Symptomy

"Błąd 37000 [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] SQL Server wiersz 1 niepoprawna składnia w pobliżu" = "" ten błąd występuje podczas generowania raportu dla firmy Epicor SQL.

Przyczyna

OFSI nie jest zarejestrowany.

Rozwiązanie

Znajdź plik fspsql32. dll znajdujący się w katalogu głównym FRx. Kliknij dwukrotnie plik. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie za pomocą. Kliknij przycisk inny. Przejdź do lokalnego pliku C:\Winnt lub Windows\System32\regsrv32.exe i kliknij dwukrotnie plik regsvr32. exe. Kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji. Kliknij przycisk OK. Wygeneruj raport.

Informacje

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×