Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Streszczenie


W tym artykule opisano aktualizację oprogramowania, która pozwala Microsoft Service dla rozproszonych relacyjnej bazy danych architektury (DRDA) Uaktywnij uprawnienia, które są skojarzone z rola aplikacji, która jest zdefiniowana w bazie danych programu SQL Server.

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Obsługiwaną poprawkę, która zmienia domyślne zachowanie produktu jest teraz dostępne z Microsoft Support. Jednak ta funkcja jest przeznaczona do zmiany tylko w tym artykule opisano zachowanie. Zastosować go tylko do systemów, które rzeczywiście tego wymagają.

Ta aktualizacja jest uwzględniona w zbiorczej aktualizacji 1 dla programu Host Integration Server 2013.

Po zastosowaniu aktualizacji Service Microsoft dla DRDA jest aktualizowany do obsługi wywołanie procedury składowane w systemie SQL Server, takich jak sp_setapprole. Do wywołania procedury składowane w systemie SQL Server, takich jak sp_setapprole, musisz użyć programu COBOL firmy IBM, który używa statycznych SQL wywołanie systemu zdalnego programu SQL Server za pomocą instrukcji CALL z parametrami. Poniższy przykład zawiera kod COBOL, który pokazuje sposób wywoływania sp_setapprole procedura przechowywana przez przekazanie dwa wymagane parametry:

01 ROLENAM1 PIC X(8).
01 PASSWD1 PIC X(9).

Przenieś 'approle1' do ROLENAM1.
Przenieś "Hasło1" do PASSWD1.

SZEFOWIE SQL
WYWOŁANIE NWIND. SYS. SP_SETAPPROLE
               (:ROLENAM1,:PASSWD1)                                
KONIEC EXEC.

Więcej informacji

Rola aplikacji w programie SQL Server jest używany do niech aplikacja uruchamiana określonego zestawu uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ról aplikacji zobacz temat Ról aplikacji w dokumentacji programu SQL Server 2012. Role aplikacji w programie SQL Server zostanie włączone przez wywołanie sp_setapprole procedura przechowywana.

Często dostęp do danych w bazach danych SQL Server jest włączona, opartych na rolach aplikacji. Wywołując sp_setapprole procedura przechowywana przez Microsoft Service dla DRDA, niech klienci używający aplikacji role zarządzania dostępem do baz danych SQL Server, gdy są one zintegrowane z bazami danych programu IBM DB2.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.


Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×