Aktualizacja do dostawcy usług kryptograficznych Microsoft Windows CE jednostki Organizacyjnej i podpis odcisk palca w systemie Windows Embedded Compact 7

Wprowadzenie

W tym artykule opisano aktualizację Microsoft Windows CE kryptograficznych usługi dostawcy jednostki Organizacyjnej i podpis odcisk palca w systemu Windows Embedded Compact 7.

Podsumowanie

Istniejący kod (OU) podmiotu certyfikatu podpisywania został zmieniony z "Microsoft Operations Puerto Rico" na "Microsoft Ireland Operations Limited" w systemie Windows Embedded Compact 7.

Odcisk palca Microsoft Windows CE Service Provider podpis kryptograficzny jest aktualizowany w systemie Windows Embedded Compact 7. Okres ważności certyfikatu podpisywania kodu zostaną zmienione w następujący sposób:

Stary okres ważności

5 października 2017 – 5 października 2018

(10/05/2017 – 10/05/2018)

Nowy okres ważności

6 września 2018 – 6 września 2019

(9/06/2018 – 9/06/2019)

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Pobieranie informacji

Systemu Windows Embedded Compact 7 comiesięczna aktualizacja (grudnia 2018) jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Aby pobrać aktualizację, przejdź do Urządzenia Partner Center (DPC).

Rodzaj procesora, którego dotyczy każdy plik jest widoczny nazwę każdego pliku w sekcji "Informacje o plikach".

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu zostały również zainstalowane.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących metod:

  • W menu Tworzenie kliknij Czystego roztworu, a następnie kliknij Budowania rozwiązania.

  • W menu Tworzenie kliknij przycisk Odbuduj rozwiązanie.

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania.

Zastąpienie aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o pliku

Pliki, które są zawarte w tym pakiecie:

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Ścieżka

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

384,878

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

331,002

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

425,132

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

371,260

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

371,932

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

317,980

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

384,998

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

331,122

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

425,190

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

371,318

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

372,048

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

318,096

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

384,110

11-Dec-2018

00:53

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

330,234

11-Dec-2018

00:53

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

424,302

11-Dec-2018

00:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

370,430

11-Dec-2018

00:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

371,130

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

317,178

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

381,914

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

327,656

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

414,376

11-Dec-2018

00:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

360,150

11-Dec-2018

00:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

369,558

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

315,232

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

382,648

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

328,422

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

415,166

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

360,972

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

370,356

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

316,058

11-Dec-2018

00:52

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

359,044

11-Dec-2018

00:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

305,100

11-Dec-2018

00:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

373,030

11-Dec-2018

00:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

319,100

11-Dec-2018

00:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Mincrypt.lib

Nie dotyczy

342,616

11-Dec-2018

00:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Mincrypt_coredll.lib

Nie dotyczy

288,592

11-Dec-2018

00:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

357,000

11-Dec-2018

00:39

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Dssdh.dll

Nie dotyczy

135,824

11-Dec-2018

00:39

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

209,552

11-Dec-2018

00:39

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

357,000

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Dssdh.dll

Nie dotyczy

135,824

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

209,552

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

357,000

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Dssdh.dll

Nie dotyczy

135,824

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

209,552

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

357,008

11-Dec-2018

00:39

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Dssdh.dll

Nie dotyczy

135,824

11-Dec-2018

00:39

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

209,552

11-Dec-2018

00:39

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

357,008

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Dssdh.dll

Nie dotyczy

135,824

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

209,552

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

357,008

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Dssdh.dll

Nie dotyczy

135,824

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

209,552

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

357,024

11-Dec-2018

00:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Dssdh.dll

Nie dotyczy

131,744

11-Dec-2018

00:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

209,560

11-Dec-2018

00:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

357,024

11-Dec-2018

00:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Dssdh.dll

Nie dotyczy

131,744

11-Dec-2018

00:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

209,560

11-Dec-2018

00:45

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

357,024

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Dssdh.dll

Nie dotyczy

131,744

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

209,560

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

434,832

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dssdh.dll

Nie dotyczy

160,400

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

250,504

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

434,832

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dssdh.dll

Nie dotyczy

160,400

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

250,504

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

434,832

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dssdh.dll

Nie dotyczy

160,400

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

250,504

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

434,832

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dssdh.dll

Nie dotyczy

160,400

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

250,512

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

434,832

11-Dec-2018

00:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dssdh.dll

Nie dotyczy

160,400

11-Dec-2018

00:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

250,512

11-Dec-2018

00:45

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

434,832

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dssdh.dll

Nie dotyczy

160,400

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

250,512

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

303,776

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Dssdh.dll

Nie dotyczy

123,552

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

189,104

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

303,776

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Dssdh.dll

Nie dotyczy

123,552

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

189,104

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Bcrypt.dll

Nie dotyczy

303,776

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Dssdh.dll

Nie dotyczy

123,552

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Rsaenh.dll

7.0.18341.0

189,104

11-Dec-2018

00:44

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Informacje

Więcej informacji na temat terminologii stosowanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×