Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Objawy

Ten problem występuje w środowisku Microsoft Exchange Server 2013, który ma UM zainstalowano pakiet językowy. Instalacja zbiorczej aktualizacji usuwa pakiet językowy UM przed kontynuowaniem uaktualnienia serwera. Dodatkowo Jeśli dziennik na poziomie kategorii MSExchange Management Application\ComponentInfoBasedTask rejestrowania zdarzeń w Exchange Server rejestrowanie diagnostyczne jest Duża lub ekspertów, nie można uaktualnić serwera Exchange 2013 i w pliku ExchangeSetup.log jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Instalator uruchomi zadanie "remove-umlanguagepack"
Zadania konfiguracji rozpoczęła "remove-umlanguagepack - kontroler domeny 'dc1.contoso.com' <>..."
[BŁĄD] Odwołanie do obiektu nie zostały ustawione na wystąpienie obiektu.
[OSTRZEŻENIE] Wystąpił nieoczekiwany błąd i jest generowany zrzutu programu Watson: odwołanie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie obiektu.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ inicjowanie obiekty wewnętrzne środowiska PowerShell nie powiedzie się w niektórych scenariuszach instalacji.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj zbiorczą aktualizację 9 2013 Exchange Server.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, uruchom następujące polecenie cmdlet zrezygnować z poziomu dziennika zdarzeń dla kategorii rejestrowania zdarzeń ComponentInfoBasedTask:

Zestaw EventLogLevel-tożsamości "MSExchange Management Application\ComponentInfoBasedTask" — najniższy poziom

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów rejestrowania Diagnostics Exchange Server rejestrowanie Zobacz Zarządzanie poziomami rejestrowanie diagnostyczne.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×