkcje regulacyjne

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

462731

Dodaj pole Nr rejestracji do klientów i dostawców.

Zarządzanie finansami

Lokalne funkcje regulacyjne

BE — Belgia

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

460163

Odroczenia są poprawnie zarejestrowane i są wyświetlane w lokalnych raportach księgi zakupu lub księgi sprzedaży w wersji belgijskiej.

Zarządzanie finansami

CompanyInitialize.Codeunit GenJnlPostLine.Codeunit SourceCodeSetup.Page SourceCodeSetup.Table UpgradeBaseApp.Codeunit UpgradeTagDefinitions PurchaseLedger.Report SalesLedger.Report

462303

Zaktualizuj deklarację Intervat do wersji 9 w wersji belgijskiej.

Zarządzanie finansami

INTERVATHelper.Codeunit VATForm.Report

STANY ZJEDNOCZONE — Stany Zjednoczone

IDENTYFIKATOR

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

463361

Problem z numerem EIN dla firm w wersji United Stated.

Zarządzanie finansami

Rozszerzenia: IRS1096

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki programu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i zainstalowania z Centrum pobierania Microsoft.

Aktualizacja 21.5 dla programu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

Który pakiet poprawek do pobrania

Ta aktualizacja zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i pobierz jeden z następujących pakietów w zależności od wersji krajowej bazy danych microsoft Dynamics 365 Business Central 2022.

Kraj

Pakiet poprawek

AT — Austria

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 AT

AU — Australia

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 AU

BE — Belgia

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 BE

CA — Kanada

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CA

CH — Szwajcaria

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CH

CZ — Czechy

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 CZ

DE — Niemcy

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 DE

DK — Dania

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu DK Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

ES — Hiszpania

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu ES Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

FI — Finlandia

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 FI

FR — Francja

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 FR

GB — Wielka Brytania

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 UK

IN — Indie

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 IN

IS — Islandia

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 IS

IT — Włochy

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu informatycznego Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

MX — Meksyk

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu MX Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

NL — Holandia

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NL

NIE — Norwegia

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NO

NZ — Nowa Zelandia

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 NZ

RU — Rosja

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 RU

SE — Szwecja

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 SE

STANY ZJEDNOCZONE — Stany Zjednoczone

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 US

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz aktualizację 21.5 dla pakietu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 W1

Jak zainstalować lokalną aktualizację programu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2

Zobacz Jak zainstalować aktualizację programu Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musisz mieć zainstalowaną aplikację Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Więcej informacji

Zobacz więcej informacji o terminologii aktualizacji oprogramowania i programie Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy". 

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×