Objawy

Usługa Instalator formantów ActiveX nie jest dostępna w systemie Windows Server 2008 R2. W związku z tym nikt poza administratorami nie można zainstalować zatwierdzonych formantów ActiveX bez wsparcia ze strony administratora.

Uwaga Usługa Instalator formantów ActiveX jest dostępny w systemie Windows 7 i Windows Vista.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, zostanie uruchomiony system Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Ponadto musi mieć zainstalowano funkcję Środowisko pulpitu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku service pack dla systemu Windows Server 2008 R2 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008 R2


Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 7/Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze sprawdzaj w sekcji „Stosuje się do”, do jakiego systemu operacyjnego dotyczy każda z poprawek.

 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Kamień milowy

  Składnik usługi

  6.1.760
  0,20 xxx

  Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.760
  1.21 xxx

  Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Pliki MANIFESTU (manifest) które są instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji "Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2". Pliki MANIFESTU oraz skojarzone zabezpieczeń pliki wykazu (.cat), są bardzo ważne, aby utrzymać stan zaktualizowanych składników. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Axinstsv.dll

6.1.7600.20926

114688

17-Mar-2011

05:13

x64

Axinstsv.dll

6.1.7601.21685

114688

17-Mar-2011

05:01

x64

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Instalator formantów ActiveX odwiedź następującą witrynę Microsoft TechNet:

Ogólnych informacji na temat usługi Instalator formantów ActiveXAby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 systemu Windows Server 2008 R2

Nazwa pliku

Amd64_0d78636d49c6f92fe102b314042ea09f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_63078cb6a59f32e0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0dbb1b5b918fba55561135c7c37d877a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_ef4ab2ea168168ec.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0de02fc43b335153e0f04644002198c3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_fd5d1361f70c951a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0feb8718e2945d3fe04480bac6e2f246_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_b5362121fdbead0f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_1592f64a1250947299086b2e95ae2e26_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_877ac83ff6af63b4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_15c71a0b1183f43fa97615bdbf7560f3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_3a9bbddb2fbd390c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_236b6673e7be8c5fd518b77f4b0b9f31_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_692e1c57ea982945.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

708

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_2e9ea8eb47fd9a2fd05805e68daf419c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_a26eea380546d431.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_39cd1a8bf8565a0c350e6ca96323956d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_0f050951208815f9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3aa02e6b86214463c3762adb48cf5953_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_97784bc6ccf91d03.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3b1b7f2f12a22153e7d9619ed515529e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_9cc774690f47381e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3bb01ccd3985bec680d7f72bdf62be3c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_133f09a2b8eff488.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3dd57a94ad6b0475fd6813abf0d62746_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_4c70a91615c83c50.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_42ca223151d82fbca7fc10b9be0cf822_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_5ca3f6a4903375ee.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_4bad74066de12f9e606a082ebd242a04_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_8089f7b3bb58de0d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_4bbe4071334481b1deaf856d1b098733_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_457ad4b075d533af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_53e5e19ab5bdb5c75f2e44f2374c168b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_3646fe80fee93aa0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_553e035c4541b49721ad0473565843d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_87145a2a1dbf6a16.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_5e76771687cc226f074daf5ea33c5b59_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_04b2b17863dfcbc0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_5f10bb3f4376d5d688a05f88d2c2972c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_635be8ad93567b3c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_68ec7e85337cec891f7cc4a988d937bf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_db9693ea151a848d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_68f8e4d2653cf5650a755a386316afd4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_68e57a7ba33eff85.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6b517110468e1462d36eaefe0aacc573_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_2105584c232e4f35.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6fb97b27f7e4f56223b0ff57fe80d48b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_fc4a1511841cc656.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_76cba2a222a5cd19df8bc5cbdb338171_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_9a175d13b096bdfb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_7e421eef68cb5f2afc6759b77effe51b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_c645670a044a2542.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_815541b7ce6f9c40f7fd62971a523b66_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_f2215d3b05b122f6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_87e8a405ea9ad87725f0aa9389f4034a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_3d32207839e19a20.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_90da99973b354fab0894340cd968822f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_cd23e16295b83024.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_91259df8ca0f8e3d50e200f1e33e034d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_87464cea382c96b6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_936db08945c38c5ffcbb49ae5d34fde2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_5cff43b1fb92dfb5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_9aeceb7ab2ac15a2f304f6b99e19024d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_45c514ecdd5ffaa4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_9b2463d0241dfa6dc7c3dd5934e0a4b8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_69eb68f49cc580a3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a5113aa13ff57bfb52dd7ab518cc356b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_5ad65086af56be1e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a9355da23a222780b08e068cc7f4c791_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_4807038849e880f5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_b8185726c9e30903cacf44f77aa5e605_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_a3b2e2ddc39ea8a5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_bbc3ff4c1dbd25438190a02549de5aa4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_1dcab8ca76cd7e17.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_bbcfa1983c0c16560de8e1f58a68e559_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_f044f72cbcad893c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c51bcc1cebcc9a0ea1ef9dff88330f57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_7e27fe202af5c235.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c597cc716aa9404dea3f55f9cd97595e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_8b3970a340c62e00.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c7027134e7055118e1a82e08bb36526b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_084a9dc032d5d43f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c86e795ef3e45a21e8df467fc6ee22bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_a83367fbfee78280.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ca4797342c8299d8389aedf8bc81ad35_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_df5835a4c333c972.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_dd111f0440e960883c4ff6f9ee1b8c88_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_d4e44ff1c4c2c832.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_eb320767aeb180112951056d2ca61a6f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_426bef7de6ece087.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

708

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_f5f05a53888a28a2c73f0cf68c4657c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_07938c41c4440180.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_f78a70e86431024a39b3fe69266214ff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_d27a6526abdc1d3b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_fa615c1a8d27d223707d328c8b5a9e2a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_d6bda0097807a9d7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_fc2964b00ba55322e04d8eb3bc961d65_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_b0413e3f6d35016f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ffdad460298b45dfe1c200e5731c01d9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_fddd8abe327f5d14.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

716

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_ar-sa_25eee66410cbc82d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_cs-cz_77383e87eed3f5af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_da-dk_14721eaee519f1ae.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_de-de_119db3eae6f04648.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_el-gr_ba33e17dd605aed6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_en-us_ba8e89e3d5ce520d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_es-es_ba59e6c7d5f543b2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_fi-fi_5974eb74cb0f35dc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_fr-fr_5d115cc6c8c75a14.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_he-il_a1310468af365b02.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_hu-hu_a481dd0ead272930.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_it-it_4739530d9ff93f92.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_ja-jp_e95ed21a9314516d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_ko-kr_8cc8aecf85851883.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_nb-no_755b30045daa443f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_nl-nl_739a7b425ed64e14.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_pl-pl_b9d6d5c443f8bbc8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_pt-br_bc2ac06842824fac.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_pt-pt_bd0c8fd441f1bf88.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_ru-ru_03afa19826d34db4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_sv-se_9faa8c0d1dfc580f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_tr-tr_48b7d6540cb85a00.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_zh-cn_1a14f451bcf02c1f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_zh-tw_1e1131a7ba61088f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_ar-sa_279361b20e23c541.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_cs-cz_78dcb9d5ec2bf2c3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_da-dk_161699fce271eec2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_de-de_13422f38e448435c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_el-gr_bbd85ccbd35dabea.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_en-us_bc330531d3264f21.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_es-es_bbfe6215d34d40c6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_fi-fi_5b1966c2c86732f0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_fr-fr_5eb5d814c61f5728.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_he-il_a2d57fb6ac8e5816.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_hu-hu_a626585caa7f2644.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_it-it_48ddce5b9d513ca6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_ja-jp_eb034d68906c4e81.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_ko-kr_8e6d2a1d82dd1597.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_nb-no_76ffab525b024153.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_nl-nl_753ef6905c2e4b28.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_pl-pl_bb7b51124150b8dc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_pt-br_bdcf3bb63fda4cc0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_pt-pt_beb10b223f49bc9c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_ru-ru_05541ce6242b4ac8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_sv-se_a14f075b1b545523.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_tr-tr_4a5c51a20a105714.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_zh-cn_1bb96f9fba482933.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-a..llservice.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_zh-tw_1fb5acf5b7b905a3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,085

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-axinstallservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_33c5c6a7a38a543c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

14,749

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-axinstallservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_356a41f5a0e25150.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

14,749

Data (UTC)

17-Mar-2011

Godzina (UTC)

22:38

Platforma

Nie dotyczy

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×