Błąd 8512: Błąd ma wystąpił podczas obliczania kwoty przetłumaczone

Objawy

"Błąd 8512: Wystąpił błąd podczas obliczania kwoty przetłumaczony"

Ten błąd występuje podczas generowania raportu w Projektancie FRx i za pomocą przeliczania walut.

Przyczyna

1. Ten błąd może być spowodowany w Projektancie FRx, korzystając z przeliczania waluty w firmie Microsoft FRx wskazując nieprawidłowej tabeli Waluta wyrażenia do analizy danych. Na przykład firma księgi głównej FRx wskazuje Tabela wyrażenia do analizy danych budżetu w ścieżce cena informacji, ale raport jest generowany dla kont rzeczywistych. Jeśli firma Microsoft FRx wskazując polecenie Tabela wyrażenia do analizy danych budżetu, ale generowania raportu przy użyciu kont rzeczywistych i kodów księgi, Projektant FRx zwróci komunikat o błędzie, ponieważ wartości w tabelach wyrażenia do analizy danych budżetu nie odpowiada wartości kont rzeczywistych księgi głównej.

2. błąd może być spowodowany podczas tworzenia tabeli wyrażenia do analizy danych z określonych ustawień regionalnych, ale klient z systemem FRx jest przy użyciu różnych ustawień regionalnych.

Rozwiązanie

1. zmiana stawki ścieżki bazy danych w Projektancie FRx przechodząc do menu firm i wybierając informacji. Na ekranie informacje o firmie Popraw tabelę wyrażenia do analizy danych używane dla firmy i raportu.

2. Potwierdź wyrażenia do analizy danych tabeli i stacje robocze są przy użyciu ustawień regionalnych w tym samym formacie daty/godziny.

Powiązane artykuły

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×