Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

W programie Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 można opublikować witrynę sieci Web przy użyciu ograniczonego delegowania protokołu Kerberos. W zależności od witryny sieci Web można zmienić sposób, w jaki program ISA Server żąda biletu protokołu Kerberos uwierzytelnionego użytkownika. Domyślnie program ISA Server 2006 używa formatu "domena NETBIOS name\User", gdy żąda biletu protokołu Kerberos. W związku z tym nazwa domeny i nazwę użytkownika w biletu Kerberos będą podobne do następujących:

Użytkownik: FirstName. LastNamesfera: MyCompanyJednak niektóre witryny sieci Web wymagają w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) w biletu protokołu Kerberos. W tym scenariuszu nazwa domeny i nazwę użytkownika w biletu Kerberos powinien wyglądać następująco:

Użytkownik: FirstName. LastNamesfera: MyCompany. EMEA. Intra

Więcej informacji

Dostępna jest teraz Aktualizacja umożliwiająca kontrolowanie nazwy domeny i formatu nazwy użytkownika w scenariuszach ograniczonego delegowania protokołu Kerberos. Aby zastosować tę aktualizację, wykonaj następujące kroki:

 1. Pobierz pakiet zbiorczy poprawek wymieniony w artykule 960148 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  960148 Opis pakietu poprawek dla programu ISA Server 2006:19 listopada 2008

 2. Zainstaluj pakiet zbiorczy poprawek na wszystkich komputerach z programem ISA Server.

 3. Uruchom Notatnik.

 4. Wklej następujący skrypt do pliku Notatnika.

  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"Const SE_VPS_NAME = "UseFQDNinKerberosTicket"Const SE_VPS_VALUE = 2Sub SetValue()  ' Create the root obect.  Dim root ' The FPCLib.FPC root object  Set root = CreateObject("FPC.Root")  'Declare the other objects needed.  Dim array    ' An FPCArray object  Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection  Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object  ' Get references to the array object  ' and the network rules collection.  Set array = root.GetContainingArray  Set VendorSets = array.VendorParametersSets  On Error Resume Next  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )  If Err.Number <> 0 Then    Err.Clear    ' Add the item    Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )    CheckError    WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name  Else    WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)  End If  if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then    Err.Clear    VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE    If Err.Number <> 0 Then      CheckError    Else      VendorSets.Save false, true      CheckError      If Err.Number = 0 Then        WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"      End If    End If  Else    WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"  End IfEnd SubSub CheckError()  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description    Err.Clear  End IfEnd SubSetValue
 5. Zapisz ten plik na jednym z komputerów z programem ISA Server 2006. Użyj rozszerzenia nazwy pliku vbs. Na przykład nazwa pliku ISA2006UseFQDNInKerberosTicket. vbs.

 6. Kliknij dwukrotnie plik VBS, aby uruchomić skrypt.

Uwaga Skrypt w tej procedurze używa wartości domyślnej dla const SE_VPS_VALUE Właściwość (Const SE_VPS_VALUE = 2). Tę wartość można zmienić zgodnie z poniższą listą:

 • Jeśli ustawisz Const SE_VPS_VALUE = 0, nazwa NETBIOS domeny jest używany dla nazwy domeny. Przykład: użytkownik: FirstName. LastNameRealm: MyCompany

 • Jeśli ustawisz Const SE_VPS_VALUE = 1, główna nazwa użytkownika (UPN) jest używany dla nazwy użytkownika, a nazwa FQDN jest używany dla nazwy domeny. Przykład: użytkownik: FirstName. LastName@MyCompany. EMEA. IntraRealm: MyCompany. EMEA. Intra

 • Jeśli ustawisz Const SE_VPS_VALUE = 2, nazwa FQDN jest używana dla nazwy domeny. Przykład: użytkownik: FirstName. LastNameRealm: MyCompany. EMEA. Intra

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×