Błąd "nie można znaleźć instalowalnego aparatu ISAM" podczas odświeżania tabeli danych w programie Excel

Symptomy

Podczas próby odświeżenia danych w skoroszycie programu Microsoft Excel łączącym się z bazą danych programu Microsoft Access może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można znaleźć instalowalnego aparatu ISAM

Ten problem występuje, jeśli skoroszyt został wcześniej otwarty i odświeżony w nowszej wersji programu Excel.

Przyczyna

Jeśli skoroszyt programu Excel połączony z bazą danych programu Access jest otwarty w nowszej wersji programu Excel, można dodać parametry do parametrów połączenia. Jeśli wcześniejsza wersja programu Excel nie rozpoznaje tych parametrów, wyzwoli komunikat o błędzie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, Usuń nowe parametry z parametrów połączenia. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz skoroszyt programu Excel.

  2. Na Wstążce dane kliknij przycisk połączenia .

  3. W oknie dialogowym połączenia skoroszytu zaznacz połączenie z bazą danych programu Access, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

  4. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij kartę Definicja .

  5. Usuń następujące parametry z ciągu połączenia:

    Jet OLEDB: pomijanie sprawdzania informacji o użytkowniku = FAŁSZ; Jet OLEDB: ograniczona pamięć podręczna bazy danych = FAŁSZ; Jet OLEDB: Bypass ChoiceField sprawdzanie poprawności = FAŁSZ

  6. W oknie dialogowym Właściwości połączenia kliknij przycisk OK. W tym momencie dane powinny być odświeżane.

  7. W oknie dialogowym połączenia skoroszytu kliknij przycisk Zamknij, a następnie Zapisz zaktualizowany skoroszyt.

Więcej informacji

Po odświeżeniu i zapisaniu skoroszytu w nowszej wersji programu Excel problem będzie powtarzany.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×