Symptomy

Aplikacje wdrożone przy użyciu zadania Zainstaluj aplikację w sekwencji zadań wdrażania systemu operacyjnego mogą nie zostać pomyślnie pobrane. Ponadto w pliku SMSTS.log klienta mogą zostać wyświetlone błędy podobne do poniższych:

Odebrano stan wykonania: 24 (pobieranie aplikacji nie powiodło się)


Rozwiązanie

Informacje dotyczące poprawek

Obsługiwana poprawka jest dostępna od firmy Microsoft. Jednak ta poprawka ma na celu naprawienie tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj tę poprawkę tylko do systemów, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może wymagać dodatkowych testów. Dlatego jeśli ten problem cię nie dotyczy poważnie, zalecamy zaczekanie na kolejną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, u góry tego artykułu z bazy wiedzy znajduje się sekcja "Dostępne do pobrania poprawki". Jeśli ta sekcja nie jest wyświetlana, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft i pomocą techniczną w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub jest wymagane jakiekolwiek rozwiązywanie problemów, może być konieczne utworzenie oddzielnego żądania usługi. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do danej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć oddzielne żądanie obsługi serwisowej, przejdź do następującej witryny internetowej firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W formularzu "Dostępne do pobrania poprawki" są wyświetlane języki, dla których jest dostępna poprawka. Jeśli nie widzisz swojego języka, oznacza to, że poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musisz mieć zainstalowaną aktualizację zbiorczą 3 dla Configuration Manager System Center 2012 R2.

Informacje o ponownym uruchomieniu

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Uwaga Zalecamy zamknięcie konsoli administracyjnej Configuration Manager przed zastosowaniem tego pakietu poprawek.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące pliku

Angielska wersja tej poprawki zawiera atrybuty plików (lub nowsze atrybuty plików) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są wymienione w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby znaleźć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, użyj karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panel sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Configmgr2012ac-r2-kb3007095-x64.msp

Nie dotyczy

7,241,728

25-sie-2014

01:30

Nie dotyczy

Smsappinstall.exe

5.0.7958.1406

267,440

25-sie-2014

01:30

x64

Configmgr2012ac-r2-kb3007095-i386.msp

Nie dotyczy

5,832,704

25-sie-2014

01:30

Nie dotyczy

Configmgr2012adminui-r2-kb3007095-i386.msp

Nie dotyczy

8,630,272

25-sie-2014

01:30

Nie dotyczy

Microsoft.configurationmanagement.exe

5.0.7958.1406

393,384

25-sie-2014

01:30

x86

Smsappinstall.exe

5.0.7958.1406

203,440

25-sie-2014

01:30

x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Więcej informacji

Ten problem może wystąpić, gdy spełnione są następujące warunki:

  • Sekwencja zadań powoduje ponowne uruchomienie komputera.

  • Łączność sieciowa na kliencie nie jest w pełni ustanowiona w momencie uruchamiania składnika LocationServices klienta Configuration Manager.

Ten problem może spowodować, że klient nieprawidłowo ustali, że jest klientem internetowym. W związku z tym nie znajduje niezbędnej zawartości dla aplikacji w lokalnym punkcie dystrybucji.

Informacje

Dowiedz się więcej o terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×