Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wprowadzenie

Aktualizacja 0,3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015 jest teraz dostępny. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tej aktualizacji.

Niniejsza aktualizacja będzie dostępna we wszystkich językach, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2015.

Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tej aktualizacji

Pakiet aktualizacji

Numer kompilacji

Nazwa pliku (wersja 32-bitowa)

Nazwa pliku (wersja 64-bitowa)

Serwer programu Microsoft Dynamics CRM 2015

7.0.3.0109

Nie dotyczy

CRM2015-Server-KB4018584-LangID-amd64.exe

Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2015

7.0.3.0109

CRM2015-Router-KB4018584-LangID-i386.exe

CRM2015-Router-KB4018584-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM dla Microsoft Office Outlook

7.0.3.0109

CRM2015-Client-KB4018584-LangID-i386.exe

CRM2015-Client-KB4018584-LangID-amd64.exe

Pakiet językowy 2015 programu Microsoft Dynamics CRM

7.0.3.0109

CRM2015-Mui-KB4018584-LangID-i386.exe

CRM2015-Mui-KB4018584-LangID-amd64.exe

Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 2015

7.0.3.0109

Nie dotyczy

CRM2015-Srs-KB4018584-LangID-amd64.exe

W najbliższej przyszłości następujący plik będzie dostępny do pobrania w Microsoft Download Center:

Download Aktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 r. 0,3

0,3 aktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015 r. jest dostępna dla odbiorców lokalnych.

Instalacja aktualizacji systemu Windows Użyć witryny Windows Update do automatycznego instalowania aktualizacji 0,3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015. Niniejsza aktualizacja będzie dostępna w aktualizacji systemu Windows w 4 kwartale roku kalendarzowego 2017.

Można skonfigurować system Windows, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania

Zmienianie sposobu instalowania systemu Windows lub powiadamia o aktualizacjach
  Aby zainstalować aktualizację 0,3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Update w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Na liście wyników kliknij Windows Update.

 3. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 4. Jeśli pojawi się komunikat, że Państwa, że ważne aktualizacje są dostępne lub które monituje o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz rodzaj sprawdzenia pola dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Kliknij przycisk dowolnej aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.

 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby wprowadzić hasło administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit o tym.

Instalacja ręczna Aby ręcznie zainstalować aktualizację 0,3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do następującej witrynie wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:

  Wykazu usług Microsoft Update

 2. W polu wyszukiwania wpisz 4018584, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać aktualizację do koszyka.

 4. Kliknij przycisk Pobierz.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk akceptuję , aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

 7. Gdy aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update przejdź do następujący artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323166 jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji, zamknij wszystkie istniejące sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchom nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.

 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2015.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania Z serwera z systemem Microsoft Dynamics CRM 2015 można odinstalować aktualizację 0,3. Jednak upewnić się, wykonanie kopii zapasowej bazy danych przed odinstalowaniem aktualizacji 0,3. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Tworzenie kopii zapasowej pełnej bazy danych (SQL Server)

Kopii zapasowych i przywracania baz danych systemu (program SQL Server)

Aktualizacja 0,3 rozwiązuje następujące problemy:

 • Błąd "Kod ISV przerwał tę operację" komunikat występuje, zamiast "InvalidPluginExecutionException".

 • Po odświeżeniu arkusza dynamicznego, formatowanie zmieni dla kolumny "Waluta" i "Data i godzina".

 • Po utworzeniu nowego rekordu encji szansy sprzedaży z sprzedaży pulpitu nawigacyjnego występuje błąd "Nie można pobrać właściwości"get_dataTableBody"".

 • Rekordy z niestandardowej relacji n: 1 z jednostką połączeń nie można scalić.

 • Okienko edycji jest niewidoczny, wybierając Edytuj obok pozycji produktu.

 • Dodatkowy odstęp pojawia się podczas przeglądania dla rekordu obiektu konta powiązane kontakty.

 • Podczas próby dodania innego serwera do wdrożenia programu CRM, występuje błąd, "klucz produktu nie jest zgodna z zainstalowaną wersją programu Microsoft Dynamics CRM".

 • Po włączeniu wyszukiwania pełnotekstowego, metadane atrybutu nie może być modyfikowane w indeks pełnotekstowy.

 • Podczas pisania wiadomości e-mail w programie CRM, spowoduje przeniesienie kursora, po wystąpieniu autozapisywanie.

 • "Zły indeks konwersacji" błąd występuje podczas próby śledzenia wiadomości e-mail do programu CRM.

 • Błąd "źródło danych nie jest w wymaganym formacie" występuje podczas importowania rekordów z formatu daty, który jest inny niż organizacja programu CRM.

 • Funkcja Zmieńwaluta nie jest modyfikowanie waluty.

 • Podczas próby przeniesienia do następnego etapu przepływu procesów biznesowych, błąd "trzeba wykonać kroki wymagane przed przejściem" występuje po zakończeniu wymaganych pól.

 • Błąd "EndGetResponse może zostać wywołany tylko raz dla każdej operacji asynchronicznej" występuje podczas wykonywania testów i Włącz jako działania zbiorczego.

 • Poziomy pasek przewijania w przebiegu procesu dużych firm nie pojawi się, jeśli jest ustawiony język arabski.

 • Odpowiedzi na kampanię nie są wyświetlane w widoku wszystkie działania na kampanię.

 • Nie można usunąć rekordu encji szansy sprzedaży po dodaniu pola zestawienia.

 • Błąd, który "określony format daty jest nieprawidłowy lub data jest poza prawidłowym zakresem" występuje podczas próby Znajdź dostępne godziny dla harmonogramu podczas korzystania z formatu Republiki Czeskiej.

 • Nie możesz wprowadzić zestaw "S" znaków Polski do "do:" pola wiadomości e-mail tworzone w programie CRM.

 • Wybierając ikonę Pomoc po załadowaniu zawartość mieszana występuje błąd.

 • Publiczność Yammer post jest niepoprawny podejmując stanowisko przy użyciu programu CRM.

 • Rekordu encji kontaktu, utworzone za pomocą synchronizacji po stronie serwera ustawia nazwiska adres e-mail skojarzony kontakt.

 • Raporty organizacji innych niż domyślne z wewnętrznych URL programu ADFS nie są wyświetlane.

 • Błąd "Nieoczekiwany błąd. Wystąpił błąd. Spróbuj wykonać tę akcję ponownie"występuje przy zachowaniu zespół sprzedaży rekordu encji możliwości.

 • Brakujące dane w powiązanych rekordów podczas eksportowania do programu Excel z programu Dynamics CRM dla programu Outlook.

 • Otwieranie rekordu encji produktu z szukania zaawansowanego Pokazuje okno Utwórz produkt.

 • Po zapisaniu błędu terminu cyklicznego "rekord jest niedostępny: żądany rekord nie został znaleziony lub nie masz wystarczających uprawnień do wyświetlania go" występuje.

 • Rekordy nie są tworzone podczas korzystania z integracji programu SharePoint dla jednostek szans sprzedaży i ofert we właściwej lokalizacji biblioteki dokumentów programu SharePoint.

 • Znaki specjalne nie są wyświetlane poprawnie po wyeksportowaniu pliku do tabeli przestawnej dynamicznych w programie Excel.

 • Po wybraniu funkcji szukania zaawansowanego w rekordzie użytkownika otwartych jest wiele okien.

 • Po zaktualizowaniu rekordu encji szansy sprzedaży, to pokazuje, że został on zmodyfikowany przez System zamiast użytkownika.

 • Eksportowanie arkusza dynamicznego członków marketingowej nie powiedzie się.

 • Wszystkie adresy dodane w rekordzie jednostki konta nie są przenoszone do nowego głównego rekordu, po zakończeniu scalania.

 • Wystąpi błąd otwierania materiały sprzedażowe, jeśli skreśla się załącznik pliku.

 • Podczas korzystania z funkcji Assign, z "Xrm.Page.getAttribute("ownerid").getValue()" zwracana jest niepoprawna wartość.

 • Przeglądarka internet doświadczenie może się zawiesić podczas próby usunięcia jednostki podrzędne z zachowaniem: Ogranicz więzów, Usuń.

 • Dodatkowe serwery są odnajdywane w serwerów programu CRM.

 • Pod pewnymi warunkami zduplikowane wiadomości e-mail są wysyłane z programu CRM podczas korzystania z synchronizacji po stronie serwera.

 • Tytuły kolumn widoki niestandardowe nie są wyrównywane do widok siatki.

 • Importowanie danych nie importuje wszystkich powiązanych pól do odpowiednich rekordów encji.

 • Okno dialogowe deactivate wymaga przewijanie należy wybrać przyczyny stanu podczas używania wartości innych niż domyślne.

 • Router poczty e-mail nie synchronizacji wiadomości e-mail, które są sprawdzane DKIM i błąd "nieprawidłowej poczty. Nie znaleziono elementów nagłówka oczekiwana - ewentualnie element projektu lub innego typu elementu przekazywane do tej skrzynki pocztowej "występuje.

 • Dostosowanie czasu letniego występuje na 8 listopada zamiast 25 października dla użytkowników w Turcji.

 • Zduplikowany atrybut wartości maski w tę samą przyczynę wpisu komunikat o błędzie podczas otwierania historię inspekcji.

 • Zduplikowane zadania systemowe element SLA są tworzone podczas synchronicznego przepływy pracy są używane.

 • Wartości dynamiczne wyświetlanie wyłączonych na ustawianie właściwości nowego etapu przepływu pracy.

 • Komunikat o błędzie "Nie można pobrać właściwości 'handleEvent' Niezdefiniowany lub null odwołania" występuje, gdy przełączanie pomiędzy zapisane widoki i przyciski wyniki na okno programu szukania zaawansowanego.

 • Błąd "to pole jest zamapowane jako więcej niż jeden raz. Usuń wszelkie zduplikowane mapowania, a następnie ponownie zaimportuj tę mapę danych"występuje podczas importowania temat jednostki danych z programu Excel.

 • Wystąpi błąd podczas uzyskiwania dostępu do widoku skojarzonym z działalności w jednostce działania w ramach kampanii.

 • W jednostce szansy sprzedaży przy użyciu widoku niestandardowego, który zawiera znak ampersand (&) w filtrze wystąpi błąd.

 • Program Exchange 2007 jest wyświetlany w Router poczty E-mail podczas konfigurowania przychodzących profilu, mimo że program Exchange 2007 nie jest obsługiwane.

 • Funkcja GetSharedRecordIdsForFilteredView powoduje problemy z wydajnością podczas generowania raportu.

 • Błąd "Nie można odnaleźć konta użytkownika systemu" występuje podczas próby śledzenia wiadomości e-mail do programu CRM przy użyciu programu Dynamics CRM dla programu Outlook.

 • Rekordy są niewidoczne w siatce Sub niestandardowego jest również przy użyciu relacji n: n niestandardowe.

 • Filtrowane widoki nie są wyświetlane poprawne wyniki podczas korzystania z rosyjski strefy czasowej.

 • Po wprowadzania wielu adresów e-mail oddzielonych średnikami w "do:" liniowe, komunikat "Znaleziono więcej niż jedno dopasowanie" występuje.

 • Rozwiązania zakończyła się niepowodzeniem z błędem "Processtrigger o identyfikatorze < GUID > nie istnieje".

 • Błąd "Wystąpił błąd. Akcja nie powiodła się"występuje podczas importowania bazy danych programu Dynamics CRM 2013 organizacji do wdrożenia programu Dynamics CRM 2015.

 • Pętla nieskończona aktualizacji występuje, gdy dwaj użytkownicy aktualizują ten sam rekord jednostki kontakt w tym samym czasie podczas korzystania z synchronizacji po stronie serwera.

 • Jeśli nowy formularz szybkiego podglądu jest tworzony z dwukropkiem, w polu Nazwa wyświetlana, to nie ma poprawnie na liście formularzy.

 • Zaproszona osoba jest w stanie śledzić termin od użytkowników spoza organizacji programu CRM w programie Dynamics CRM dla programu Outlook podczas korzystania z synchronizacji po stronie serwera.

 • IsEnabledForOutgoing, IsEnabledForIncoming, IsEnabledForACT nie uwzględnia się zmian po zmianie z synchronizacji po stronie serwera do innej opcji.

 • Błąd "Operacja TimeTrackingCacheLoader napotkała błędy" występuje podczas zapisywania rekordu encji sprawy, jeśli ustawienia regionalne są ustawione na wartości innej niż angielska.

 • JAWS czytnik ekranu nie odczytuje nazwy siatki lub nagłówki kolumn.

 • Okno dialogowe wyszukiwania pokazuje wszystkie rekordy pomimo jest ustawiane jako "Pokaż tylko moje rekordy".

 • Wyszukiwanie zostanie przeniesiony z fokus podczas korzystania z interfejsu użytkownika języka hebrajskiego.

 • Menedżer nie widzi zamówionego produktu użytkowników, których są one dyrektora podczas korzystania z Menedżera hierarchii.

 • Listy marketingowe nie są wyświetlane elementy członkowskie pod pewnymi warunkami.

 • Podczas zapisywania rekordu encji szansy sprzedaży, wystąpi błąd "Brak prvReadConnection".

 • Dynamics CRM dla aplikacji mobilnych nie stosować się do uprawnień opartych na roli w element RibbonDiffXML.

 • Kliknięcie łącza numer telefonu otwiera formularz Szybkie tworzenie w programie Dynamics CRM dla aplikacji mobilnych.

 • Etykiety "Miesiąc" na pulpitach nawigacyjnych niepoprawnie są tłumaczone z dodatkiem Pack dla języka francuskiego.

 • Obrazy na łącza nawigacyjne niestandardowe nie są wyświetlane na pasku nawigacyjnym.

 • W Dynamics CRM dla programu Outlook przycisk "Nowy" nie jest wyświetlany na pulpicie nawigacyjnym.

 • Żaden region użytkownika jest stosowane do formantu mapy Bing w programie CRM.

 • Uwaga rekordy zawierające podziały wierszy są zmieniane za każdym razem, gdy oddziaływały rekordu.

 • "Jeśli są scalane w tabelach podstawowych i rozszerzeń, to może przekroczyć limitów architektury Microsoft SQL Server i może spowodować niepowodzenie operacji scalania" błąd podczas importowania organizacji.

 • Dostęp odczytu na poziomie organizacji zastępuje ustawienia zabezpieczeń hierarchii.

 • Wyszukiwania nie działają zgodnie z oczekiwaniami po zmianie OrgDBOrgSetting "SetRegardingLookupDefaultEntityType" z "Default" do "Kontakt".

 • Błąd limitu czasu SQL występuje podczas próby przejścia do trybu offline za pomocą programu Dynamics CRM dla programu Outlook.

 • p_CascadeCollect jest ponownej kompilacji dla każdego wywołania, w każdym przypadku, gdy jest używana tabela tymczasowa w języku SQL.

 • Strony sieci Web nie jest poprawnie renderowana Jeśli wiadomość e-mail z CSS w treści znajduje się w okienku społecznych.

 • Dodawanie nowego wpisu do "do:" lub "DW:" pola spowoduje usunięcie poprzednio dodanego adresatów.

 • Odbiorców w "do:" lub "DW:" pól zniknie podczas rozpoznawania istniejącej wartości.

 • Faza potoku pojawia się puste i etapów sprzedaży powraca do "Kwalifikacje", jeśli rekord szansy sprzedaży jednostki zostaje ponownie otwarta.

 • Stan procesu nie jest aktualizowany po zaimportowaniu rozwiązania zarządzanego.

 • Układ zmiany produktów po skonwertowaniu rekordu encji oferty na rekordzie jednostki zamówienia.

 • Wyrównanie podsiatki produktów jest nieprawidłowe w formularzach encji szansy sprzedaży, oferty i faktury.

 • Gdy kwalifikujących rekordu encji potencjalnego klienta z widoku skojarzonego nie wyzwala reguły wykrywania duplikatów.

 • Błąd Konstruktora kwerend występuje w funkcji szukania zaawansowanego, gdy przy użyciu pokrewnych encji istniejącego produktu i nazwy atrybutu.

 • Pola odnośników tylko do odczytu nie są wyświetlane wszystkie dane Jeśli wiele wierszy są potrzebne do wyświetlania wartości.

 • Wiadomości e-mail nie powiedzie się synchronizować z aplikacją CRM z powodu błędu "Zły indeks konwersacji".

 • Błąd "nie można wyświetlić raportu. (rsProcessingAborted) "występuje, jeśli wstępnie filtrowane raport działa więcej niż dwadzieścia sekund.

 • Błąd skryptu, podając "Nie można pobrać właściwości 'get_tagName' Niezdefiniowany lub null odwołania" występuje po wyjściu obecność dla wiadomości Błyskawicznych włączony widok.

 • Opcja "Wysyłanie wiadomości E-mail" dla obiektu Konkurent nie pozostaje zaznaczone po przywracaniu lub importowaniu bazy danych.

 • Kalendarz usług nie jest aktualizowany po usunięciu wymaganych uczestników z rekordu encji termin.

 • Przy użyciu kodu z setVisible na polu powoduje opóźnienia ładowanie powiązanych formularzy.

 • Jeśli rozwiązanie zawiera niestandardowe rekordu encji działania z przepływu procesu biznesowego, importu rozwiązania nie powiedzie się.

 • "Etap" znika na przepływu procesu biznesowego, pod pewnymi warunkami.

 • Naciśnięcie klawisza tab nie przenosi kursor do następnego pola w oknie Szablon artykułu.

 • Wyrównanie pulpitu nawigacyjnego nie wyglądają tak samo jak to, co było doświadczenie w oknie podglądu.

 • Aplikacja zawiesza się po próbie usunąć członka z listy marketingowej, który jest zablokowany.

 • Etykieta pulpitu nawigacyjnego zapewnia możliwość wstrzyknąć luki umożliwiające ataki XSS.

 • Usługa usuwania nie powoduje usunięcia subskrypcji z wartością LastSyncStartedOn wartości null.

 • Metoda getDirection w procesie biznesowym zawsze przepływów zwraca "Dalej".

 • Błąd "rekordu o identyfikatorze = < GUID > nie istnieje" występuje po usunięciu wielu rekordów w wierszu.

 • Edytor OrgDBOrgSettings nie zezwala na zmianę parametrów dla "DisableClientUpdateNotification".

 • Błąd skryptu występuje podczas próby dodania do listy marketingowej do kontaktu encji formularza podsiatkę w Dynamics CRM dla programu Outlook.

 • Nie można wyróżnić lub skopiować tekst z formularza podczas korzystania z programu Internet Explorer 11 lub Microsoft Edge.

 • Nie można filtrować widok na pole elementu OptionSet, jeśli to pole jest również używane w definicji widoku.

 • Błędy generowane z niestandardowych dodatków plug-in nie są poprawnie sformatowane.

 • Nie można przejść do rekordu encji działania z widoku przy pojedynczym kliknięciu rekordu.

 • Nie można wyświetlić pola notatek po aktualizacji do Mozilla Firefox w wersji 49.0.1.

 • Pola obliczane waluty mają limit pięciu zamiast dziesięciu, przy użyciu Kreatora raportów.

 • Wybranie "Artykuł w wiadomości E-mail" nie wypełnia tego artykułu w treści wiadomości e-mail w programie CRM.

 • Jeśli adres e-mail jest usuwany z rekordu encji kontaktu w programie CRM i następnie zsynchronizowane przy użyciu synchronizacji po stronie serwera, zmiana nie jest widoczna w wymianie.

 • Jeśli wiadomości e-mail są propagowane w Dynamics CRM dla programu Outlook są wyświetlane okna dialogowe postępu "Skontaktowanie się z aplikacją CRM" i "Zawijanie Up".

 • Wykonywania na rekordy jednostki aktywności eksport Excel zwróci wszystkie aktywne rekordy działalności organizacji.

 • Etap nawigacji nie działa na przepływ procesów biznesowych po plugin napotka okno "Nie można wrócić".

 • Kreator raportów nie powiedzie się, podczas dodawania kolumn więcej niż 21.

 • Wyeksportować tabele przestawne nie przestrzegać regionalnych zastępujące znaku separatora dziesiętnego.

 • Terminy zsynchronizowane wyświetlania przypomnień bez względu na opcje przypomnienia w programie Outlook.

 • MonitoringAgentService ulega awarii, gdy istnieją dwie organizacje z samym Nazwa_serwera_sql, ale z różnych obudowy.

 • Wysokość okien iFrame są dotknięte opcją "Automatyczne rozwinięcie w celu wykorzystania dostępnej przestrzeni".

 • Kontakty z adresów e-mail usunięte nie są synchronizowane do programu CRM za pomocą synchronizacji na serwerze.

 • Operacje asynchroniczne pobrać zablokowane w stanie "W toku" lub "Anulowania".

 • Błędy programu SQL występują przy ciągnięciu dzienników inspekcji, gdy tabele inspekcji zawierają znaczną ilość danych.

 • Raporty działa wolno z powodu SQL wybór planów kwerend nieefektywne.

 • Usuwanie pasków poleceń i nawigacji w programie CRM nie wyłącza przyciski z wykorzystywane.

 • Skrzynki pocztowe nie można przetworzyć i zostały zablokowane przy użyciu synchronizacji po stronie serwera.

 • Synchronizacja na serwerze wyłącza skrzynki pocztowej, jeśli rekord użytkownika jest nieaktywny.

 • Nie można nawiązać połączenia podczas wywołania usługi webservice .NET.

 • Kopie piaskownicy się nie powieść, jeśli istnieje pole obliczeniowe w encji jednostki biznesowej.

 • Podczas ustawiania turecki jako bieżącą strefę czasową, regulacji czasu letniego oszczędności zastosuje, nawet jeśli to one nie są przestrzegane.

 • Duplikaty terminów, kontaktów i zadań występują podczas korzystania z synchronizacji po stronie serwera.

 • Edytowanie kryteriów filtrowania zostaną odznacz wcześniej wybrane opcje w "Dodawanie kolumn znaleźć".

 • Umowy dotyczące poziomu usług Pokaż nieprawidłowy czas pozostałych po wystąpieniu regulacji czasu letniego oszczędności.

 • Okno wykrywanie duplikatów nie jest wyświetlany, chyba że istnieje konflikt w harmonogramie.

 

Aktualizacja 0,3 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
 

Informacje o plikach nie jest dostępny w tej chwili.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×