Aktualizacja oprogramowania układowego października 2014 r. dla Microsoft Azure StorSimple urządzenia

Informacje o tej aktualizacji oprogramowania układowego

Ta zbiorcza oprogramowania układowego aktualizacja rozwiązuje problemy niezawodności i zawiera różne składniki sprzętowe. Po zastosowaniu tej aktualizacji następujące odpowiednie składniki są aktualizowane do określonej wersji.

Wersje zaktualizowanych składników dla oprogramowania układowego Talladega

ActiveBIOS:0.45.0006BackupBIOS:0.45.0004MainCPLD:17.0.0005ActiveBMCRoot:2.0.000EBackupBMCRoot:2.0.000EBMCBoot:2.0.0001Battery1Firmware:06.29Battery2Firmware:06.29DomFirmware:X231600CanisterFirmware:3.5.0.32CanisterBootloader:5.03CanisterConfigCRC:0xD1B030A4CanisterVPDStructure:0x06CanisterGEMCPLD:0x17CanisterVPDCRC:0xEE3504B4MidplaneVPDStructure:0x0CMidplaneVPDCRC:0xA6BD4F64MidplaneCPLD:0x10PCM1Firmware:1.00|1.05PCM1VPDStructure:0x05PCM1VPDCRC:0x41BEF99CPCM2Firmware:1.00|1.05PCM2VPDStructure:0x05PCM2VPDCRC:0x41BEF99C

Wersje zaktualizowanych składników dla oprogramowania układowego ebod

CanisterFirmware:3.5.0.32CanisterBootloader:5.03CanisterConfigCRC:0xF6BA98EACanisterVPDStructure:0x06CanisterGEMCPLD:0x14CanisterVPDCRC:0xBAA55828MidplaneVPDStructure:0x0CMidplaneVPDCRC:0xA6BD4F64MidplaneCPLD:0x10PCM1Firmware:3.11PCM1VPDStructure:0x03PCM1VPDCRC:0x6B58AD13PCM2Firmware:3.11PCM2VPDStructure:0x03PCM2VPDCRC:0x6B58AD13

Jak uzyskać tę aktualizację

Witryna Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna w Witrynie Microsoft Update.

Szczegółowe informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych zasadniczym warunkiem po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×