Symptomy

Jeśli skrzynka pocztowa programu Exchange 2010 ma skojarzoną z nią archiwacyjną skrzynkę pocztową w trybie online, nazwa archiwazyjna skrzynki pocztowej wyświetlana w programie Outlook nie jest taka sama jak atrybut ArchiveName w archiwazyjną skrzynkę pocztową.

Na przykład na poniższej ilustracji pokazano wartość ArchiveName archiwazyjnej skrzynki pocztowej w powłoki zarządzania programu Exchange:

tekst alternatywny

Na poniższej ilustracji archiwalne skrzynki pocztowe są wyświetlane w okienku nawigacji w programie Outlook 2010:

tekst alternatywny

Na poniższej ilustracji ta sama archiwana skrzynka pocztowa jest wyświetlana w okienku nawigacji w programie Outlook 2007:

tekst alternatywny

W przypadku przeglądania informacji wykrywania automatycznego otrzymanych przez program Outlook (tak jak na karcie XML w narzędziu Do testowania automatycznej konfiguracji poczty e-mail) wartość nazwa wyświetlana odpowiada wartości pokazanej powyżej w powłoki zarządzania programem Exchange.

<AlternativeMailbox><Type
>Archive</Type><
DisplayName>Online Archive - E14 User1</DisplayName>
<LegacyDN>/o=WINGTIPTOYS/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBFELF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=E14 User1/guid=272d7f6c-824e-48ee-ae2e-c2be8a941a4a</LegacyDN><Server>
E2010CASHUB. Wingtiptoys.com</Server><
/AlternativeMailbox>

Przyczyna

Nazwa archiwacyjna skrzynka pocztowa wyświetlana w okienku nawigacji programu Outlook używa obecnie następujących, kodów twardych:

  • Outlook 2010

    Archiwum — adres

    e-mail

  • Outlook 2007

    Archiwum — nazwa wyświetlana

Rozwiązanie

Obecnie nie można modyfikować nazwy archiwazyjnych skrzynek pocztowych wyświetlanych w okienku nawigacji w programie Outlook.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×