Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wprowadzenie

Dostępna jest aktualizacja dla programu Microsoft.NET Framework 3.5. Aby uzyskać więcej informacji o problemach, które rozwiązuje ta aktualizacja zobacz sekcję "Problemy, które ta aktualizacja rozwiązuje".

Więcej informacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Centrum pobierania firmy Microsoft

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:

Download Pobierz teraz pakiet.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach onlineFirma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji, jeśli są używane wszystkie pliki podlegające usterce. Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji.NET Framework, przed zastosowaniem tej aktualizacji.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację odwiedź następującą witrynę MSDN:

Opcje wiersza polecenia

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Jak odinstalować tej aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć apletu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Używany składnik usługi GDR

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012, Windows 8 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

system.web.extensions.dll

3.5.30729.6403

1,282,048

19-Apr-2013

22:05

system.web.extensions.dll

3.5.30729.6403

1,282,048

19-Apr-2013

22:05

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2012, Windows 8 x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

system.web.extensions.dll

3.5.30729.6403

1,282,048

19-Apr-2013

22:05

system.web.extensions.dll

3.5.30729.6403

1,282,048

19-Apr-2013

22:05

system.web.extensions.dll

3.5.30729.6403

1,282,048

19-Apr-2013

22:05

Składnik usługi LDR

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012, Windows 8 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

system.web.extensions.dll

3.5.30729.7043

1,282,048

19-Apr-2013

22:06

system.web.extensions.dll

3.5.30729.7043

1,282,048

19-Apr-2013

22:06

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2012, Windows 8 x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

system.web.extensions.dll

3.5.30729.7043

1,282,048

19-Apr-2013

22:06

system.web.extensions.dll

3.5.30729.7043

1,282,048

19-Apr-2013

22:06

system.web.extensions.dll

3.5.30729.7043

1,282,048

19-Apr-2013

22:06

Problemy, które rozwiązuje ta aktualizacja

Problem 1Rozważ następujący scenariusz:

  • Używasz przeglądarki, która nie jest rozpoznawany przez program ASP.NET, takich jak Amazon Kindle 2 pożaru lub Internet Explorer 11, aby dostęp do strony sieci Web opartych na środowisku ASP.NET.

  • Wyzwolić zdarzenie ogłaszania wstecznego na tej stronie sieci Web.

W tym scenariuszu ogłaszania wstecznego operacja nie powiedzie się i zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

"Błąd skryptu napotkano", "" __doPostBack"jest niezdefiniowana"


Informacje dotyczące produktów innych firm

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Problem 2Rozważ następujący scenariusz:

  • Witryny sieci Web platformy ASP.NET renderuje inną zawartość zależnie od przeglądarki użytkownika.

  • Użytkownik korzysta z programu Internet Explorer 11 do odwiedzenia tej witryny sieci Web programu ASP.NET.

W tym scenariuszu program ASP.NET nie może rozpoznać Internet Explorer 11 i nie będzie renderowana zawartość poprawnie. Użytkownik ma zastosowanie tej poprawki, Internet Explorer 11 mogą być rozpoznawane jako InternetExplorer przez program ASP.NET.

Problem 3Rozważ następujący scenariusz:

  • Strony ASP.NET zawiera panel aktualizacji, a wewnątrz niego jest ImageButton. Jeśli użytkownik kliknie ImageButton, wywoła zdarzenie częściowe odświeżenie strony i po stronie serwera kliknij zdarzenie.

  • Użytkownik korzysta z programu Internet Explorer 10 lub nowszym dostępu do tej strony ASP.NET, a następnie kliknie Imagebutton.

W tym scenariuszu, częściowe ogłaszania wstecznego kończy się niepowodzeniem i po stronie serwera, kliknij zdarzenie nie jest uruchamiany.

Problem 4Rozważ następujący scenariusz:

  • Istnieje strony ASP.NET, która zawiera menu sterowania.

  • Użytkownik wykorzystuje Internet Explorer 11 dostępu do tej strony i naciśnie klawisz Tab , aby przełączyć fokus między menu sterowania i inne formanty.

W tym scenariuszu użytkownik otrzyma następujący komunikat o błędzie dla kodu JavaScript:

Błąd: SCRIPT5007: nie można pobrać wartości właściwości "toLowerCase: obiekt ma wartość null lub niezdefiniowany

Uwaga 1 Znajduje się przełącznik konfiguracji ma być używany do powrócić do starego zachowania:<appSettings><add key="aspnet:UseLegacyBrowserCaps" value="true" />
</appSettings>

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×