Symptomy

Klienci programu Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010, którymi zarządza firma System Center Configuration Manager 2007, mogą pojawić się w kolekcji stanu wdrożenia "Nieaktualne" po zainstalowaniu aktualizacji platformy chroniącej przed złośliwym oprogramowaniem za pośrednictwem usługi Microsoft Update.

Przyczyna

Kolekcja "Nieaktualne" sprawdza wersję wpisu "Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 Server Management" w temacie Dodawanie lub usuwanie danych programów. Te dane nie są aktualizowane przez aktualizacje platformy chroniące przed złośliwym oprogramowaniem, które są udostępniane w usłudze Microsoft Update.

Po zastosowaniu poprawki kolekcja wyszuka wersję wpisu "Microsoft Forefront Endpoint Protection" w temacie Dodawanie lub usuwanie danych programów.

Informacje dotyczące poprawek

Obsługiwana poprawka jest dostępna w pomoc techniczna firmy Microsoft. Jednak ta poprawka ma na celu naprawienie tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj tę poprawkę tylko do systemów, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może wymagać dodatkowych testów. Dlatego jeśli ten problem cię nie dotyczy poważnie, zalecamy zaczekanie na kolejną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, u góry tego artykułu z bazy wiedzy znajduje się sekcja "Dostępne do pobrania poprawki". Jeśli ta sekcja nie jest wyświetlana, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft i pomocą techniczną w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub jest wymagane jakiekolwiek rozwiązywanie problemów, może być konieczne utworzenie oddzielnego żądania usługi. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do danej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć oddzielne żądanie obsługi, przejdź do następującej witryny internetowej firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Uwaga Formularz "Dostępne do pobrania poprawki" zawiera języki, dla których jest dostępna poprawka. Jeśli nie widzisz swojego języka, oznacza to, że poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących instalowania tej poprawki.

Wymaganie ponownego uruchomieniaPo zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielska (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki z atrybutami wymienionymi w poniższych tabelach. Daty i godziny tych plików są wymienione w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC). Daty i godziny tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącą zmianą czasu letniego. Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania określonych operacji na plikach.

Wersja Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 Serve oparta na procesorze x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Commonsetuputils.dll

2.1.1116.117

68,264

30 czerwca 2011 r.

10:50

x86

Fepregistrator.exe

2.1.1116.117

121,512

30 czerwca 2011 r.

10:50

x86


Wersja Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 Server oparta na procesorze x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Commonsetuputils.dll

2.1.1116.117

68,264

30 czerwca 2011 r.

10:50

x86

Fepregistrator.exe

2.1.1116.117

121,512

30 czerwca 2011 r.

10:50

x86

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat aktualizacji platformy Endpoint Protection, zapoznaj się z następującym wpisem w blogu Microsoft TechNet:

Aktualizacje platformy chroniącej przed złośliwym oprogramowaniem dla programu Forefront Endpoint Protection /System Center Endpoint Protection zostaną udostępnione w usłudze Microsoft Update

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×