Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wprowadzenie

W tym artykule opisano aktualizację ulepszającą komunikaty w określonych oknach dialogowych w systemach Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 i Windows Server 2012.

Rozwiązanie

Ta aktualizacja zmienia tekst wyświetlany w kilku oknach dialogowych prezentowanych podczas uruchamiania plików wykonywalnych. Te zmiany powinny ułatwić podejmowanie bardziej świadomych decyzji o tym, które pliki należy, a których nie należy uruchamiać.

Uwaga Ta aktualizacja zadziała tylko w przypadku, gdy na komputerze będzie zainstalowana aktualizacja 2792100.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji 2792100, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2792100 MS13-009: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer: 12 lutego 2013

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Windows Update.

Centrum pobierania Microsoft

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

System operacyjny

Aktualizacja

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi działać system Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows 8 lub Windows Server 2012.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

W poniższych tabelach wymieniono atrybuty plików instalowanych przez tę aktualizację w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows 8 i Windows Server 2012

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.2.920 0.16xxx

  Windows RT, Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20xxx

  Windows RT, Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Windows RT

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll.mui

6.2.9200.16550

46,080

06-Mar-2013

04:02

Not applicable

Authui.dll

6.2.9200.16550

2,059,264

06-Mar-2013

03:57

Not applicable

Actxprxy.dll

6.2.9200.16569

776,704

27-Mar-2013

22:55

Not applicable

Appinfo.dll

6.2.9200.16550

47,104

06-Mar-2013

03:57

Not applicable

Consent.exe

6.2.9200.16550

102,120

06-Mar-2013

07:31

Not applicable

Pdc.sys

6.2.9200.16570

63,720

27-Mar-2013

23:11

Not applicable

Shdocvw.dll.mui

6.2.9200.16550

16,896

06-Mar-2013

04:06

Not applicable

Shdocvw.dll

6.2.9200.16550

203,776

06-Mar-2013

03:58

Not applicable

Shell32.dll.mui

6.2.9200.16496

411,648

09-Jan-2013

23:33

Not applicable

Shell32.dll

6.2.9200.16550

17,390,080

06-Mar-2013

03:58

Not applicable

Windows.systemtoast.explorer.lnk

Not applicable

1,450

05-Nov-2012

23:32

Not applicable

Windowsshell.manifest

Not applicable

670

06-Jul-2012

20:16

Not applicable

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,889

27-Mar-2013

23:33

Not applicable

Twinui.dll

6.2.9200.16569

8,675,840

27-Mar-2013

22:56

Not applicable

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Not applicable

1,454

26-Mar-2013

23:14

Not applicable

Windows.systemtoast.share.lnk

Not applicable

1,547

26-Mar-2013

23:14

Not applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll

6.2.9200.16550

2,035,200

06-Mar-2013

05:02

x86

Authui.dll

6.2.9200.20654

2,035,200

06-Mar-2013

05:04

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.16569

754,176

27-Mar-2013

23:03

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.20674

753,664

28-Mar-2013

08:13

x86

Appinfo.dll

6.2.9200.16550

52,224

06-Mar-2013

05:02

x86

Consent.exe

6.2.9200.16550

104,680

06-Mar-2013

05:25

x86

Appinfo.dll

6.2.9200.20654

52,224

06-Mar-2013

05:04

x86

Consent.exe

6.2.9200.20654

104,680

06-Mar-2013

05:33

x86

Pdc.sys

6.2.9200.16570

57,576

27-Mar-2013

23:36

x86

Pdc.sys

6.2.9200.20674

57,576

28-Mar-2013

08:49

x86

Shdocvw.dll

6.2.9200.16550

199,168

06-Mar-2013

05:03

x86

Shdocvw.dll

6.2.9200.20654

199,168

06-Mar-2013

05:06

x86

Shell32.dll

6.2.9200.16550

17,561,600

06-Mar-2013

05:03

x86

Shell32.dll

6.2.9200.20654

17,560,576

06-Mar-2013

05:06

x86

Twinui.dll

6.2.9200.16569

8,857,088

27-Mar-2013

23:03

x86

Twinui.dll

6.2.9200.20674

8,856,064

28-Mar-2013

08:15

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll

6.2.9200.16550

2,303,488

06-Mar-2013

06:29

x64

Authui.dll

6.2.9200.20654

2,303,488

06-Mar-2013

05:06

x64

Actxprxy.dll

6.2.9200.16570

2,146,304

28-Mar-2013

05:41

x64

Actxprxy.dll

6.2.9200.20674

2,146,816

28-Mar-2013

10:40

x64

Appinfo.dll

6.2.9200.16550

70,144

06-Mar-2013

06:29

x64

Consent.exe

6.2.9200.16550

112,872

06-Mar-2013

07:10

x64

Appinfo.dll

6.2.9200.20654

69,632

06-Mar-2013

05:06

x64

Consent.exe

6.2.9200.20654

112,872

06-Mar-2013

07:32

x64

Pdc.sys

6.2.9200.16570

69,864

28-Mar-2013

06:05

x64

Pdc.sys

6.2.9200.20674

69,864

28-Mar-2013

12:41

x64

Shdocvw.dll

6.2.9200.16550

222,208

06-Mar-2013

06:31

x64

Shdocvw.dll

6.2.9200.20654

222,208

06-Mar-2013

05:08

x64

Shell32.dll

6.2.9200.16550

19,758,592

06-Mar-2013

06:31

x64

Shell32.dll

6.2.9200.20654

19,774,976

06-Mar-2013

05:09

x64

Twinui.dll

6.2.9200.16570

10,116,096

28-Mar-2013

05:43

x64

Twinui.dll

6.2.9200.20674

10,097,152

28-Mar-2013

10:42

x64


Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.

 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.760 1.22xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll

6.1.7600.17264

1,795,584

27-Feb-2013

04:50

x86

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

13-Jul-2009

20:41

Not applicable

Authui.dll

6.1.7600.21480

1,796,096

27-Feb-2013

04:45

x86

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

13-Jul-2009

20:41

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.18103

1,796,096

27-Feb-2013

04:49

x86

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

13-Jul-2009

20:41

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.22269

1,796,096

27-Feb-2013

04:27

x86

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

13-Jul-2009

20:41

Not applicable

Appinfo.dll

6.1.7600.17264

46,592

27-Feb-2013

04:49

x86

Consent.exe

6.1.7600.17264

101,720

27-Feb-2013

05:09

x86

Appinfo.dll

6.1.7600.21480

47,104

27-Feb-2013

04:45

x86

Consent.exe

6.1.7600.21480

101,720

27-Feb-2013

05:04

x86

Appinfo.dll

6.1.7601.18103

47,104

27-Feb-2013

04:49

x86

Consent.exe

6.1.7601.18103

101,720

27-Feb-2013

05:05

x86

Appinfo.dll

6.1.7601.22269

47,104

27-Feb-2013

04:27

x86

Consent.exe

6.1.7601.22269

101,720

27-Feb-2013

04:29

x86

Shdocvw.dll

6.1.7600.17264

180,224

27-Feb-2013

04:59

x86

Shdocvw.dll

6.1.7600.21480

180,224

27-Feb-2013

04:51

x86

Shdocvw.dll

6.1.7601.18103

180,224

27-Feb-2013

04:55

x86

Shdocvw.dll

6.1.7601.22269

180,224

27-Feb-2013

04:27

x86

Shell32.dll

6.1.7600.17264

12,867,584

27-Feb-2013

04:59

x86

Shell32.dll

6.1.7600.21480

12,871,680

27-Feb-2013

04:51

x86

Shell32.dll

6.1.7601.18103

12,872,704

27-Feb-2013

04:55

x86

Shell32.dll

6.1.7601.22269

12,875,776

27-Feb-2013

04:27

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll

6.1.7600.17264

1,930,240

27-Feb-2013

05:41

x64

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

13-Jul-2009

20:33

Not applicable

Authui.dll

6.1.7600.21480

1,930,240

27-Feb-2013

05:40

x64

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

13-Jul-2009

20:33

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.18103

1,930,752

27-Feb-2013

05:48

x64

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

13-Jul-2009

20:33

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.22269

1,931,776

27-Feb-2013

05:23

x64

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

13-Jul-2009

20:33

Not applicable

Appinfo.dll

6.1.7600.17264

69,632

27-Feb-2013

05:40

x64

Consent.exe

6.1.7600.17264

111,448

27-Feb-2013

05:53

x64

Appinfo.dll

6.1.7600.21480

70,144

27-Feb-2013

05:39

x64

Consent.exe

6.1.7600.21480

111,448

27-Feb-2013

05:53

x64

Appinfo.dll

6.1.7601.18103

70,144

27-Feb-2013

05:47

x64

Consent.exe

6.1.7601.18103

111,448

27-Feb-2013

06:02

x64

Appinfo.dll

6.1.7601.22269

70,656

27-Feb-2013

05:23

x64

Consent.exe

6.1.7601.22269

111,976

27-Feb-2013

05:25

x64

Shdocvw.dll

6.1.7600.17264

197,120

27-Feb-2013

05:47

x64

Shdocvw.dll

6.1.7600.21480

197,120

27-Feb-2013

05:49

x64

Shdocvw.dll

6.1.7601.18103

197,120

27-Feb-2013

05:52

x64

Shdocvw.dll

6.1.7601.22269

197,120

27-Feb-2013

05:23

x64

Shell32.dll

6.1.7600.17264

14,162,944

27-Feb-2013

05:47

x64

Shell32.dll

6.1.7600.21480

14,171,136

27-Feb-2013

05:49

x64

Shell32.dll

6.1.7601.18103

14,172,672

27-Feb-2013

05:52

x64

Shell32.dll

6.1.7601.22269

14,176,768

27-Feb-2013

05:23

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll

6.1.7600.17264

2,301,952

27-Feb-2013

05:48

IA-64

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

13-Jul-2009

20:34

Not applicable

Authui.dll

6.1.7600.21480

2,302,464

27-Feb-2013

04:41

IA-64

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

13-Jul-2009

20:34

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.18103

2,301,952

27-Feb-2013

04:33

IA-64

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

13-Jul-2009

20:34

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.22269

2,303,488

27-Feb-2013

04:31

IA-64

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

13-Jul-2009

20:34

Not applicable

Appinfo.dll

6.1.7600.17264

125,440

27-Feb-2013

05:47

IA-64

Consent.exe

6.1.7600.17264

180,568

27-Feb-2013

05:59

IA-64

Appinfo.dll

6.1.7600.21480

127,488

27-Feb-2013

04:40

IA-64

Consent.exe

6.1.7600.21480

180,584

27-Feb-2013

04:55

IA-64

Appinfo.dll

6.1.7601.18103

127,488

27-Feb-2013

04:33

IA-64

Consent.exe

6.1.7601.18103

180,568

27-Feb-2013

04:47

IA-64

Appinfo.dll

6.1.7601.22269

128,000

27-Feb-2013

04:31

IA-64

Consent.exe

6.1.7601.22269

181,096

27-Feb-2013

04:33

IA-64

Shdocvw.dll

6.1.7600.17264

314,880

27-Feb-2013

05:54

IA-64

Shdocvw.dll

6.1.7600.21480

314,880

27-Feb-2013

04:50

IA-64

Shdocvw.dll

6.1.7601.18103

314,880

27-Feb-2013

04:38

IA-64

Shdocvw.dll

6.1.7601.22269

314,880

27-Feb-2013

04:32

IA-64

Shell32.dll

6.1.7600.17264

21,172,736

27-Feb-2013

05:54

IA-64

Shell32.dll

6.1.7600.21480

21,184,000

27-Feb-2013

04:50

IA-64

Shell32.dll

6.1.7601.18103

21,185,536

27-Feb-2013

04:38

IA-64

Shell32.dll

6.1.7601.22269

21,195,264

27-Feb-2013

04:32

IA-64

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008Ważne Poprawki dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak na stronie „Żądanie dotyczące poprawki” jest wymieniony tylko system Windows Vista. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows Vista” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.

 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Poziom SR

  Składnik usługi

  6.0.600 2.23xxx

  Windows Server 2008

  SP2

  LDR

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll

6.0.6002.18795

1,987,584

27-Feb-2013

03:57

x86

Authui.dll

6.0.6002.23065

1,987,584

27-Feb-2013

02:52

x86

Appinfo.dll

6.0.6002.18795

33,280

27-Feb-2013

03:57

x86

Consent.exe

6.0.6002.18795

81,920

27-Feb-2013

01:45

x86

Appinfo.dll

6.0.6002.23065

33,280

27-Feb-2013

02:51

x86

Consent.exe

6.0.6002.23065

81,920

27-Feb-2013

01:32

x86

Shdocvw.dll

6.0.6002.18795

1,076,224

27-Feb-2013

04:00

x86

Shdocvw.dll

6.0.6002.23065

1,076,224

27-Feb-2013

02:54

x86

Shell32.dll

6.0.6002.18795

11,586,560

27-Feb-2013

04:00

x86

Shell32.dll

6.0.6002.23065

11,589,632

27-Feb-2013

02:54

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll

6.0.6002.18795

2,274,816

27-Feb-2013

04:03

x64

Authui.dll

6.0.6002.23065

2,275,328

27-Feb-2013

03:43

x64

Appinfo.dll

6.0.6002.18795

45,056

27-Feb-2013

04:03

x64

Consent.exe

6.0.6002.18795

87,552

27-Feb-2013

02:06

x64

Appinfo.dll

6.0.6002.23065

45,056

27-Feb-2013

03:43

x64

Consent.exe

6.0.6002.23065

87,552

27-Feb-2013

02:14

x64

Shdocvw.dll

6.0.6002.18795

1,204,736

27-Feb-2013

04:05

x64

Shdocvw.dll

6.0.6002.23065

1,204,736

27-Feb-2013

03:48

x64

Shell32.dll

6.0.6002.18795

12,899,840

27-Feb-2013

04:05

x64

Shell32.dll

6.0.6002.23065

12,904,448

27-Feb-2013

03:48

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll

6.0.6002.18795

2,945,536

27-Feb-2013

03:36

IA-64

Authui.dll

6.0.6002.23065

2,945,536

27-Feb-2013

02:18

IA-64

Appinfo.dll

6.0.6002.18795

90,624

27-Feb-2013

03:36

IA-64

Consent.exe

6.0.6002.18795

133,120

27-Feb-2013

01:42

IA-64

Appinfo.dll

6.0.6002.23065

90,624

27-Feb-2013

02:18

IA-64

Consent.exe

6.0.6002.23065

133,120

27-Feb-2013

01:14

IA-64

Shdocvw.dll

6.0.6002.18795

1,946,624

27-Feb-2013

03:40

IA-64

Shdocvw.dll

6.0.6002.23065

1,946,624

27-Feb-2013

02:21

IA-64

Shell32.dll

6.0.6002.18795

19,086,848

27-Feb-2013

03:40

IA-64

Shell32.dll

6.0.6002.23065

19,095,040

27-Feb-2013

02:21

IA-64


Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×