Aktualizacja sterownika WinUSB w wersji 1.9 dla systemów Windows XP, Windows Vista i Windows Server 2008

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano aktualizację umożliwiającą zainstalowanie wersji 1.9 pliku sterownika WinUSB i pliku biblioteki sterownika WinUSB w systemach operacyjnych Windows.

Windows USB (WinUSB) to sterownik rodzajowy dla urządzeń USB opracowany w tym samym czasie co architektura Windows Driver Foundation (WDF) dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Architektura WinUSB obejmuje sterownik trybu jądra (Winusb.sys) i dołączaną dynamicznie bibliotekę trybu użytkownika (Winusb.dll).

UwagaPakiety sterowników WinUSB utworzone przy użyciu zestawu Windows Driver Kit dla systemu Windows 7 umożliwiają automatyczne rozpowszechnianie i instalowanie wersji 1.9 plików. Gdy pakiet sterownika jest instalowany, sprawdza komputer w celu ustalenia obecnie zainstalowanej wersji sterownika WinUSB, a następnie aktualizuje pliki do wersji 1.9, jeśli mają starszą wersję.

Aby uzyskać więcej informacji o sterowniku WinUSB i wersjach dołączanych do różnych wersji systemu Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:

Więcej informacji

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Kliknij pozycję Programy i funkcje, a następnie kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

Uwaga Jeśli aktualizacja jest zainstalowana, lista zainstalowanych aktualizacji powinna zawierać pozycję WinUSB 1.9 (KB971286).

Aby sprawdzić, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana na komputerze z systemem Windows XP, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij pozycję Pokaż aktualizacje.

Uwaga Jeśli aktualizacja jest zainstalowana, lista zainstalowanych aktualizacji powinna zawierać pozycję Microsoft WinUsb 1.9.

Informacje dotyczące aktualizacji

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:

  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)

  • Windows Vista

  • Windows Server 2008

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2008

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×