Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Symptomy

Podczas próby uruchomienia Zapory systemu Windows jest wyświetlany następujący błąd, jeśli usługa zapory jest wyłączona lub komputer jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem:

0x8007042c

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, przeprowadź skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania i usuń je, wykonując czynności opisane w metodzie 1. Jeśli to nie pomoże, wypróbuj metodę 2, aby rozwiązać problemy z Zaporą systemu Windows.

Jeśli ostatnio komputer nie był skanowany w poszukiwaniu wirusów lub złośliwego oprogramowania, stanowczo zaleca się zrobienie tego. Do usunięcia złośliwego oprogramowania z komputera można użyć programu Microsoft Safety Scanner. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: Microsoft Safety Scanner

 2. Kliknij pozycję Pobierz teraz. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować program Microsoft Safety Scanner. Po wyświetleniu monitu zapisz plik na pulpicie.

 3. Gdy instalacja ukończy się, przejdź do pulpitu i kliknij dwukrotnie ikonę Microsoft Safety Scanner. Może ona mieć nazwę msert.

 4. Kliknij pole wyboru Akceptuję wszystkie warunki powyższej Umowy licencyjnej, a następnie kliknij dwukrotnie przycisk Dalej.

 5. Kliknij pozycję Szybkie skanowanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Program Microsoft Safety Scanner przeskanuje komputer i usunie wszelkie złośliwe oprogramowanie.

 7. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Zapora systemu Windows w polu Wyszukaj programy i pliki (Windows 7) lub w polu Rozpocznij wyszukiwanie (Windows Vista).

 8. Kliknij pozycję Zapora systemu Windows.

 9. W okienku nawigacji (lewe okienko) Panelu sterowania kliknij pozycję Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows.

 10. Kliknij pozycję Włącz Zaporę systemu Windows dla każdej lokalizacji sieciowej, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli po próbie włączenia Zapory systemu Windows nadal jest wyświetlany błąd 0x8007042c, przejdź do metody 2.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć obraz Fix it poniżej. Jeśli zostanie wyświetlone powiadomienie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Uruchom.


Jeśli po próbie włączenia Zapory systemu Windows nadal jest wyświetlany błąd 0x8007042c, przejdź do metody 3.

Usługi Zapora systemu Windows można uruchomić ręcznie i upewnić się, że będą one uruchamiane automatycznie w przyszłości. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu Wyszukaj wpisz ciąg Usługi.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługi, a następnie kliknij pozycję Uruchom jako administrator. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Przewijaj do momentu wyświetlenia pozycji Zapora systemu Windows, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Zapora systemu Windows.

 4. Kliknij pole Typ uruchomienia, a następnie kliknij pozycję Automatyczny.

 5. Jeśli ustawienie Stan usługi ma wartość Zatrzymano, kliknij przycisk Uruchom.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Przewijaj do momentu wyświetlenia pozycji Podstawowy aparat filtrowania, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Podstawowy aparat filtrowania.

 8. Jeśli ustawienie Stan usługi ma wartość Zatrzymano, kliknij przycisk Uruchom.

 9. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Uruchom ponownie system Windows i potwierdź, że Zapora systemu Windows jest włączona.

Jeśli po próbie włączenia Zapory systemu Windows nadal jest wyświetlany błąd 0x8007042c, przejdź do metody 4.

Aby zatrzymać, a następnie ponownie uruchomić te usługi przy użyciu pliku wsadowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, w polu Wyszukaj wpisz Notatnik, a następnie kliknij pozycję Notatnik na liście programów.

 2. Zaznacz poniższy tekst, kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, a następnie kliknij polecenie Kopiuj. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w oknie Notatnika, a następnie kliknij polecenie Wklej.

  sc config MpsSvc start= auto
  sc config KeyIso start= auto
  sc config BFE start= auto
  sc config FwcAgent start= auto
  net stop MpsSvc
  net start MpsSvc
  net stop KeyIso
  net start KeyIso
  net start Wlansvc
  net start dot3svc
  net start EapHostnet
  net stop BFE
  net start BFE
  net start PolicyAgent
  net start MpsSvc
  net start IKEEXT
  net start DcaSvcnet
  net stop FwcAgent
  net start FwcAgent
 3. W Notatniku kliknij pozycję Plik, kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie wpisz Repair.bat w polu Nazwa pliku.

 4. Kliknij pozycję Zapisz jako typ, a następnie kliknij pozycję Wszystkie pliki (*.*).

 5. W lewym okienku kliknij pozycję Pulpit, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

 6. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.

 7. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy plik Repair.bat zapisany w kroku 5, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Ważne Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zatrzymania usługi, naciśnij klawisz Y na klawiaturze, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Spróbuj ponownie uruchomić Zaporę systemu Windows. Jeśli możesz uruchomić Zaporę systemu Windows, usuń plik Repair.bat. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy plik Repair.bat, kliknij polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.

Jeśli po próbie uruchomienia Zapory systemu Windows nadal jest wyświetlany błąd 0x8007042c, można skontaktować się z Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft ds. zabezpieczeń dla klientów indywidualnych. W tym celu przejdź do witryny https://consumersecuritysupport.microsoft.com.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o Zaporze systemu Windows, przejdź do sekcji Zapora systemu Windows.


Firma Microsoft udostępnia Microsoft Security Essentials — bezpłatny program zabezpieczający, który ułatwia ochronę komputera przed złośliwym oprogramowaniem. Aby uzyskać więcej informacji o programie Microsoft Security Essentials, przejdź do Centrum pomocy technicznej ds. zabezpieczeń dla klientów indywidualnych.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×